परमेश्वरका विशेषताहरु के हुन? परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ?प्रश्न: परमेश्वरका विशेषताहरु के हुन? परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ?

उत्तर:
सु-समाचार, जब हामी यो प्रश्नको उत्तर दिने कोशिष गछौ, यो छ कि परमेश्वरको बारेमा यहाँ धेरै कुरा पत्ता लगाउन सकिएको छ । यो पुर्णरुपले प्रथम पर्ढाईद्धारा सहयोगी हुनसक्छ भनेर तिनीहरु ज्ो व्याख्याको जाँच गर्छन्, त्यसलाई पछाडी जान्छन् र आगामी स्पष्टताको लागि धर्मशास्त्रबाट छानेको खण्ड हेछन् कि धर्मशास्त्रका सर्न्दर्भसामग्री पुर्णरुपले आवश्यक छन् किनभने बाइबलले अधिकार विना मानिसहरुको विचार भन्दा राम्रो यि वचनका संग्रहहरु हुनसक्दैन्थ्यो होला । जुन परमेश्वरलाई बुझ्न बारम्बार आफै असत्य हुन्छ -अय्यूब ४२:७) । हाम्रो निम्ति यो महत्वपुर्ण कि भन्ने कुरा बुझ्न कोशिष गर्नुपर्छ कि परमेश्वर को जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने विशाल भनाई छ, यो स्थापना गर्न हामीलाई असफलताको कारण छ, परमेश्वरको इच्छा विपरित, खराब परमेश्वरलाई पुज्नु अनुसरण कुरा जान्न सकिन्छ । परमेश्परको एउटा गुण वा विशेषता हो "ज्योती" अर्थ त्यो हो उहाँ आफै प्रकट गर्दै, उहाँ आफैको जानकारी हो -यशैया ६०:१९, याकूब १:१७), सत्यता त्यो हो परमेश्वरले उहाँ आफैको ज्ञान प्रकट गर्नुभएको छ, हामीहरु मध्ये कोहि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश पाउनबाट बञ्चित नहोऔं -ह्रि्रु ४:१) । परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नलाई सृष्टि, बाइबल र वचन देहधारी बन्नुभयो -येशूख्रीष्ट) ले सहायता गर्नेछ । शुरु गरौं, परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर र किनकि हामी उहाँका सृष्टिका अंश हौं -उत्पत्ति १:१, भजनसंग्रह २४:१) । परमेश्वरले भन्नुभयो कि मानिस उहाँकै स्वरुपमा सृष्टि भयो । मानिस सृष्टिको विश्रामदेखि उच्च छ र यी माथि अधिकारमार् गर्न दिइएको थियो -उत्पत्ति १:२६-२८) । पतनका लागि सृष्टिले विवाह गरे तर सृष्टिको विशालता सम्झेर, जटिलता, सुन्दरताद्धारा अझै उहाँको कामको प्रस्ताव झल्किन्छ र हामीलाई परमेश्वरको डरको भाव उत्पन्न हुन सक्छ ।

परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो खोजमा परमेश्वरका केहि नामहरु पढाइद्धारा सहयोगी हुनसक्छन्:

इलोहिम - एकमात्र महान दैविक -उत्पत्ति १:१)
डोनाई - प्रभु, गुरुदेखी नेाकरको संकेत -प्रस्थान ४:१०,१३)
इल इलोई - धेरै उच्च, एक शक्तिशाली -उत्पत्ति १४:२०)
इल रोइ - एक शक्तिशाली जसले देख्छ -उत्पत्ति १६:१३)
इल सर्डाई - र्सवशक्तिमान परमेश्वर -उत्पत्ति १७:१)
इल ओलाम - अनन्तको परमेश्वर -यशैया ४०:२८)
यहोवे - प्रभु "म हु म हुँ" अर्थ अन्तको आफ आफ्नै अस्तित्वको परमेश्वर -प्रस्थान ३:१३,१४)

केहि जाँचद्धारा परमेश्वरका विशेषताहरुलाई हामी अहिले शुरु गर्नेछौं, परमेश्वर अनन्त अनन्तको हुनुहुन्छ, यसको अर्थ उहाको आदी थिएन र उहाको अस्तित्वको अन्त कहिल्यै हुनेछैन । उहा अमर, असिमित हुनुहुन्छ -व्यवस्था ३३:२७, भजनसंग्रह ९०:२, १ तिमोथी १:१७) । परमेश्वर अपरिवर्तनशिल, यसको अर्थ उहाँ कहिल्यै परिवर्तन नहुने, यसको अर्थ हुन्छकि परमेश्वर पुर्ण भरोसा र विश्वास योग्य हुनुहुन्छ -मलाकी ३:६, गन्ति २३:१९,

भजनसंग्रह १०२:२६,२७) । परमेश्वर दाँज्न नमिल्ने हुनुहुन्छ, यसको अर्थ कामहरुमा अथवा उहाँ जस्तो कुनैपनि र एउटैपनि छैनन्, उहाँ एकैनाश नभएको र पुर्ण हुनुहुन्छ -२ शमूयल ७:२२, भजनसंग्रह ८६:८, यशैया ४०:२५, मत्ति ५:४८) । परमेश्वर जाँच गर्न नसकिने, विगतका कुरा पत्ता लगाउन पुर्ण रुपले उहाँलाई बुझ्नर्ुपर्छ -यशैया ४०:२८, भजनसंग्रह १४५:३, रोमी ११:३३,३४) ।

