येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भनेको के हो ?प्रश्न: येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भनेको के हो ?

उत्तर:
येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनचाहिँ विश्वासीहरुको त्यस्तो आशा हो जसमा सबै कुराको नियन्त्रण परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ र उहाँको वचनमा भएका प्रतिज्ञाहरु र भविष्यवाणीहरुप्रति विश्वासीलो हुनुहुन्छ । उहाँको पहिलो आगमनमा, येशू ख्रीष्ट भविष्यवाणी गरिएझैं बेतलेहेममा एउटा डुँडमा एउटा बालकको रुपमा पृथ्वीमा आउनुभयो । आफ्नो जन्म, जीवन, सेवाकाई, मृत्यु र पुनरुत्थानको अवधीमा येशूले मसीहको धेरै भविष्यवाणीहरुलाई पूरा गर्नुभयो । तरैपनि, मसीहको सम्बन्धमा त्यहाँ केही भविष्यवाणीहरु छन् जसलाई येशूले पूरा गर्नुभएन । ख्रीष्टको दोस्रो आगमनचाहिँ यस्ता रहल भविष्यवाणीहरु पूरा गर्नको लागि ख्रीष्टको वापसी हो । उहाँको पहिलो आगमनमा येशू कष्ट पाएको नोकर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको दोस्रो आगमनमा, उहाँ विजयी राजा हुनुहुनेछ । उहाँको आगमनमा, येशू एकदमै नम्र परिस्थितिहरुमा आउनुभयो । उहाँको दोस्रो आगमनमा, येशू उहाँको छेउमा स्वर्गका सेनाहरुको साथमा आउनुहुनेछ ।

पूरानो करारका अगमवक्ताहरुले दुईओटा आगमनहरुको माझको भिन्नतालाई स्पष्ट पारेनन् । यसलाई यशैया ७:१४; ९:६–७ र जकरिया १४:४ मा देख्न सकिन्छ । दुईजना व्यक्तिहरुको विषयमा बोलिएको जस्तो देखिने भविष्यवाणीहरुको परिणामस्वरुप, त्यहाँ कष्ट पाएका मसीह र विजयी मसीह दुवै हुनेछन् भनेर थुप्रै यहूदी विद्वानहरुले विश्वास गर्थे । तिनीहरुले बुझ्न नसकेको कुरोचाहिँ त्यो हो कि त्यहाँ एउटैमात्र मसीह हुनुहुन्छ र उहाँले दुवै भूमिकालाई पूरा गर्नुहुनेछ । येशूले आफ्नो पहिलो आगमनमा कष्ट पाएका नोकरको भूमिकालाई पूरा गर्नुभयो (यशैया ५३) । उहाँको दोस्रो आगमनमा येशूले इस्राएलका उद्धारक र राजाको भूमिकालाई पूरा गर्नुहुनेछ । दोस्रो आगमनलाई वर्णन गर्दै जकरिया १२:१० र प्रकाश १:७ ले येशूलाई छेंडिएको कुरोलाई हेर्दछ । पहिलो पटक उहाँ आउनुहुँदा मसीहको रुपमा स्वीकार नगरेको हुनाले इस्राएल र समस्त संसारले बिलौना गर्नेछ ।

येशूको स्वर्गरोहणपछि, स्वर्गदूतहरुले चेलाहरुलाई यसरी घोषणा गरे, तिनीहरुले भने, “गालीलका मानिस हो, तिमीहरु किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ ? यही येशू, जो तिमीहरुबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरुले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ” (प्रेरित १:११) । जकरिया १४:४ ले दोस्रो आगमनको स्थानलाई जैतुनको डाँडा भनी पहिचान गराउँदछ । मत्ती २४:३० ले यसरी घोषणा गर्दछ, “तब मानिसको पुत्रको चिह्न आकाशमा देखा पर्नेछ, र पृथ्वीका सब जातिहरु विलाप गर्नेछन्, र तिनीहरुले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरुमा शक्ति र ठूलो महिमासाथ आइरहेको देख्नेछन् ।“ तीतस २:१३ ले दोस्रो आगमनलाई “महिमाको आगमन” को रुपमा वर्णन गरेको छ ।

प्रकाश १९:११–१६ मा दोस्रो आगमनको विषयमा विस्तृतरुपले वयान गरिएको छ, मैले स्वर्ग उघ्रेको देखें र त्यहाँ एउटा सेतो घोडा थियो । त्यसमाथि सवार हुनुहुने “विश्वासयोग्य” र “सत्य” कहलाइनुहुन्छ । धार्मिकतामा उहाँले इन्साफ र युद्ध गर्नुहुन्छ । उहाँका आँखा आगोका ज्वालाजस्ता थिए । उहाँमा एउटा नाउँ अङ्कित थियो, जो उहाँलाई बाहेक अरु कसैलाई थाहा थिएन । उहाँले रगतमा चोबलिएको पोशाक पहिरानुभएको थियो, र उहाँको नाउँ “परमेश्वरको वचन” थियो । स्वर्गका सेनाहरु सेता र स्वच्छ मलमलका वस्त्र पहिरिई सेता घोडाहरुमा चडेर उहाँको पछिपछि लागे । जातिजातिहरुलाई प्रहार गर्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार निस्कन्छ, र उहाँले फलामको डण्डाले तिनीहरुमाथि शासन गनुहुनेछ । सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका क्रोधको दाख–कुण्ड उहाँले कुल्चनुहुन्छ । उहाँका पोशाक र तिघ्रामा “राजाहरुका राजा र प्रभुहरुका प्रभु” अङ्कित छ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशयेशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भनेको के हो ?