Vragen over verlossing

Vragen over verlossing

Wat is verlossing? Wat is de Christelijke doctrine van verlossing?

Wat is de weg naar Verlossing?

Is Jezus de enige weg naar de Hemel?

Komt verlossing door alleen geloof tot stand, of door geloof en daden?

Hoe werden mensen gered voordat Jezus voor onze zonden stierf?

Wat gebeurt er met mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben?

Hoe werken God’s soevereiniteit en de vrije wil van de mensheid samen in de verlossing?

Kan een Christen zijn of haar verlossing verliezen?

Eens gered altijd gered?

Is eeuwige zekerheid een Bijbels principe?

Is eeuwige zekerheid een “vrijbrief” om te zondigen?

Hoe kan ik verzekerd zijn van mijn verlossing?

Wat is de plaatsvervangende verzoening?

Wat gebeurt er met baby's en jonge kinderen die sterven? Waar kan ik de verantwoordelijke leeftijd in de Bijbel vinden?

Waarom eiste God in het Oude Testament dierenoffers?

Als onze redding voor de eeuwigheid is veiliggesteld, waarom waarschuwt de Bijbel ons dan zo sterk tegen afvalligheid?

Moeten Christenen steeds om vergeving van hun zonden blijven vragen?

Is de doop noodzakelijk om gered te worden? Wat is de regeneratie van de doop?

Wat is rechtvaardiging?

Wat is verzoening in het Christendom? Waarom moeten wij met God verzoend worden?

Wat wordt in het Christendom bedoeld met de vrijkoping?

Wat is berouw en waarom is dit noodzakelijk om gered te worden?

Waarom is de opstanding van Jezus Christus belangrijk?


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Vragen over verlossing