www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe kan ik weten of ik verliefd ben?"

Antwoord:
Onze menselijke aard lijkt ons te vertellen dat liefde niets meer dan een emotie is. We maken beslissingen die gebaseerd zijn op onze emoties, en we trouwen zelfs met iemand omdat we het gevoel hebben dat we “verliefd” zijn. Dit is de reden dat ongeveer de helft van alle eerste huwelijken op een echtscheiding uitloopt. De Bijbel leert ons dat ware liefde niet slechts een emotie is die kan komen en gaan, maar dat ware liefde een beslissing is. We moeten niet alleen die mensen liefhebben die ook van ons houden, maar we moeten zelfs van die mensen houden die ons haten, op dezelfde manier waarop Christus van mensen houdt die ondankbaar en kwaadwillig zijn (Lucas 6:35). "De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze" (1 Korintiërs 13:4-7).

Het kan erg gemakkelijk zijn om verliefd op iemand te worden, maar er zijn enkele vragen die je jezelf zou moeten stellen voordat je besluit of je “liefdesradar” je wel de goede kant op heeft geleid. Ten eerste moet je jezelf afvragen of de ander een Christen is, dat wil zeggen: heeft die ander zijn of haar leven aan Christus overgegeven en vertrouwt hij of zij alleen op Hem voor zijn of haar verlossing? Daarnaast moet je, wanneer je er over denkt om je hart en je emoties aan één mens over te geven, jezelf afvragen of je bereid bent om hem of haar boven alle andere mensen te plaatsen en dat er, behalve God, niets is dat een hogere prioriteit zal hebben dan je relatie met die persoon? De Bijbel vertelt ons dat twee mensen één lichaam worden wanneer zij met elkaar trouwen (Genesis 2:24, Matteüs 19:5).

Een andere vraag die we onszelf moeten stellen is of die ander wel een goede kandidaat is om een potentiële partner te zijn. Heeft hij of zij God wel als enige op de eerste plaats in zijn of haar leven geplaatst? Is hij of zij wel in staat om de tijd en energie in de relatie te steken die nodig zijn om de relatie en misschien wel het huwelijk een leven lang te laten standhouden? Is hij of zij het soort mens waarmee hij of zij zelf zou willen trouwen? Er bestaat geen maatstaf om te bepalen of we al dan niet verliefd op iemand zijn, maar het is wel belangrijk om te kunnen onderscheiden of we onze eigen rauwe emoties of God’s wil voor onze levens aan het volgen zijn.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.