Wat is de oorsprong van de verschillende rassen?Vraag: "Wat is de oorsprong van de verschillende rassen?"

Antwoord:
De Bijbel vertelt ons niet expliciet wat de oorsprong van de verschillende “rassen” of huidskleuren van de mensheid is. Er bestaat in feite maar één ras – het menselijk ras. Binnen het menselijk ras bestaat er een grote verscheidenheid aan huidskleuren en andere lichamelijke karakteristieken. Sommigen speculeren dat God ook de diversiteit aan rassen instelde toen Hij de talen bij de Toren van Babel in verwarring bracht (Genesis 11:1-9). Het is mogelijk dat God genetische veranderingen aan de mensheid aanbracht om mensen zo beter te laten overleven in verschillende ecologische systemen, zoals bijvoorbeeld het genetisch beter “uitrusten” van de Afrikanen om de uitzonderlijke hitte in Afrika te kunnen overleven. Volgens dit standpunt verwarde God de talen wat er toe leidde dat de mensheid taalkundig gezien werd verdeeld, en schiep Hij vervolgens genetische raciale verschillen, gebaseerd op de locatie waar elk “ras” zich uiteindelijk geografisch gezien zou vestigen. Hoewel dit mogelijk is bestaat er geen expliciete Bijbelse basis voor dit standpunt. De rassen / huidskleur van de mensheid worden nergens vermeld in samenhang met de Toren van Babel.

Na de zondvloed, toen de verschillende talen ontstonden, migreerden bevolkingsgroepen die dezelfde taal spraken met elkaar naar andere delen van de wereld. Doordat zij dit deden kromp de “genpoel” van een specifieke groep drastisch omdat zij niet meer de beschikking hadden over de hele menselijke bevolking om zich mee te vermengen. Er vond dus meer inteelt plaats en na verloop van tijd werden bepaalde karakteristieken in deze verschillende groepen zo meer benadrukt (hoewel AL deze karakteristieken al als een mogelijke karakteristiek aanwezig waren in de genpoel). Terwijl over de generaties nog meer inteelt plaatsvond, werd de genpoel kleiner en kleiner tot het punt waarop de mensen van dezelfde taalfamilie allemaal dezelfde of vergelijkbare kenmerken hadden, en het zou een zeldzaamheid zijn als hieruit een afwijkende karakteristiek zou voortkomen.

Een andere verklaring is dat Adam en Eva de genen hadden om zwart, bruin en blank nageslacht te produceren (en alles daartussen in). Dat is vergelijkbaar met hoe een gemengd stel (zwart en blank bijvoorbeeld) vaak kinderen heeft die ten opzichte van elkaar een grote variatie in huidskleur vertonen. Omdat het duidelijk is dat God wilde dat de mensheid een verscheidenheid in uiterlijk zou hebben, lijkt het logisch dat God Adam en Eva de mogelijkheid zou geven om kinderen met verschillende huidskleuren voort te brengen. Later waren Noach, zijn vrouw en zijn drie zonen en hun vrouwen de enige overlevenden van de Zondvloed, in totaal slechts acht mensen (Genesis 7:13). Misschien waren de vrouwen van Sem, Cham en Jafet wel van een verschillend ras. Het is mogelijk dat Noach’s vrouw van een ander ras afkomstig was dan Noach zelf. Misschien waren zij allemaal wel van een gemengd ras, wat zou betekenen dat zij de genetische eigenschappen bezaten om kinderen van verschillende rassen voort te brengen. Wat de verklaring ook mag zijn, het meest belangrijke aspect van dit vraagstuk is dat we allemaal tot hetzelfde ras behoren, dat we allemaal door dezelfde God geschapen zijn, en dat we allemaal voor hetzelfde doel geschapen zijn.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is de oorsprong van de verschillende rassen?