के बाइबलमा गल्तीहरु, खण्डनहरु अथवा अन्तरहरु छन् त ?प्रश्न: के बाइबलमा गल्तीहरु, खण्डनहरु अथवा अन्तरहरु छन् त ?

उत्तर:
यदि हामी गल्तीहरु पाउनको लागि विना कुनै पूर्वअनुमानित पूर्वाग्रहसहित बाइबल पढ्छौं भने, हामी यसलाई एउटा स्पष्ट अनि त्यस्तै गरी बुझ्नलाई सजिलो पुस्तकको रुपमा पाउनेछौं । हजूर, त्यहाँ थुप्रै कठीन परिच्छेदहरु त छन् । अनि त्यहाँ एकअर्कामा खण्डन गर्ने पदहरु पनि छन् । हामीले याद गर्नै पर्दछ कि बाइबलचाहिँ एउटा १५०० वर्षको अवधीमा झण्डै ४० जना विभिन्न व्यक्तिहरुद्वारा लेखिएको थियो । हरेक लेखकले एउटा भिन्न शैलीमा, एउटा भिन्न उद्धेश्यबाट, एउटा भिन्न श्रोताहरुलाई र एउटा भिन्न उद्धेश्यको लागि लेखेका थिए । हामीले केही नगण्य भिन्नताहरुको आशा त गर्नु पर्दछ । तरैपनि, एउटा भिन्नताचाहिँ एउटा खण्डन भने होइन । पदहरु अथवा परिच्छेदहरुलाई पुनर्मिलाप गर्न सक्ने कुनै अनुमानित उपाय त्यहाँ हुँदैन भने यो एउटा गल्ती मात्र हुँदछ । अहिले नै कुनै जवाफ उपलब्ध नहुँदा, त्यसको अर्थ त्यहाँ उत्तर छैन भन्ने हुँदैन ।

हामीले प्रायःजसो “यी पदहरु कसरी खण्डनमा छैनन् भनेर व्याख्या गर्नुहोस्” अथवा “हेर्नुहोस् त यहाँ बाइबलमा एउटा गल्ती रहेछ” जस्ता टिप्पणीहरुसहितको प्रश्नहरु प्राप्त गर्दछौं । मानिसहरुले ल्याएका केही कुराहरु त जवाफ दिनलाई कठीन समेत पर्ने कुरालाई भने मानिलिनै पर्दछ । तरैपनि, योचाहिँ हाम्रो सन्तुष्टि हो कि बाइबलका हरेक अनुमानित खण्डन र गल्तीहरुका लागि त्यहाँ व्यवहार्य अनि बौधिकरुपमा साँचो उत्तरहरु छन् । “बाइबलका सबै गल्तीहरु” भनेर सूचिवद्ध गरिएका पुस्तकहरु र वेभसाइटहरु पनि उपलब्ध छन् । प्रायःजसो मानिसहरुले यस्ता स्थानहरुबाट तिनीहरुका हतियारहरु प्राप्त गर्छन्, तर तिनीहरुले तिनीहरुका आफ्नै अनुमानित गल्तीहरु पाउँदैनन् । त्यहाँ पुस्तकहरु र वेभसाइटहरु उपलब्ध छन् जसले हरेकलाई यस्ता अनुमानित गल्तीहरुलाई खण्डन गर्दछ । दूःखलाग्दो कुरोचाहिँ यो छ कि बाइबललाई आक्रामण गर्ने प्रायःजसो मानिसहरु प्रश्नप्रति साँच्चै इच्छुक हुँदैनन् । थुप्रै “बाइबलका आक्रामणकारीहरु” त यस्ता उत्तरहरुबाट सचेत समेत छन्, तर तिनीहरुले तिनीहरुका आफ्नै पूरानो आक्रामणमा लागिरहन्छन् ।

यसैले, यदि कोही व्यक्ति बाइबललाई दोष दिँदै हामीकहाँ आउँदछ भने हामीले के गर्नुपर्दछ त ? १) प्रार्थनापूर्वक धर्मशास्त्रलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ र त्यहाँ एउटा कुनै सरल समाधान छ कि भनेर हेर्नुपर्दछ । २) बाइबलका केही असल टिप्पणीहरु, “बाइबललाई रक्षा गर्ने” पृुस्तकहरु र बाइबलीय शोधका वेभसाइटहरुलाई प्रयोग गर्दै केही अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । ३) हाम्रा पाष्टर÷मण्डलीका अगुवाहरुले कुनै समाधान पाउन सक्छन् कि भनेर सोध्नुपर्दछ । ४) बूँदा १,२ अनि ३ पछि पनि यदि त्यहाँ अझै पनि कुनै स्पष्ट उत्तर आउँदैन भने, उहाँको वचन सत्य छ र अझसम्म बुझ्न नसिकएको एउटा उत्तरचाहिँ त्यहाँ अवश्यै छ भनेर हामीले परमेश्वरमा विश्वास राख्नुपर्दछ (२ तिमोथी २:५, ३:१६–१७) ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके बाइबलमा गल्तीहरु, खण्डनहरु अथवा अन्तरहरु छन् त ?