परमेश्वर पक्षपातरहित हुनुहुन्छ, यसको अर्थ पक्षपात देखाउने अभ्रि्रायले मानिसहरुको आदरनगर्ने उहाँ हुनुहुन्छ -व्यवस्था ३२:४, भजनसंग्रह १८:३०) । परमेश्वर र्सवशक्तिमान हुनुहुन्छ, यसको अर्थ उहाँ पुर्ण शक्तिशाली हुनुहुन्छ । जसले उहाँलाई खुशी पार्छ, उहाले कुनैपनि कुरा गर्नसक्नुहुन्छ, तर उहाँको चरित्रको स्थिरतासंगै उहाँका कामहरु सधैं दुवैपक्षको सम्झौतामा हुनेछन् -प्रकाश १९:६, यर्मिया ३२:१७,२७) । परमेश्वर र्सवव्यापी हुनुहुन्छ, यसको अर्थ उहाँको जहापनि उपस्थिति छ, जहितहि, यसको अर्थ यो होइनकि परमेश्वर सबै कुरा हुनुहुन्छ -भजनसंग्रह १३९:७-१३, यर्मिया २३:२३) । परमेश्वर र्सव-ज्ञानी हुनुहुन्छ, यसकोर् अर्थ उहाँ भूत वर्तमान र भविष्य थाहा पाउनुहुन्छ, यहाँ सम्मकि कुनैपनि दिइएको पलमा के हामीले सोचिरहेका छौं भन्ने प्रत्येक कुरा उहाँलाई थाहा छ, उहाँको न्याय संधै निष्पक्ष तरिकाले वन्दोवस्त गरिको हुनेछ -भजनसंग्रह १३९:१-५, हितोपदेश ५:२१) ।

परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, यसको अर्थ त्यो मात्रै होइन, यहाँ अरु केहि छैन तर उहाँ एक्लै भएर पनि हाम्रा भित्र-भित्रका गहिरा चाहना र हृदयका इच्छा बुझ्न सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो आराधना र उपासना एक्लै उपयुक्त हुनुहुन्छ -व्यवस्था ६:४) । परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ, यसको अर्थ यो हो परमेश्वरले खराब काम गर्नुहुन्न र गर्नुहुदैन, उहाँको धार्मिकता र न्यायको कारणले हाम्रा पापहरु क्षमा भएका छन्, परमेश्वरको न्याय गर्ने अनुभव येशूमा थियो, जब हाम्रा पापहरु उहामाथि थुपारेका थियौं -प्रस्थान ९:२७, मत्ति २७:४५-४६, रोमी ३:२१-२६) ।

परमेश्वर र्सार्वभौम हुनुहुन्छ, यसको अर्थ उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ, उहाँले सबै सृष्टिलाई साथसाथै राख्नुहुन्छ, उहाँको उद्देश्यहरुलाई जानेर वा नजानेर पुर्णगर्न सकिन्न - भजनसंग्रह ८३:१, ९५:५, यर्मिया २३:२०) । परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, यसको अर्थ उहाँ हुनुहुन्छ -यूहन्ना १:१८, ४:२४) । परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, यसको अर्थ उहाँ एउटैमा तिनवटा हुनुहुन्छ, अस्तित्वमा उस्तै, शक्ति र महिमामा समान । सूचना गरिन्छ किर् धर्मशास्त्रको खण्डमा उल्लेख गरिएको छकि "नाम" एकवचन छ, यद्यपि यसले तिनवटा भिन्नभिन्नै व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ, पिता, पुत्र र पवित्रआत्मा, -मत्ति २८:१९, मर्कूस १:९-११) । परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, त्यसको अर्थ उहा सबैसंग सम्झौतामा हुनुहुन्छ, उहा झूटो बोल्न सक्नुहुन्न र भ्रष्टयोग्य पनि रहनुहुनेछैन -भजनसंग्रह ११७:२, १ शमूयल १५:२९) ।

परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, यसको अर्थ उहाँ सबै नैतिक असुद्धताबाट अलग हुनुभएको छ र यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ । परमेश्वरले सबै दुष्टता देख्नुहुन्छ र यसले उहाँलाई रिस उठ्छ । धर्मशास्त्रमा पवित्रासंगै आगोलाई धेरै जसो उल्लेख गरिएको छ । आगो निभाउनलाई जसरी परमेश्वरले निर्देशन गर्नुभयो -यशैया ६:३, हबकूक १:१३, प्रस्थान ३:२,४,५, ह्रिबु १२:२९) । परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, यसले उहाँको असल कुरालाई भलाई, दया र प्रेम समावेश गर्दछ । जुन ति शब्दहरु हुन्, त्यसले उहाँको असलपनको अर्थको आभाष दिन्छ । यदि यो परमेश्वरको अनुग्रहद्धारा हुनुन्थ्यो भने यो देखिन्थ्योकि उहाँका विशेषताहरुमा भर परेर हामी उहाँबाट बाहेक हुन्थ्यौं, धन्यवादी छौं, यस्तो भएन, किनभने हामी प्रत्येकलाई व्यक्तिगत रुपमा जान्ने इच्छा उहाँले राख्नुहुन्छ -प्रस्थान ३४:६, भजनसंग्रह ३१:१९, १ पत्रुस १:३, यूहन्ना ३:१६, १७:३) । यो परमेश्वरले दिनसक्ने आकारको प्रश्नको उत्तर दिने एकमात्र मर्यादायुक्त कोशिष भएको छ, कृपया उच्चतरिकाले उत्साह गरिन्छकि उहाँलाई लगाता खोजेपछि उहाँलाई भेट्याउनेछौं -यर्मिया २९:१३) ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपरमेश्वरका विशेषताहरु के हुन? परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ?