चिन्हहरु र अन्तिम समयहरु के के हुन् ?प्रश्न: चिन्हहरु र अन्तिम समयहरु के के हुन् ?

उत्तर:
मत्ती २४:५–७ ले हामीलाई केही महत्वपूर्ण संकेतहरु दिँदछ ताकि हामी अन्तिम समयको आगमनलाई चिन्न सकौं, “किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा ‘म ख्रीष्ट हुँ’ भन्दै आउनेछन्, र धेरैलाई बहकाउनेछन् । तिमीहरुले युद्धहरु र युद्धहरुका हल्ला सुन्नेछौ । नघबराओ, किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन्, तर अन्त्य त त्यति नै बेला हुँदैन । किनभने जातिको विरुद्धमा जाति, र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ, र ठाउँ–ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन् ।“ झूटा मसीहहरुको वृद्धि, युद्धहरुको वृद्धि, अनिकाल, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपहरुको वृद्धि — यिनीहरुचाहिँ अन्त्यका दिनका चिह्न हुन् । तरैपनि, यस परिच्छेदमा हामीलाई चेतावनी दिइएको भए तापनि हामीले धोका खानु भने हुँदैन किनभने यी सब त प्रसववेदनाको शुरुमात्र हो, समय आउन त अझ बाँकी नै छ ।

कोही–कोही व्याख्याकारहरुले इस्राएलमाथिको हरेक भूकम्प, हरेक राजनैतिक परिवर्तन र हरेक आक्रामणलाई अन्तिम समय र्दूतगतिमा आइरहेको छ भन्ने कुराको निश्चित चिन्ह हो भनेर देखाउँछन् । यस्ता घटनाहरुले अन्तिम दिनहरुको आगमनलाई संकेत दिएको भए तापनि, यिनीहरु आवश्यकरुपले अन्तिम समय आइपुगेको छ भन्ने कुराको सूचक भने होइन । पावल प्रेरितले यसरी चेतावनी दिए कि अन्तिम दिनहरुले झूटा शिक्षामा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउनेछ । “पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूतप्रेतका सिद्धान्ततिर मन लगाएर कोही विश्वासबाट तर्किजानेछन्” (१तिमोथी ४:१) । मानिसहरुको सक्रियरुपमा “सत्यताको विरोध गर्ने” दुष्ट चरित्रको कारण अन्तिम दिनहरुलाई “डरलाग्दो समय” को रुपमा वर्णन गरिएको छ (२ तिमोथी ३:१९; २थेसलोनिकी २:३ लाई पनि हेर्नुहोस् ) ।

अरु सम्भवत् चिह्नहरुमा, येरुशलेममा यहू्दी मन्दिरको पुनर्निमाण, इस्राएलप्रति बढ्दो शत्रुता र संसारमा एउटैमात्र सरकारतर्फको अग्रसरताहरु समावेश हुनेछन् । तरैपनि, अन्तिम समयको सबैभन्दा उत्कृष्ट चिह्नचाहिँ इस्राएल राष्ट्र हुनेछ । १९४८ मा, सन् ७० देखि आवश्यकरुपमा पहिलो पटक इस्राएललाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिइयो । परमेश्वरले अब्राहामलाई यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि तिनका भावी–पिढीले कनानलाई “एउटा अनन्त सम्पति” को रुपमा प्राप्त गर्नेछ (उत्पति १७:८), र इजकिएलले इस्राएलको भौतिक र आत्मिक आगरणको भविष्यवाणी गरेका थिए (इजकिएल ३७ अध्याय) । इस्राएल यसको आफ्नै भूमिमा एउटा राष्ट्र बनिनुचाहिँ मृत्यु र इन्साफ सम्बन्धीमा इस्राएलको विशिष्टताको कारण अन्तिम समयको प्रकाशमा महत्वपूर्ण रहेको छ (दानिएल १०:१४; ११:४१; प्रकाश ११:८) ।

यस्ता चिह्नहरुलाई मनमा लिएर, अन्तिम समयका प्रत्याशाको सम्बन्धमा हामी ज्ञानी र चिन्नसक्ने बन्न सक्तछौं । तरैपनि, यस्ता कुनै पनि घटनालाई अन्तिम समयका चाँडो आगमनको एउटा स्पष्ट संकेतको रुपमा हामीले व्याख्या गर्नुहुँदैन । हामी तयार रहन सक्नलाई त परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्तै जानकारीहरु दिनुभएको छ, र हामीलाई त्यसैको लागि बोलाइएको पनि हो ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशचिन्हहरु र अन्तिम समयहरु के के हुन् ?