उत्पति ६:१–४ मा भएका परमेश्वरका छोराहरु र मानिसका छोरीहरु को थिए ?प्रश्न: उत्पति ६:१–४ मा भएका परमेश्वरका छोराहरु र मानिसका छोरीहरु को थिए ?

उत्तर:
उत्पति ६:१–४ ले परमेश्वरका छोराहरु र मानिसका छोरीहरुको उल्लेख गर्दछ । परमेश्वरका छोराहरु को थिए र मानिसका छोरीहरुसंग तिनीहरुले जन्माएका सन्तानहरु किन दैत्यको वंशमा बढे (नेफिलीम शब्दले त्यस्तै संकेत गरेको जस्तो देखिन्छ) भन्ने विषयमा त्यहाँ कैयौं सुझावहरु छन् ।

परमेश्वरका छोराहरुको परिचयमाथि तीनओटा प्रमुख दृष्टिकोणहरु छन् १) तिनीहरु फालिएका दूतहरु थिए, २) तिनीहरु शक्तिशाली मानव शासकहरु थिए, अथवा ३) तिनीहरु कयिनका दुष्ट वंशसंग विवाह गरेका सेतका धर्मी वंशहरु थिए । पहिलो सिद्धान्तलाई जोड दिनको लागि एउटा सत्यता छ कि पूरानो करारका “परमेश्वरका छोराहरु” वाक्याँशले जहिले पनि स्वर्गका स्वर्गदूतहरुको उल्लेख गर्दछ (अयूब १:६; २:१; ३८:७) । यससंग उत्पन्न हुने एउटा समस्याचाहिँ मत्ती २२:३० मा छ, जसले स्वर्गदूतहरुले विवाह गर्दैनन् भनेर संकेत गर्दछ । स्वर्गदूतहरुको पनि कुनै लिंग हुन्छन् अथवा सन्तान उत्पन्न गर्न सक्षम हुन्छन् भनेर विश्वास गर्ने कुनै कारण बाइबलले दिँदैन । अरु दुई दृष्टिकोणहरुमा यो समस्या छैन ।

२) र ३) दृष्टिकोणको कमजोरीचाहिँ यो छ कि जन्मेका सन्तानहरु किन “दैत्यहरु” अथवा “उहिलेका” शूरबीरहरु भए भनेर भन्न साधारण मानव पुरुषहरुले साधारण मानव स्त्रीहरुलाई विवाह गरेको घटनालाई अभिलेख गरिंदैन । अझ, परमेश्वरले पृथ्वीमा जलप्रलय ल्याउने निर्णय किन गर्नुभयो (उत्पति ६:५–७) जबकि परमेश्वरले शक्तिशाली मानव पुरुषहरु अथवा वंशहरुलाई साधारण मानव स्त्रीहरु अथवा कयिनको वंशसंग विवाह गर्न कहिले प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थिएन ? उत्पति ६:५-७ को आउन लागेको इन्साफचाहिँ उत्पति ६:१-४ मा भएका घटनाहरुसंग गाँसिएको छ । केवल फ्याँकिएका दूतहरुको मानव स्त्रीहरुसंगको अश्लिल र विकृत विवाहलेमात्र त्यस्तो कठोर इन्साफलाई पुष्टि गरेको जस्तो देखिंदछ ।

अघिबाटै टिप्पणी गरिएझैं, पहिलो दृष्टिकोणको कमजोरीचाहिँ त्यो हो कि मत्ती २२:३० ले यसरी घोषणा गर्दछ, “किनकि मृतकहरुको, पुनरुत्थानमा मानिसहरुले विवाह गर्दैनन्, त विवाह गरिदिन्छन्, तर तिनीहरु स्वर्गका स्वर्गदूतहरु जस्ता हुन्छन् ।“ तरैपनि, “स्वर्गदूतहरु विवाह गर्न योग्य छैनन्” भनेर पाठले भन्दैन । बरु, यसले त स्वर्गदूतहरुले विवाह गर्दैनन् भनेर मात्र संकेत गर्दछ । दोस्रो, मत्ती २२:३० ले “स्वर्गका स्वर्गदूतहरु” को उल्लेख गर्दैछ । यसले फालिएका दूतहरुको उल्लेख गरेको छैन, जसले परमेश्वरको सृष्टिको क्रमलाई वास्ता गर्दैन र परमेश्वरको योजनालाई भंग गर्न सक्रियरुपमा उपायहरु खोज्दछ । परमेश्वरका पवित्र दूतहरुले विवाह नगर्ने अथवा यौन सम्बन्ध नराख्ने वास्तविकताको अर्थ शैता र त्यस्का दूतहरुमा पनि त्यही कुरो हुँदछ भन्ने लाग्दैन ।

पहिलो दृष्टिकोणचाहिँ प्रायःजसो ठीक हो भन्ने देखिन्छ । हजूर, स्वर्गदूतहरु यौनविहीन हुन्छन् र त्यसपछि “परमेश्वरका छोराहरु” चाहिँ फालिएका स्वर्गदूतहरु हुन् जसले मानव स्त्रीहरुसंग सन्तान उत्पन्न गरे भनेर भन्नुचाहिँ एउटा रोचक “खण्डन” हुँदछ । तरैपनि, स्वर्गदूतहरु आत्मिकी प्राणीहरु भएका हुनाले (हिब्रू १:४), तिनीहरु शारीरिकरुपमा मानिसकहाँ देखा पर्न सक्छन् (मर्कूस १६:५) । सदोम र गमोराका मानिसहरुले लोतसंग भएका दुईजना स्वर्गदूतहरुसंग यौनक्रिया गर्न चाहेका थिए (उत्पति १९:१-५) । मानव यौनिकताको दुरुस्तै नक्कल गर्ने र सम्भवत् सन्तान उत्पन्न गर्ने विन्दुमा समेत स्वर्गदूतहरुले मानवको रुप धारण गर्न सक्षम रहेका कुरा पत्यारलाग्दो छ । फालिएका स्वर्गदूटहरुले यसलाई घरिघरि किन गरेका छैनन् त ? यस्तो देखिँदछ कि नराम्रो पाप गर्ने फालिएका दूतहरुलाई परमेश्वरले कैद गर्नुभयो; ताकि अरु फालिएका दूतहरुले त्यस्तै कुराहरु नगरुन् (यहूदा ६ मा वर्णन गरिएको अनुरुप) । शुरुवाती हिब्रू व्याख्याकारहरु, र अप्रमाणिक पुस्तकहरु र छद्म लेखहरु उत्पति ६:१–४ मा उल्लेख गरिएका “परमेश्वरका छोराहरु” चाहिँ फालिएका दूतहरु हुन् भन्ने विचारलाई मान्नमा अनजान रहेका छन् । तरैपनि, फालिएका दूतहरु मानव स्त्रीहरुसंगको सहवासमा संलग्न रहेको उत्पति ६:१-४ का दृष्टिकोणचाहिँ एउटा निकै नै सान्दर्भिक, व्याकरणीय र एतिहासिक आधार हो ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशउत्पति ६:१–४ मा भएका परमेश्वरका छोराहरु र मानिसका छोरीहरु को थिए ?