www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Zijn alle zonden gelijk voor God?"

Antwoord:
In Matteüs 5:21-28 stelt Jezus het plegen van overspel gelijk aan het hebben van een begeerte in je hart, en moord aan gevoelens van haat in je hart. Maar dit betekent niet dat de zonden aan elkaar gelijk zijn. Wat Jezus aan de Farizeeën wilde duidelijk maken was dat het ook een zonde is als je alleen maar aan een zondige handeling denkt of deze wil uitvoeren. De religieuze leiders onderwezen de mensen in de tijd van Jezus dat het oké was om te denken aan wat je zou willen doen, zolang je maar niet naar die verlangens handelde. Jezus zette hen er toe aan om zich te realiseren dat God niet alleen de daden maar ook de gedachten van een mens beoordeelt. Jezus verkondigde dat onze daden het gevolg zijn van wat zich in onze harten bevindt (Matteüs 12:34).

Dus, ook al zei Jezus dat begeerte en overspel allebei zonden zijn – dan betekent dit nog niet dat ze aan elkaar gelijk zijn. Het is veel erger om iemand feitelijk te vermoorden dan om hen eenvoudigweg te haten – ook al zijn deze daden in God’s ogen allebei zondig. Er bestaan verschillende maten van zonde. Sommige zonden zijn erger dan andere. Maar tegelijkertijd zijn alle zonden hetzelfde wat betreft de eeuwige gevolgen en de verlossing. Elke zonde zal zonder uitzondering leiden tot een eeuwige veroordeling (Romeinen 6:23). Alle zonden, ongeacht hoe “onbeduidend”, worden tegenover een oneindige en eeuwige God begaan en verdienen daarom een oneindige en eeuwige bestraffing. Daarnaast is geen enkele zonde “te groot” om niet door God vergeven te kunnen worden. Jezus stierf als boetedoening voor onze zonden (1 Johannes 2:2). Jezus stierf voor AL onze zonden (2 Korintiërs 5:21). Zijn alle zonden gelijk voor God? Ja en nee. In zwaarte? Nee. Wat betreft de straf? Ja. Wat betreft vergeving? Ja.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.