के बाइबल आजको लागि पनि प्रासंगिक छ त ?प्रश्न: के बाइबल आजको लागि पनि प्रासंगिक छ त ?

उत्तर:
हिब्रू ४:१२ ले भन्दछ : “किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ, र कुनै पनि दुइधारे तरवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ । यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोर्नी–जोर्नी र हाडका गुदीसम्मलाई भाग–भाग पारुञ्जेल वारपार छेंड्ने र हृदयका विचार इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ ।” लगभग १९०० वर्षअघि जब बाइबललाई पूरा गरियो, आजको लागि यसको परिशुद्धता र प्रासंगिकतामा कुनै बदलाव आएको छैन । बाइबलचाहिँ मानिसजातिको लागि परमेश्वरले उहाँको विषयमा र उहाँको योजनाको विषयमा हामीलाई दिनुभएको सबै प्रकाशका स्रोतहरुको एउटैमात्र उद्धेश्य हो ।

प्राकृतिक संसारको विषयमा बाइबलमा प्रशस्तै जानकारीहरु छन् जसलाई बैज्ञानिक अवलोकन र अनुसन्धानबाट पुष्टि गरिएको छ । यस्ता केही परिच्छेदहरुमा लेवी १७:११; उपदेशक १:६–७; अøयूब ३६:२७–२९; भजन १०२:२५–२७ र कलस्सी १:१६–१७ सामेल रहेका छन् । मानिसजातिका लागि परमेश्वरको उद्धारको योजनाबारे जसै बाइबलका कथाहरु प्रकट हुँदछ, थुप्रै विभिन्न चरित्रहरुलाई स्पष्टरुपले वर्णन गरिंदछ । त्यस्ता विवरणहरुमा, मानव व्यवहार र झुकावहरुको विषयमा बाइबलले प्रशस्तै जानकारीहरु प्रदान गर्दछ । हाम्रो आफ्नै दिन–दिनको अनुभवले यस्ता जानकारीहरु कुनै मनोवैज्ञानिक पुस्तकहरुभन्दा मानिसको अवस्थाको अझ शुद्ध र वर्णनात्मक रहेको छ भनेर हामीलाई देखाउँदछ । बाइबलमा अभिलेख गरिएको थुप्रै एतिहासिक वास्तविकताहरुलाई बाइबल बाहिरसका स्रोतहरुले प्रमाणित गरेका छन् । एतिहासिक अनुसन्धानले एउटै घटनाप्रति बाइबलीय विवरणहरु र बाइबल बाहिरका विवरणहरुमाझ प्रशस्तै सहमतिहरु देखाउँदछ ।

तरैपनि, बाइबल एउटा इतिहासको पुस्तक, मनोविज्ञानको पुस्तक अथवा विज्ञानसम्बन्धीको पुस्तक भने होइन । बाइबल त परमेश्वरले उहाँ को हुनुहुन्छ, अनि मानिसजातिको लागि उहाँका इच्छाहरु र योजनाहरुको विषयमा हामीलाई दिनुभएको विवरण हो । यस प्रकाशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंगचाहिँ परमेश्वरबाट हाम्रो विभाजन र क्रूसमा उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा संगतिको पुनस्र्थापनका लागि परमेश्वरको बन्दोबस्तको कथा हो । छुटकाराको लागि हाम्रो आवश्यकता परिवत्र्तन हुँदैन । नता हामीलाई उहाँमा मिलाप गराउने परमेश्वरको इच्छा नै परिवत्र्तन हुँदछ ।

बाइबलमा प्रशस्तमात्रामा सठीक र प्रासंगिक जानकारीहरु छन् । बाइबलका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश — छुटकारा — चाहिँ मानिसजातिमा विश्वव्यापीरुपमा र निरन्तर लागु भइरहँदछ । परमेश्वरको वचन कहिले पनि पूरानो हुनेछैन, प्रतिस्थापित गरिनेछैन अथवा सुधारिनेछैन । परम्पराहरु परिवत्र्तन हुन्छन्, व्यवस्थाहरु परिवत्र्तन हुन्छन्, पुस्तकहरु आउँछन् र जान्छन्, तर परमेश्वरको वचन आज पनि त्यस्तै प्रासंगिक छ जस्तो यसलाई शुरुमा लेखिंदा यो थियो । आज आवश्यकरुपमा सबै वचनहरु त हामीमा स्पष्टरुपले लागु हुँदैन, तर सबै वचनहरुमा सत्यता रहेको हुन्छ जसलाई आज हामीले हाम्रो जीवनहरुमा लागु गर्न सक्दछौं र गर्नुपर्दछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके बाइबल आजको लागि पनि प्रासंगिक छ त ?