www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zijn de zeven hoofdzonden?"

Antwoord:
Veel mensen zijn bang om die zonden te begaan die onderdeel zijn van een lijst van zeven zonden die God zogenaamd niet zou vergeven. Deze lijst staat bekend als de “zeven hoofdzonden”. Is het idee van de “zeven hoofdzonden” Bijbels? Ja en nee. Spreuken 6:16-19 verkondigt: “Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel: (1) ogen die hooghartig kijken en (2) een tong die liegt, (3) handen die onschuldig bloed vergieten en (4) een hart dat op het kwade zint, (5) voeten die zich naar de misdaad reppen en (6) getuigen die bedriegen, altijd liegen, en (7) zij die stoken tussen broers”. Maar dit is meestal niet de lijst waar mensen het over hebben wanneer zij over de “zeven hoofdzonden” spreken.

De meeste mensen zien de volgende opsomming als de lijst van “zeven hoofdzonden”: hoogmoed, hebzucht, wellust, jaloezie, vraatzucht, woede en vadsigheid. Hoewel al deze zaken onmiskenbaar zonden zijn, worden deze in de Bijbel nooit de benaming “de zeven hoofdzonden” gegeven. De traditionele lijst van “zeven hoofdzonden” kan dienen als een goede manier om de vele verschillende zonden die bestaan te categoriseren. Maar het is belangrijker dat we ons realiseren dat deze zeven zonden niet “dodelijker” zijn dan enige andere zonde. Alle zonden leiden tot de dood (Romeinen 6:23). Prijs de Heer voor het feit dat al onze zonden, inclusief de “zeven hoofdzonden”, in Jezus Christus kunnen worden vergeven (Matteüs 26:28; Handelingen 10:43; Efeziërs 1:7).

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.