दुष्टको अधिकारको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?प्रश्न: दुष्टको अधिकारको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ? के यो आज पनि सम्भव छ त ? यदि छ भने, यसको लक्षणहरु के हे हुन् ?

उत्तर:
बाइबलले भूतद्वारा गरिएको अधिकार अथवा प्रभावको केही उदाहरणहरु दिँदछ । यस्ता उदाहरणहरुबाट हामीले दुष्टका प्रभावको केही लक्षणहरु पाउन सक्दछौं र कसैलाई कसरी दुष्टले अधिकार गर्छ भन्ने अन्तज्र्ञान प्राप्त गर्दछौं । यहाँ केही बाइबलीय परिच्छेद छन् : मत्ती ९:३२–३३;१२–१२; १७–१८; मर्कूस ५:१२०; ७:२६–३०; लूका ४:३३–३६; २२:३; प्रेरित १६:१६–१८ । यस्ता केही परिच्छेदहरुमा, दुष्टको अधिकारले गुँगो, छारेरोग, अन्धोपना जस्ता शारीरिक रोग ल्याएको छ । अरु घटनाहरुमा, यसले कसैलाई दुष्ट काम गर्न लगाउँछ, उदाहरणको लागि यहूदा । प्रेरित १६:१६–१८ मा, दुष्ट आत्माले एउटी कमारी केटीलाई त्यस्को आफ्नै ज्ञानभन्दा बाहिरको कुरो जान्ने योग्यता दिएको छ । गेरासेनसको भूत लागेको मानिस, जसमा थुप्रै भूतहरुले अधिकार गरेको थियो, त्यससंग अलौकिक शक्ति थियो र त्यो चिहानहरु हुँदो नांगै बस्थ्यो । परमप्रभुको विरुद्ध विद्रोह गरेपछि शाऊल राजालाई निराश तुल्याउने र दाऊदलाई मार्ने एउटा उत्कट इच्छा सहितको दुष्ट आत्माले सताउँथ्यो (१शमूएल १६:१४–१५; १८, १०–११; १९:९–१०) ।

यसर्थ, त्यहाँ भूत लागेको कुराको व्यापकरुपमा विभिन्न लक्षणहरु छन्, जस्तै शारीरिक अयोग्यता जुनचाहिँ एउटा वास्तविक मनोवैज्ञानिक समस्याद्वारा हुनै सक्दैन, तनाव अथवा, उदासीपन, अलौकिक शक्ति, कठोरता, असामाजिक व्यवहार जस्ता व्यक्तिगत परिवत्र्तन र शायद त्यसता जानकारी बाँडने योग्यता जसलाई जान्ने कुनै प्राकृतिक तरीका हुँदैन । यस्ता सबै विशेषताहरुको (कुनैकुनै त होइन) अरु वयानहरु पनि हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन महत्वपूर्ण छ, यसैले हरेक निराश व्यक्ति र छारेरोग लागेको व्यक्तिलाई भूत लागेको हो भनेर भन्नु महत्वपूर्ण हुँदैन । यसको विपरित, पश्चिमी संस्कृतिहरुले मानिसहरुको जीवनमा शैतानको संलग्नतालाई गम्भीरतापूर्वक नलिन सक्छन् ।

यस्ता शारीरिक र भावनात्मक भिन्नताहरु बहेक, कसैले शैतानिक प्रभावलाई देखाउने आत्मिकी विशेषताहरुलाई पनि हेर्न सक्छन् । यस्ता कुराहरुमा क्षमा दिनलाई इन्कार गर्ने (२कोरिन्थी २:१०–११) र झूटा सिद्धान्तलाई फैलाउने कुरामा विश्वास, विशेषरुपले येशू ख्रीष्ट र उहाँको अभिषेक गर्ने कार्य २कोरिन्थी ११:३–४,१३–१५; १तिमोथी ४:१–५; १यूहन्ना ४:१–३) हरु पनि समावेश हुन सक्दछ ।

