मैले आफ्नो विश्वास येशुमा राखेको छु ... अब के?मैले आफ्नो विश्वास येशुमा राखेको छु ... अब के?

वधाई छ! तपाईले जिन्दगी बद्लिने निश्चय गर्नु भएको छ। सायद सोध्दै हुनुहुन्छ, “अब के? परमेश्वर संगको यो यात्रा कसरी सुरुवाट गर्ने?” बाइबल बाट तल दिइएका पाँच कदमहरुले तपाईलाई प्रत्यक्ष पथमा लाने छ। तपाईको जिवन यात्रामा जब प्रश्नहरु आऊँदछन्, कृपया http://www.GotQuestions.org/Nepali मा जानुहोला।

१. मुत्ती पाएको अर्थ तपाईले स्पष्ट संग बुझ्नुहोस्।

१ यहुन्ना५:१३ हामीलाई भन्छ, “तिमीहरुले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरुलाई यो पत्र लेख्दैछु।” परमेश्वर हामीले मुत्ती पाएको भन्ने बुझेको चाहानु हुन्छ। हामीले पाएको मुत्तीको गौरभका साथ अनुभुति गरेको परमेश्वर चाहानुहुन्छ। छोत्करीमा, मुत्ती पाएको केहि मुख्य शीर्षकहरु दोहोर्याऊँ:

(क) हामी सबैले पाप गरेका छौं हामी सबैले परमेश्वरलाई मन नपर्ने ब्यवहारहरु गरेका छौं(रोमी३:२३)।

(ख) हाम्रो पापको कारणले सुहाउँदो सजांय को भोग गर्न परमप्रभु अनन्त सम्म टाढा हुनुभएको थियो।(रोमी६:२३)

(ग) येशु हाम्रो पापको संजाय तीर्न क्रुशमा मर्नुभयो। (रोमी५:८; २ कोरन्थी५:२१), येशु हाम्रो सत्ता मारिनु भयो। हाम्रो लायकको दण्ड उहाँलेनै लिनु भयो। येशुको मृत्यु हाम्रो पापको ऋण तिर्न काफी थियो, उहाँको पुनरउत्थानले यो सावित गर्छ।

(घ) परमेश्वर माफ र मुत्तीदान सबैलाई दिनु हुन्छ जसले येशुमा विश्वास गर्दछ - उहाँको मत्युबाट हाम्रो पापको मुल्य चुत्ता भयो भन्ने विश्वास गर्दछ(यहुन्ना ३:१६; रोमी५:१; रोमी८:१)।

त्यहीनै मुत्ती पाएको सन्देश हो। यदि तपाईले आफ्नो मुत्तीदाता भनेर येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईले मुत्तीवान भैसक्नु भएकोछ। तपाईको पापको क्षमा भएको छ र परमेश्वरले बचन दिनुहुन्छ कि तपाईलाई कहिले छोड्नुहुन्न नकि त्याग्नुनै हुन्छ(रोमी ८:३८-३९: मत्ती२८:२०)। नबिर्सनुस् तपाईको मुत्ती येशु ख्रीष्टमा सुरक्षित छ (यहुन्ना१०:२८-२९)। यदि तपाई येशुलाई मात्र आफ्नो मुत्तीदाता श्वरुप भरोसा गर्नहुन्छ भने अनन्त सम्म परमप्रभुको साथ स्वर्गमा बिताउने गौरभता लिन सक्नुहुन्छ!

२. बाइबल पढाउने एक गहकिलो मण्डलीको खोजी गर्नुहोस्

मण्डली एक भवनको रुपमा नसोच्नहोस्। मण्डली जनसमुह हो। येशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरु एक अर्का संग संगति गर्नु धेरै महत्वपुर्ण हुन्छ। यो नै मण्डली को एक मुख्य उद्धेश्य हो। अब तपाईले आफ्नो विश्वाश येशु ख्रीष्टमा राख्नु भएको कारण तपाईको ईलाकामा बाइबलमा पुर्ण विश्वासगर्ने एक मण्डली खोज्न र अगुवा संग कुराकानी गर्न हामी जोडले प्रोत्साहन गर्दछौं। उहाँलाई येशु ख्रीष्टमा गर्नुभएको तपाईको नयाँ विश्वास बारे बताउनुहोस्।

