पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको के हो ? ख्रीष्टियनहरुले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा कहिले पाउँछन् त ?प्रश्न: पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको के हो ? ख्रीष्टियनहरुले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा कहिले पाउँछन् त ?

उत्तर:
पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई एउटा त्यस्तो काम हो भनी परिभाषित गर्नसकिन्छ कि जसद्वारा परमेश्वरको आत्माले उद्धारको क्षणमा विश्वासीहरुलाई ख्रीष्टसंगको संसर्गमा र ख्रीष्टको शरीरमा अरु विश्वासीहरुको संसर्गमा राख्दछ । पवित्र आत्माले बप्तिस्माको सम्बन्धमा पहिलो कोरिन्थी १२:१२–१३ बाइबलको मुख्य परिच्छेद हो : “किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौं — यहूदी वा ग्रीक, कमारो वा फूक्का, हामीसबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिइयो” (१ कोरिन्थी १२:१३) । जबकि रोमी ६: १–४ ले परमेश्वरको आत्मालाई विशेषरुपले उल्लेख गर्दैन, जहाँ १ कोरिन्थीका परिच्छेदले भने जस्तै गरी परमेश्वर सामु विश्वासीहरुको वर्णन गरेको छ : “अब हामी के भनौं ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौं त ? त्यसो नहोस् । हामी जो पापको लेखि मर्यौं, त कसरी हामी अझै त्यसैमा जिउनु ? के तिमीहरु जान्दैनौं हामी सबै, जतिले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौं, उनकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौं ? यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसंगै गाडियौं, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरुबाट जीवित पारिनुभयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौं ।”

निम्नलिखित वास्तविकताहरु आत्माको बप्तिस्माप्रतिको हाम्रो बुझाईलाई ठोसरुप दिनको लागि सहायता गर्न आवश्यक रहेका छन् : पहिलो,सबैले बप्तिस्का मएको छ भनेर १ कोरिन्थी १२:१३ ले स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्दछ, जसरी सबैलाई पिउनको लागि आत्मा दिइएको थियो (भित्री वास गर्नुहुने आत्मा) । दोस्रो, विश्वासीहरुलाई आत्माद्वारा अथवा आत्मामा वा आत्माबाट बप्तिस्मा लिनु अथवा कुनै पनि अर्थमा पवित्र आत्माको बप्तिस्माको खोजी गर्नु भनेर धर्मशास्त्रमा कहींपनि भनिएको छैन । यसले के संकेत गर्दछ भने सबै विश्वासीहरुले यसलाई अनुभव गरेका छन् । तेस्रो, एफिसी ४:५ ले आत्माको बप्तिस्मालाई उल्लेख गरेको जस्तो देखिंदछ । यदि त्यसो हो भने, “एउटै विश्वास” र “एउटै पिता” झैं हरेक विश्वासीहरुका लागि आत्माको बप्तिस्मा एउटा यथार्थ कुरो हो ।

निष्कर्षमा, पवित्र आत्माको बप्तिस्माले दुईओटा कुराहरु गर्दछ, १) यसले हामीलाई ख्रीष्टको शरीरसंग जोड्दछ अनि २) यसले ख्रीष्टसंगको हाम्रो साझे–क्रूसीकरणलाई वास्तविक बनाउँदछ । उहाँको शरीरमा हुनुको अर्थ हुन्छ हामी जीवनको नयाँपनमा उहाँसंग बौह्री उठेका छौं (रोमी ६:४) । त्यसपछि हामीले १ कोरिन्थी १२:१३ को सन्दर्भमा उल्लेख गरिएझैं त्यस शरीरलाई ठीकसंग काम गराउनको लागि हाम्रो आत्मिकी वरदानहरुको कसरत गर्नुपर्दछ । एफिसी ४:५ को सन्दर्भमा भएझैं एउटा आत्माको बप्तिस्माले मण्डलीको एकतालाई राख्नको लागि आधारकोरुपमा सेवा गरेको अनुभव गर्नुपर्दछ । आत्मामार्फत उहाँको मृत्यु, दफन अनि पुनरुत्थानमा ख्रीष्टसंग सम्बन्धित भएको कुराले भित्री वास गर्ने पापको शक्ति र जीवनको नयाँपनमा हाम्रो हिँडाईंबाट हाम्रो विभाजनको लागि आधार स्थापित गर्दछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको के हो ? ख्रीष्टियनहरुले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा कहिले पाउँछन् त ?