चार आत्मिक नियमहरु के हुन्?प्रश्न: चार आत्मिक नियमहरु के हुन्?

उत्तर:
चार आत्मिक नियमहरु खुशीको खबर बाढ्ने एक तरिका हो जुन मुत्ती येशु ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा उपलब्ध छ । यी चार तिपण्णीहरुलाई सुसमाचारका महत्वपूर्ण कुराका रुपमा संलग्न गर्ने साधरण ब्यवस्था हो।

पहिलो चार आत्मिक नियम हो,”परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहु्न्छ र तपाईको जीवनकालागि एक सुन्दर योजना दिनुभएको छ।यहुन्ना३:१६ले हामीलाई बताउंछ”किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वासगर्नेहरु कोहि पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्।” यहुन्ना१०:१० हामीलाई येशु आउनु भएको कारण दिन्छ “म त तिनीहरुले जीवन पाऊन्, र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाऊन भन्ने हेतुले आएँ।” हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट केल्ले रोकेको छ? अनमोल जीवन पाऊनबाट कुन चिजले बाध्यता ल्याएको छ?

दोश्रो चार आत्मिक नियम हो, “मानवता पापद्वारा ग्रशित छ र परमेश्वरबाट अलगिएको छ। यसको अनुरुप हाम्रो जीवनको निम्ति परमेश्वरको महान योजना हामी जान्न सक्दैनौ।” रोमी३:२३ यहि कुरा सिध्दगर्छ , “किनकि सबैले पाप गरेका छन्, र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्।” रोमीको ६:२३ ले पापको भोग हामी लाई दिन्छ, “पापको ज्याला मृत्यु हो।” परमेशवरले हामी संग संगति गर्न हामीलाई श्रिष्टि गर्नुभयो।तापनि मानवता द्वारा संसारमा पाप भित्र्याईएको छ र मानिस परमेश्वरबाट अलग भएको छ। परमेश्वरले तय गर्नुभएको यस सम्बन्धलाई हामीले बिगारी सकेका छौं। यसको उपाय के त?

तेश्रो चार आत्मिक नियम हो, येशु ख्रीष्टमात्र हाम्रो पापको लागि परमेश्वरको प्राबधान हो।येशु ख्रीष्टबाट मात्र,हाम्रो पापको क्षमा पाईन्छ र परमेश्वर संग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सकिन्छ।” रोमी५:८ ले हामीलाई भन्छ, “तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ,कि हामी पापी छदैं ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो।” १कोरन्थी१५:३-४ हामीलाई चाहिने र बिश्वासले बचाउने यो सुचना दिन्छ”...अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्रअनुसार, ख्रीष्ट हाम्रो पापका निम्ति मर्नुभयो उहाँ गाडिनुभयो,र पवित्र धर्मशास्त्रअनुसार तेश्रो दिनमा उहाँ पुनर्जिवित पारिनुभयो...”येशुले आफैं घोषणा गर्नुहु्न्छ कि उहाँ मुत्तीको एक मात्र बाटो हुनुहन्छ यहुन्ना१४:६मा,”बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ।म द्वारा बाहेक कोहि पनि पिताकाहाँ आउन सक्दैन।”मैले मुत्तीको महान वरदान कसरी हाशिल गर्ने?

चौथो चार आत्मिक नियम हो, “ हामीले हाम्रो बिश्वास येशु ख्रीष्टमा मुत्तीदाताका रुपमा ग्रहण गरे मुत्तीको वरदान र हाम्रो जीवनका निम्ति परमेश्वरको महान योजना चिन्न सकिन्छ।यहुन्ना१:१२हामीलाई यो बिश्त्रित गर्दछ”तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरुलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो।”प्रेरित१६:३१ले यो प्रश्त पार्दछ,”प्रभु येशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईले उद्धार पाउनुहुनेछ!” हामी अनुग्रहद्वारा मात्र, विश्वासद्वारा मात्र येशु ख्रीष्टमा मात्र मुत्ती पाउन सक्दछौं(एफिसीहरु२:८-९)।

यदि तपाई येशु ख्रीष्टलाई मुत्तिदाता भनेर ग्रहण गर्न चाहनु हुन्छ यी शब्दहरुलाई परमेश्वर सामु दोहोर्याउनुस्।यी शब्दहरुले तपाईलाई बचाउन सक्दैन,तर ख्रीष्टमा भरोसा गरेर पक्कै बचाउँछ। यो प्रार्थना परमेश्वरलाई तपाईले ऊहाँमा गर्नु भएको विश्वास र तपाईलाई मुत्तीदान दिनु भएकोलागी धन्यवाद चधाउने एक साधारण अभिब्यत्ति मात्र हो।”परमेश्वर, मैले तपाईको खिलाफ पाप गरेको छु र दण्ड भोग्नको योग्य छु। तर मेरो लायकको संजाय येशु ख्रीष्टले लिनु भयो ताकि उहाँमा विश्वास गरेर मलाई क्षमा भएको छ। म आफ्नो पापबाट फर्केर मेरो मुत्तीको लागी तपाईमा भरोसा गर्दछु। तपाईको महान अनुग्रह तथा पाप क्षमाको लागि - अनन्त जीवनको वरदानको लागी धन्यवाद दिन्दछु! आमेन!

के तपाईंले यहाँ लेखिएका कुरा पढेर ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ? छ भने तलको "मैले आज ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छु" भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशचार आत्मिक नियमहरु के हुन्?