मण्डलीको दोश्रो उद्धेश्य बाइबल सिकाउनु हो। तपाईले परमेश्वरले जीवनकालागि दिनु भएका पालनाहरु कसरी अपनाउने भनेर सिक्न सक्नुहुन्छ। बाइबल राम्ररी बुझ्न सक्नुनै सफल र प्रभावशाली जीवनको मुख्य आधार हुन्छ। २तिमोथी३:१६-१७ ले भन्छ”सम्पुर्ण पवित्रशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदाएक हुन्छ ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पुर्ण रुपले सुसज्जित भई सिध्द भएको होस्।”

तेश्रो मण्डलीको उद्धेश्य आराधना गर्नुहो। आराधना परमेश्वरले गर्नु भएको सबठोकका लागी धन्यवाद दिनु हो। परमेश्वरले हामीलाई उद्वार गर्नुभएको छ। परमप्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो खाँचो पर्याउनुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई दोहोर्यानु र निर्देशन दिनुहुन्छ। उहाँलाई हामी धन्यवाद कसरी नदिने? परमेश्वर पवित्र, शुध्द, प्रेमिलो, दयालु र अनुग्रह पुर्ण हुनुहुन्छ। प्रकाश ४:११ घोषणा गर्दछ, “हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाई महिमा, आदर, र शान्ती ग्रहण गर्न योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईले नै सृष्टि गर्नुभएको हो, र तपाईकै ईच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो।”

३. हरेक दिन परमेश्वरमा मध्य नजर राख्ने समय छुट्याऊँनुस्।

हरेक दिन परमेश्वरसंग हाम्रो समय उहाँमा मध्य नजर राखी बिताउन अत्यावश्यक हुन्छ। कोहिले “शान्त समय” भन्दछन भने कोहि”आराधना गर्ने” भन्ने गर्छन किनकि यो समय परमेश्वरको भत्तिमा हामी विताउछौं। कसैलाई बिहानको समय छुट्याउने चाहाना गर्दछन् भने कोहि बेलुकि श्वभाविक ठान्छन।यो समयलाई के भन्ने वा कहिले गर्नेमा केहि फरक पर्दैन। तर तपाई परमेश्वरसंग दिनका दिन समय बिताउनु भएको असरचाहिं पक्कै हुन्छ। कुन आयोजनाहरुले परमेश्वरसंगको हाम्रो समय बन्दछ त?

(क) प्रार्थना। प्रार्थना साधारणमा परमेश्वरसंग कुराकानी गर्नु हो।परमेश्वरसंग तपाईको आफनो गुनासो र कठिनाइको बारेमा कुरा गर्नुस्।परमेश्वरसंग तपाई विवेक र दोहोर्याउने हात माग्नुहोस्। तपाईको आवशयक्ताहरु परमेश्वरसंग माग्नुस्। तपाईले परमेश्वरलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले तपाईलाई गर्दैरहनु भएको सबै चिजका लागि कति अभारी हुनुहुन्छ भन्नुहोस्। प्रार्थनाको यथार्थ त्यहि हो।

(ख) बाइबल अध्यन। मण्डलीबाट, सण्डे स्कुल वा बाइबल अध्यन झुण्डमा बाइबल सिकाइनुका साथसाथै तपाईले आफैं पनि बाइबल पढ्दै गर्नुस्। बाइबलमा तपाईले जान्नुपर्ने सफल ख्रिष्टीय जिवनबारे सबैकुराहरु समावेश छ।त्यसमा विवेक पुर्ण निश्चय कसरी गर्ने, परमेश्वरको ईच्छा कसरी जान्ने, अरुलाई कसरी सेवकाई गर्ने र आत्मिक जीवनको कसरी बृद्धि गर्ने बारे परमेश्वरको अनुदेशहरु समावेशछ।बाइबल हाम्रो लागि परमेश्वरको बचन हो। हाम्रो जिवन उहाँलाई खुशी लाग्दो र आफैंलाई तृष्णा नहुने किसिमले कसरी जिउने भनिदिइएको बाइबल वास्तवमा परमेश्वरको निर्देशन पुस्तक हो।

