Wat betekent het dat God een jaloerse God is? (Exodus 20:5; Deuteronomy 4:24)? Ik dacht dat jaloezie verkeerd is (Galaten 5:20)?Vraag: "Wat betekent het dat God een jaloerse God is? (Exodus 20:5; Deuteronomy 4:24)? Ik dacht dat jaloezie verkeerd is (Galaten 5:20)?"

Antwoord:
Het is belangrijk te begrijpen hoe het woord jaloers wordt gebruikt. Hoe dit woord in Exodus 20:5 wordt gebruikt om God te beschrijven is niet hetzelfde als de manier waarop de zonde van jaloezie wordt beschreven (Galaten 5:20). Wanneer we het woord jaloers gebruiken, dan gebruiken we het in die zin dat iemand afgunstig is jegens een ander mens omdat die ander een mooiere auto of een mooier huis (bezittingen) heeft. Of iemand kan jaloers of afgunstig zijn jegens een ander mens vanwege de een of andere vaardigheid of talent dat die ander bezit (zoals een groot atletisch vermogen). Een ander voorbeeld is dat iemand jaloers of afgunstig is omdat de ander er mooier uitziet.

Wanneer we dit vers bekijken, dan zien we dat God niet jaloers of afgunstig is omdat iemand iets heeft dat Hij wil maar niet heeft. Exodus 20:4-5 zegt: " U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want Ik, de HEER uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God... " Merk op dat God het in dit vers heeft over een jaloezie die voortkomt uit het feit dat iemand iets dat aan Hem toebehoort aan iemand anders geeft.

In deze verzen heeft God het over hoe mensen afgoden maken en neerbuigen voor deze idolen en hen aanbidden, in plaats van God de aanbidding te geven die alleen Hem toekomt. God is bezitterig op het gebied van de aanbidding en de diensten die Hem toekomen. Het is een zonde (zoals God in dit gebod laat zien) om iemand of iets anders dan Hem te aanbidden of te dienen. Samengevat is het dus een zonde wanneer we begeren, of jaloers of ijverzuchtig zijn jegens iemand anders omdat die ander iets heeft dat wij niet hebben. Maar het is een ander gebruik van het woord jaloers wanneer God zegt dat Hij jaloers is. Hij is jaloers vanwege dingen die van Hem zijn; aanbidding en diensten behoren alleen aan Hem toe en moeten alleen aan Hem worden gegeven.

Een praktisch voorbeeld kan helpen om het verschil te begrijpen. Als een man ziet hoe een andere man met zijn echtgenote aan het flirten is, dan heeft hij het recht om jaloers te zijn, want alleen hij heeft het recht om met zijn eigen vrouw te flirten. Dit soort jaloezie is niet zondig. Sterker nog, het is juist gepast. Jaloers zijn vanwege iets dat van jou is, is goed en gepast. Jaloezie is een zonde wanneer dit een verlangen is naar iets dat niet van jou zelf is. Aanbidding, eer en verheerlijking behoren alleen aan God toe, omdat alleen Hij deze waardig is. Daarom is God terecht jaloers wanneer idolen worden aanbeden, verheerlijkt of geŽerd. En dit is precies de reden waarom de Apostel Paulus in 2 KorintiŽrs 11:2 het volgende zegt: ďIk ijver [ben jaloers] voor u met de ijver [jaloezie] van God...Ē


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat betekent het dat God een jaloerse God is? (Exodus 20:5; Deuteronomy 4:24)? Ik dacht dat jaloezie verkeerd is (Galaten 5:20)?