www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is het zondaar’s gebed?"

Antwoord:
Het zondaar’s gebed is het gebed dat mensen tot God bidden wanneer zij begrijpen dat ze zondaar zijn en een Verlosser nodig hebben. Zomaar het zondaar’s gebed opzeggen zal niets teweeg brengen. Een zondaar’s gebed heeft alleen effect als het in alle oprechtheid weergeeft wat een persoon weet, begrijpt en gelooft over zijn/haar zondig zijn en zijn/haar noodzaak voor verlossing.

Het eerste aspect van een zondaar’s gebed is het besef dat we allemaal zondaars zijn. Romeinen 3:10 verkondigt, ”Het staat zo in de Boeken:’Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.’” De Bijbel maakt het duidelijk dat we allemaal gezondigd hebben. We zijn zondaars die genade en vergeving van God nodig hebben (Titus 3:5-7). Vanwege onze zonde, verdienen we eeuwige straf (Matteüs 25:46). Het zondaar’s gebed is een pleidooi voor genade in plaats van veroordeling. Het is een verzoek om barmhartigheid in plaats van toorn.

Het tweede aspect van een zondaar’s gebed is weten wat God heeft gedaan om onze verloren en zondige omstandigheden te verhelpen. God werd een mens in de Persoon van Jezus Christus (Johannes 1:1,14). Jezus leerde ons de waarheid over God en leefde een perfect rechtschapen en zondeloos leven (Johannes 8:46; 2 Korintiërs 5:21). Jezus stierf aan het kruis in plaats van ons. Hij nam de straf op zich die wij verdienen (Romeinen 5:8). Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat hij de zonde, dood en hel heeft overwonnen. (Colossenzen 2:15; 1 Corinthiërs 15). En door dit alles, kunnen onze zonden vergeven worden en kan aan ons een eeuwig tehuis in de Hemel beloofd worden – als wij alleen maar ons geloof in Jezus Christus plaatsen. Het enige wat we hoeven te doen is te geloven dat Hij in onze plaats stierf en opstond uit de dood (Romeinen 10:9-10). We kunnen alleen door genade, alleen door geloof, alleen in Jezus verlost worden. Efeziërs 2:8 verklaart, “Door Zijn genade bent u gered, doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.”

Het bidden van het zondaar’s gebed is simpelweg een manier om tot God te verklaren dat je op Jezus Christus vertrouwt als jouw Verlosser. Er zijn geen “magische” woorden die de verlossing als resultaat hebben. Het is puur het geloof in Jezus Christus’ dood en zijn opstanding dat ons kan redden. Als jij begrijpt dat jij een zondaar bent en verlossing door Jezus Christus nodig hebt, is hier een zondaar’s gebed dat je tot God kunt bidden: “God, Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik de gevolgen van mijn zonden verdien. Maar ik vertrouw in Jezus Christus als mijn Verlosser. Ik geloof dat Zijn dood en Zijn opstanding in mijn vergeving voorzien. Ik vertrouw in Jezus en Jezus alleen als mijn persoonlijke Heer en Verlosser. Dank U Heer, dat U mij gered en vergeven hebt! Amen!”

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.