www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zijn de tekenen van de eindtijd?"

Antwoord:
MatteŁs 24:5-8 geeft ons belangrijke aanwijzingen zodat we het naderen van de eindtijd kunnen onderscheiden: ďWant er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ĎIk ben de messiasí, en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeŽnĒ. Een toename in mensen die beweren de messias te zijn, een toename in oorlogen, hongersnood, en natuurrampen - deze dingen zijn de ďtekenenĒ van de eindtijd. Maar zelfs in deze passage wordt ons een waarschuwing gegeven. We moeten ons niet laten bedriegen (MatteŁs 24:4), omdat deze gebeurtenissen slechts het begin van de weeŽn zijn (MatteŁs 24:8), en het einde nog moet komen (MatteŁs 24:6).

Veel mensen die dit interpreteren wijzen naar elke aardbeving, elke politieke aardschok, en elke aanval op IsraŽl als zouden dit onmiskenbare tekenen zijn dat de eindtijd snel dichterbij komt. Hoewel deze gebeurtenissen inderdaad tekenen zijn dat de eindtijd nadert, zijn zij niet noodzakelijkerwijs indicatoren dat de eindtijd al zou zijn aangebroken. De Apostel Paulus waarschuwt ons dat de laatste dagen gepaard zullen gaan met een toename in valse leerstellingen. ďMaar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun lerenĒ (1 TimoteŁs 4:1). De laatste dagen worden als ďzwaarĒ beschreven vanwege het toenemende kwaadaardige karakter van de mensen en de mensen die ďnooit in staat zullen zijn de waarheid te kennenĒ (2 TimoteŁs 3:1-9; zie ook 2 Tessalonicenzen 2:3).

Andere mogelijke tekenen zijn onder meer het herbouwen van een Joodse tempel in Jeruzalem, een toegenomen vijandigheid tegenover IsraŽl, en toenaderingen om ťťn enkele wereldregering in te stellen. Het meest prominente teken van de eindtijd is echter de staat IsraŽl. In 1948 werd IsraŽl voor het eerst sinds 70 na Christus weer als een soevereine staat erkend. God beloofde Abraham dat Hij zijn nageslacht Kanašn ďvoor altijd in bezitĒ zou geven (Genesis 17:8), en EzechiŽl voorspelde een fysieke en spirituele opwekking van IsraŽl (EzechiŽl 37). Het bestaan van IsraŽl als een natie in een eigen land is belangrijk in het licht van de profetieŽn over de eindtijd, vanwege IsraŽlís prominente aanwezigheid in de eschatologie (DaniŽl 10:14; 11:41; Openbaring 11:8).

Met deze dingen in het achterhoofd kunnen we met wijsheid en onderscheidingsvermogen nadenken over wanneer we de eindtijd kunnen verwachten. Maar, we kunnen geen enkele van deze gebeurtenissen op zichzelf staand als een duidelijke aanwijzing beschouwen dat de eindtijd spoedig zal aanbreken. God heeft ons voldoende informatie gegeven om ons te kunnen voorbereiden, maar niet zo veel informatie dat we arrogant zouden kunnen worden.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.