मेरो आत्मिकी वरदान के हो भनेर मैले कसरी जान्नु त ?प्रश्न: मेरो आत्मिकी वरदान के हो भनेर मैले कसरी जान्नु त ?

उत्तर:
तपाईंको आत्मिकी वरदानहरु के के हुन् भनेर ठीकसंग हामीलाई भन्न सक्ने त्यहाँ कुनैपनि जादुमय सुत्र अथवा निर्णायक जाँच छैन । उहाँले निर्धारण गर्नुभए अनुसार पवित्र आत्माले वरदानहरुलाई बाँडनेकाम गर्दछ (१ कोरिन्थी १२:७–११) । ख्रीष्टियनहरुकोलागि एउटा आम समस्याचाहिँ हाम्रो आत्मिकी वरदानमा एकदमै इच्छुक हुने प्रलोभन, ताकि हामी त्यस क्षेत्रमा मात्र परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छौं जहाँ हामीलाई वरदान दिइएको हो भनी हामी अनुभव गर्दछौं । तर आत्मिकी वरदानले त्यसरी कार्य गर्दैन । हरेक कुरामा आज्ञाकारीताका साथमा उहाँको सेवा गर्नु भनेर परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ । उहाँले हामीलाई जुन कामको निम्ति बोलाउनुहुन्छ त्यसलाई पूरा गर्न उहाँले हामीलाई जुनैपनि वरदान अथवा वरदानहरुले भरीदिनुहुन्छ ।

हाम्रो आत्मिकी वरदानलाई चिन्ने कार्यचाहिँ विभिन्न तरीकामा पूरा गर्न सकिन्छ । आत्मिक वरदानले जाँच गर्दर र कुनै कुरालाई सुचिबद्ध गर्दछ यद्यपि पूर्णरुपले भर नपरे तापनि, हाम्रो वरदान कहाँ हुन सक्दछ भनेर बुझ्नको लागि हामीलाई सहायता गर्न सक्दछ । अरुहरुबाटको पुष्टिकरणले पनि हाम्रो आत्मिकी वरदानबारे केही प्रकाश दिँदछ । हामीले परमेश्वरको सेवा गरेको देख्ने अरु मानिसहरुले प्रायःजसो प्रयोग भइरहेको आत्मिकी वरदानलाई पहिचान गर्न सक्दछ जसलाई हामीले स्वीकार गरेका पनि हुन सक्दछौं अथवा नचिनेको पनि हुन सक्दछौं । प्रार्थना पनि महत्वपूर्ण छ । हामीलाई कसरी आत्मिकीरुपमै वरदान दिइएको छ भनेर जान्ने कुनै व्यक्तिचाहिँ स्वयम् वरदानदाता— पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ । उहाँको महिमाको लागि हाम्रो आत्मिकी वरदानलाई अरु असलरुपमा प्रयोग गर्नलाई हामीलाई कसरी वरदान दिइएको छ भनेर देखाउनको लागि हामीले परमेश्वरसंग विन्ती गर्न सक्दछौं ।

हजूर, परमेश्वरले कसैलाई शिक्षक हुनको लागि बोलाउनुहुन्छ र तिनीहरुलाई सहयोग गर्ने वरदानद्वारा आशिष दिनुहुन्छ । तरैपनि, हाम्रो आत्मिकी वरदानलाई विशेषरुपले जान्नुले हाम्रो वरदानदेखि बाहिरको क्षेत्रमा परमेश्वरको काम गर्नबाट हामीलाई मुक्त गर्दैन । परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आत्मिकी वरदान(हरु) के हो भन्ने जान्नु के लाभदायक हुन्छ र ? अवश्य पनि हुन्छ । आत्मिकी वरदानमाथि एकदमै केन्द्रित हुन के गलत हो जसले गर्दा हामीले परमेश्वरको सेवा गर्ने अरु अवसरहरु गुमाउँदछौं ? हजूर । यदि हामी परमेश्वरद्वारा प्रयोग गरिनको लागि समर्पित छौं भने, उहाँले हामीलाई चाहिने आत्मिकी वरदानहरुले हामीलाई भर्नुहुनेछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमेरो आत्मिकी वरदान के हो भनेर मैले कसरी जान्नु त ?