Zullen we onze vrienden en familieleden in de hemel zien en kennen?Vraag: "Zullen we onze vrienden en familieleden in de hemel zien en kennen?"

Antwoord:
Veel mensen zeggen dat ze, wanneer ze in de hemel aankomen, eerst al hun vrienden en familieleden weer willen zien die vůůr hen waren heengegaan. Ik denk niet dat dit het geval zal zijn. Jazeker, ik geloof dat we onze vrienden en familieleden in de hemel zullen zien, hen zullen kennen en tijd met hen zullen doorbrengen. In de eeuwigheid is daar meer dan genoeg tijd voor. Maar ik denk niet dat we ons in de hemel daarop zullen concentreren. Ik geloof dat we veel te druk bezig zullen zijn met de aanbidding van God en met het genieten van de wonderen van de hemel om ons meteen druk te maken over onze hereniging met de mensen van wie we houden.

Wat zegt de Bijbel over onze familie in de hemel? Toen Davids babyzoontje stierf als gevolg van Davids zonde met Batseba, verkondigde David na zijn rouwperiode: "Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe; hij komt niet terug bij mijí" (2 SamuŽl 12:23). David nam aan dat hij zijn zoon in de hemel zou kunnen herkennen, ondanks het feit dat hij als baby stierf. 1 KorintiŽrs 15:42-44 beschrijft onze opgestane lichamen: "Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam."

Net zoals onze aardse lichamen uit de eerste man Adam voortkwamen (1 KorintiŽrs 15:47a), zo zullen onze verheerlijkte lichamen net als dat van Christus zijn (1 KorintiŽrs 15:47b). ďZoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijkeĒ (1 KorintiŽrs 15:49,53). Veel mensen herkenden Jezus na Zijn opstanding (Johannes 20:16, 20; 21:12; 1 KorintiŽrs 15:4-7). Dus als Jezus herkenbaar was in Zijn verheerlijkte lichaam, dan zie ik geen reden waarom dit voor ons anders zou zijn. Het feit dat we in staat zijn om onze geliefden te zien is een glorieus aspect van de hemel, maar de hemel draait veel meer om God en veel minder om wat we zelf willen. Wat een plezier zal het zijn om met onze geliefden te worden herenigd en om God tot in alle eeuwigheid met onze geliefden te kunnen aanbidden.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Zullen we onze vrienden en familieleden in de hemel zien en kennen?