Wat is het verschil tussen een talent en een geestelijke gave?Vraag: "Wat is het verschil tussen een talent en een geestelijke gave?"

Antwoord:
Er bestaan verschillen en overeenkomsten tussen talenten en geestelijke gaven. Beide zijn geschenken van God. Beide worden effectiever naarmate zij meer gebruikt worden. Beide zijn bedoeld om voor anderen gebruikt te worden en niet voor zelfzuchtige doeleinden. 1 KorintiŽrs 12:7 stelt dat geestelijke gaven gegeven worden voor het nut van anderen.... niet voor je eigen voordeel. Omdat de twee grootste geboden betrekking hebben op het liefhebben van God en anderen, volgt hier dus uit dat je talenten voor dit doeleinde gebruikt moeten worden. Maar talenten en geestelijke gaven zijn verschillend wat betreft aan wie en wanneer zij gegeven worden. Een mens (ongeacht zijn geloof in God of Christus) wordt een natuurlijk talent gegeven als gevolg van een combinatie van genetica (sommige mensen zijn natuurtalenten op het gebied van muziek, kunst of wiskunde) en omgeving (iemand die opgroeit in een muzikaal gezin zal gemakkelijker een talent voor muziek ontwikkelen), of omdat God gewoon bepaalde individuen bepaalde talenten wilde geven (zie bijvoorbeeld BesaleŽl in Exodus 31:1-6). Geestelijke gaven worden door de Heilige Geest aan gelovigen gegeven (Romeinen 12:3, 6), op het moment waarop zij hun vertrouwen op Christus stellen voor de vergeving van hun zonden. Op dat moment geeft de Heilige Geest de nieuwe gelovige de geestelijke gave(n), waarvan Hij wil dat deze gelovige deze zal hebben (1 KorintiŽrs 12:11). We kennen drie opsommingen van geestelijke gaven...

Romeinen 12:3-8 somt de geestelijke gaven als volgt op: profetie, het bijstaan van anderen (in algemene zin), onderwijzen, troosten, gulheid, leiderschap en barmhartigheid. 1 KorintiŽrs 12:8-11 noemt de gaven als volgt: het verkondigen van wijsheid (het communiceren van geestelijke wijsheid), het overdragen van kennis (het vermogen om praktische waarheden over te brengen), een groot geloof (een uitzonderlijke afhankelijkheid van God), de kracht om wonderen te verrichten, profetie, onderscheidingsvermogen (m.b.t. de Geest), klanktaal (het vermogen om een taal te spreken die je nooit geleerd hebt), en het uitleggen van klanktaal. De derde lijst kan in EfeziŽrs 4:10-12 worden gevonden, waarin we lezen hoe God de kerk profeten, evangeliepredikers, herders en pastors/leraren heeft gegeven. We kunnen ons ook afvragen hoeveel verschillende geestelijke gaven er zijn, omdat geen van deze lijsten hetzelfde is. Het is dus ook mogelijk dat de Bijbelse lijsten niet alomvattend zijn en dat er dus nog meer geestelijke gaven zijn die niet door de Bijbel worden genoemd.

Terwijl iemand zijn talenten kan ontwikkelen en deze later kan gebruiken om zijn beroep of hobby's vorm te geven, worden geestelijke gaven door de Heilige Geest gegeven met als doel om de kerk van Christus op te bouwen. Binnen de kerk dienen alle Christenen een actieve rol te spelen in de verspreiding van het evangelie van Christus. Alle Christenen zijn opgeroepen en uitgerust om betrokken te zijn bij de ďopbouw van het Lichaam van ChristusĒ ( EfeziŽrs 4:12). Alle Christenen hebben ťťn of meer gaven gekregen zodat zij kunnen bijdragen aan het werk voor Christus, uit dankbaarheid voor alles wat Hij voor hen gedaan heeft. Zij zullen dan ook voldoening in hun leven vinden door middel van hun werk voor Christus. Het is de taak van de kerkleiders om te helpen bij de opbouw van de heiligen, zodat zij verder uitgerust kunnen worden voor het werk dat God voor hen heeft klaarliggen. Het bedoelde resultaat van de geestelijke gaven is dat de kerk als geheel kan groeien en versterkt wordt door de gecombineerde bijdragen van alle leden van het lichaam van Christus.

Om de verschillen tussen geestelijke gaven en talenten samen te vatten: (1) Een talent is het gevolg van genetica en/of training, terwijl een geestelijke gave het gevolg is van de macht van de Heilige Geest. (2) Iedereen kan een talent hebben, zowel Christenen als niet-Christenen, maar alleen Christenen kunnen geestelijke gaven hebben. (3) Hoewel zowel talenten als geestelijke gaven gebruikt zouden moeten worden ter verheerlijking van God en de opbouw van anderen, is het zo dat geestelijke gaven zich op deze taken concentreren, terwijl talenten gebruikt kunnen worden voor volledig niet-geestelijke doeleinden.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is het verschil tussen een talent en een geestelijke gave?