४. आत्मिक जीवनमा सहायता गर्न सक्ने ब्यत्तिहरु संग तपाई सम्बन्धहरु बिस्तारित गर्नुहोस्।

१कोरन्थी १५:३३ हामीलाई भन्दछ, “भ्रममा नपर। खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ।” बाइबल भरी हामीलाई “खराब” मानिसहरुको प्रभावबारे चेतावनी दिन्दछ ।हामी उनीहरु संग समय विताउदछौं जो पापमय गतिविधिमा लागेकाछन भने ति गतिविधिको कारणले हामीलाई पनि लोभ्याउँछ। हामी संग बसेका ब्यत्तिका लक्षणहरु हामीमा सर्न जान्छ।त्यसैले हामीलाई प्रभुमा प्रेम गर्ने र उहाँमा कतिबद्ध जनहरु संग हिड्दुल गर्न अत्यावश्यक हुन्छ।

सायद तपाईको मण्डलीबाट एक वा दुई जना साथी खोज्नुहोस्, जसले तपाईलाई मदत गर्न सक्छ वा हौशला दिन सक्छ(हिब्रु३:१३; १०:२४)। तपाईको साथीहरुलाई तपाईको शान्त समय, गतिविधि र प्रभु संगको हिडाईलाई लेखाजोखा राख्नुहोश भनेर आग्रह गर्नुहोस्। तपाईले पनि उहाँको लागि यसै प्रकारले चासो राख्न सकनुहुन्छ कि भनेर सोध्नुहोस्। यसको मतलब तपाईका सबै साथीहरु जसले प्रभु येशुलाई मुत्तीदाता भनेर नचिनेकाहरुलाई गुमाउनु पर्दैन। उनीहरुलाई पनि साथ दिन र माया दिन सुचालु राख्नुहोस्। केवल यो बताउनुहोस् कि येशुले तपाईको जिन्दगी बद्लिदिनु भएको छ र तपाईले पहिले गर्नुभएको चिजहरु सबै गर्नसक्नुहुन्न । तपाईको साथी संग येशुको बारे बताउने मौका दिउन भनेर परमप्रभुसंग यो माग्नुहोस्।

५. बप्तिस्मा लिनुहोस्

धेरै मानिसहरुमा बप्तिस्माको बारे एक गलत धरना रहेको हुन्छ। “बप्तिस्मा” शब्दको अर्थ पानीमा दुब्नु हो। बप्तिस्मा बाइबलको एकमात्र पथ हो जसले येशुमा गरेको नयाँ विश्वास र तपाईको उहाँलाई पछ्याउने कतिवद्धता सार्वजनिक गराउँछ। यस पानीमा दुवाइएको क्रियाद्वारा येशु संग गाडिनु भएको उद्धान्त गर्दछ भने पानीबाट बाहिर निस्कने क्रियाद्वारा ख्रीष्टको बौरी उठ्नु भएको झझल्को ल्याउँदछ। बप्तिस्मा लिनुबाट तपाई येशुको मृत्यु, चिहान र पुनरुत्थान संग परिचित हुनु हो(रोमी६:३-४)।

बप्तिस्मा लिएर तपाई बच्नसक्नु हुन्न।बप्तिस्मा एक पालनाको कदम, तपाईको मुत्तीको लागि येशुमा मात्र भएको विश्वासको एक सार्वजनिक घोषणा हो।बप्तिस्मा यसकारण महत्वपुर्ण छ किनकि यो पालनाको एक कदम हो- येशुमा गरेको विश्वास र उहाँमाथिको कतिबद्धता सार्वजनिक गराउने घोषणा। यदि तपाई बप्तिस्माका लागि तयार हुनुहुन्छ भने पास्टर(अगुवा) संग कुरा गर्नुहोस्।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमैले आफ्नो विश्वास येशुमा राखेको छु ... अब के?