कसैले आफूमा दुष्टलाई कसरी अधिकार गर्न लगाउँछ भनेर ठीकसंगले त हामीलाई भनिएको छैन । यदि यहूदाको घटनालाई प्रतिनिधिको रुपमा लियौं भने, त्यसले दुष्टलाई आफ्नो हृदय खोल्यो — त्यसको मामलामाचाहिँ त्यस्को लालचले गर्दा थियो (यूहन्ना १२:६) । यसैले, यदि कसैले आफ्नो हृदयलाई केही स्वाभाविक पापद्वारा शासन गरिनको लागि अनुमति दिँदछ भने, योचाहिँ कुनै दुष्टलाई आउनको लागि निमन्त्रणा दिइने कुरो हो ।

मिसिनेरीहरुका अनुभवहरुबाट, भूतको अधिकार अरु देवताका मूर्तिहरुको पूजा र टुनामुनाका सामाग्रीहरुसंग पनि सम्बन्धित रहेको जस्तो देखिँदछ । धर्मशास्त्रले मूर्तिपूजालाई दुष्टलाई पुज्ने कुरासंग बारम्बार जोड्दछ (लेवी १७:७; व्यवस्था ३२:१७; भजन १०६:३७; १कोरिन्थी १०–२०), यसैले मूर्तिपूजासंगको संलग्नताले भूत लाग्ने कुरातिर डोर्याउने कुरोचाहिँ अचम्मलाग्दो हुँदैन ।

ख्रीष्टियनहरुको जीवनमा भूतहरुको संलग्नताको सम्बन्धमा, विश्वासीलाई पनि दुष्टद्वारा प्रभाव पारिंदछ भन्ने वास्तविकताको एउटा चित्रण हुन् प्रेरित यूहन्ना (मत्ती १६:२३) । कसैले शक्तिशाली दुष्ट प्रभावको अधीनमा रहेका ख्रीष्टियनहरुलाई “भूत लागेको” भनी उल्लेख गर्दछन्, तर ख्रीष्टका विश्वासीहरुलाई विश्वासीहरुलाई भूत लागेको कुराको कुनैपनि उदाहरण धर्मशास्त्रमा छैन । प्रायःजसो ईश्वरशास्त्रीहरुले विश्वास गर्छन् कि ख्रीष्टियनहरुलाई भूत लाग्न सक्दैन किनभने त्यसभित्र त पवित्र आत्माले वास गर्नुहुन्छ (२कोरिन्थी १:२२; ५:५; १कोरिन्थी ६:१९), अनि परमेश्वरको आत्मा कुनै दुष्टसंग रहन सक्दैन ।

माथि वर्णन गरिएका परिच्छेदहरु र मिसिनेरीहरुका केही अनुभवहरुमा आधारित रहेर हामीले यसरी निष्कर्ष निकाल्न सक्दछौं कि धेरै मानिसहरुले कुनै पापहरुलाई अंगालेर अथवा झूटा शिक्षाको मार्फत तिनीहरुको जीवनलाई दुष्टको संलग्नतामा खोलिदिन्छन् । अनैतिकता, लागु पदार्थ÷मादक पदार्थको सेवन आदि उदाहरणहरु हुन सक्छन् जसले सचेतता, विद्रोह, तितोपना, अनि अनुभवातीत ध्यान आदिको अवस्थालाई परिवत्र्तन गर्दछ ।

त्यहाँ एउटा अर्को दृष्टिकोण छ । परमप्रभुले अनुमति नदिनु भएको कुनै पनि कुरालाई शैतान र त्यस्का दुष्ट दूतहरुले गर्न सक्दैन (अयूब १–२) । कुरा यस्तै नै हो भने, शैतान आफूले आफ्नो उद्धेश्य पूरा गर्दैछु भनेर सोंचेको कुराहरु त वास्तवमा परमेश्वरको असल उद्धेश्यहरुलाई पो पूरा गरिरहेको हुन्छ, उदाहरणको लागि यहूदाको धोका । केही मानिसहरुले टुनामुना र शैतानिक क्रियाकलापसंग एउटा अस्वस्थ आकर्षणको विकास गर्छन् । योचाहिँ मूर्ख र बाइबल बाहिरको कुरो हो । यदि हामी परमेश्वरलाई पछ्याउँछौं भने, यदि हामीले आफैलाई उहाँको हात हतियारद्वारा ढाक्छौं र उहाँको शक्तिमाथि भर पर्छौं (एफिसी ६:१०–१८) भने, हामीले दुष्टसंग डराउने कुनै कुरो नै हुँदैन, किनभने परमेश्वरले नै सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशदुष्टको अधिकारको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?