प्रतिस्थापित प्रायश्चित भनेको के हो ?प्रश्न: प्रतिस्थापित प्रायश्चित भनेको के हो ?

उत्तर:
प्रतिस्थापित प्रायश्चितले पापीहरुको सट्टामा येशू ख्रीष्टको मृत्युलार्य उल्लेख गर्दछ । सबै मानिसजाति पापी छन् भनेर धर्मशास्त्रले सिकाउँदछ (रोमी ३:९–१८, २३) । हाम्रो पापको दण्डचाहिँ मृत्यु हो । रोमी ६:२३ मा यसरी लेखिएको छ, “किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैंको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो ।”

त्यस पदले हामीलाई थुप्रै कुराहरु सिकाउँदछ । ख्रीष्ट बिना, हामी मर्नेछौं र हाम्रा पापहरुको मोलस्वरुप नरकमा एउटा अनन्तता बिताउनेछौं । धर्मशास्त्रमा मृत्युलाई एउटा “विभाजन” को रुपमा उल्लेख गर्दछ । सबैजना मर्नेछन्, तर कोही–कोही अनन्तताको लागि प्रभुसंग स्वर्गमा बस्नेछन्, जबकि अरुहरुचाहिँ अनन्तताको लागि नरकमा जिउनेछन् । यहाँ भनिएको मृत्युले नरसको जीवनलाई उल्लेख गर्दछ । तरैपछि, यस पदले हामीलाई सिकाउने दोस्रो कुरोचाहिँ त्यो हो कि येशू ख्रीष्टमार्फत अनन्त जीवन उपलब्ध हुँदछ । योचाहिँ उहाँको प्रतिस्थापित प्रायश्चित हो ।

जब येशू ख्रीष्ट क्रूसमा मनुभयो, उहाँ हाम्रो स्थानमा मर्नुभयो । त्यस क्रूसमा मर्नलाई योग्यको त हामी थियौं किनभने पापपूर्ण जीवन जिउने त हामी पो थियौं । तर हाम्रो स्थानमा ख्र्रीष्टले आफैमाथि दण्ड लिनुभयो— उहाँ हाम्रो लागि प्रतिस्थापित व्यक्ति बन्नुभयो भनि हामीले पाउनुपर्ने दण्ड उहाँले लिनुभयो । “किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौं भनेर पाप नचिन्नुहुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनुभयो” (२ कोरिन्थी ५:२१) ।

“हामी पापको लेखि मरेर धार्मिकताको लेखि जिऔं भनी उहाँले क्रूसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो । उहाँकै चोटहरुद्वारा तिमीहरु निको भयौ” (२ पत्रुस २:२४) । यहाँ हामी फेरि पनि देख्दछौं कि हाम्रो लागि मोल तिर्नलाई हामीले गरेको पापलाई ख्रीष्टले आफैमा लिनुभयो । केही पदहरुपछि हामी पढ्छौं, “किनभने हामीलाई परमेश्वरकहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापहरुका निम्ति सदाको लागि एकचोटि मर्नुभयो । उहाँ शरीरमा मारिनुभयो—धर्मी र अधर्मीहरुका निम्ति—तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो” (१ पत्रुस ३:१८) । यी पदहरुले हाम्रोलागि ख्रीष्ट प्रतिस्थापित हुनुभयो भन्ने विषयमामात्र हामीलाई सिकाउँदैन, तर तिनीहरुले उहाँ प्रायश्चित हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि सिकाउँदछ जसको अर्थ हुन्छ उहाँले मान्छेको पापको लागि चुकाइनुपर्ने मोल उहाँले तिर्नुभयो ।

प्रतिस्थापित प्रायश्चितको विषयमा बोल्नै एउटा अझै अर्को परिच्छेद हो यशैया ५३:५ । यस पदले आउनुहुने ख्रीष्टको विषयमा बोल्दछ जसले हाम्रो पापको लागि क्रूसमा मर्नु पर्दथ्यो । भविष्यवाणीलाई विस्तृतरुपमा भनिएको छ, अनि क्रूसीकरणचाहिँ भविष्यवाणी गरिएकै तरीकाले हुनआयो । “तर ऊ त हाम्रा अपराधहरुका निम्ति छेडियो । हाम्रा अधर्महरुका निम्ति ऊ पेलियो । हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो, र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं ।” प्रतिस्थापितलाई ध्यान दिनुहोस् त । यहाँ पनि हामी ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति मोल तिर्नुभएको कुरालाई देख्दछौं ।

हामीले आफैले त पापको मोललाई अनन्तताको लागि दण्डित भएर अनि नरकमा फालिएर मात्र चुकाउन सक्दछौं । तर हाम्रा पापहरुको मोल चुकाउनको लागि परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो । किनकि हाम्रो निम्ति उहाँले यो सबै कुरा गर्नुभएकोले गर्दा, अब हामीसंग हाम्रो पाप क्षमा भएको अवसरमात्र छैन, तर उहाँसउंग अनन्तता बिताउने अवसर पनि छ । यसलाई गर्नको लागि क्रूसमा ख्रीष्टले गर्नुभएको कुरामा हामीले हाम्रो विश्वास राख्नैपर्दछ । हामी आफै बचाइन सक्दैनौं, हाम्रो स्थान लिनको लागि हामीलाई एकजना प्रतिस्थापित व्यक्तिको खाँचो पर्दछ । येशू ख्रीष्टको मृत्युचाहिँ प्रतिस्थापित प्रायश्चित हो ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशप्रतिस्थापित प्रायश्चित भनेको के हो ?