परमेश्वरलाई कसले सृष्टि गरे ? परमेश्वर कहाँबाट आउनुभयो ?प्रश्न: परमेश्वरलाई कसले सृष्टि गरे ? परमेश्वर कहाँबाट आउनुभयो ?

उत्तर:
नास्तिकहरु र शँकालुहरुबाटको आम बहसचाहिँ यस्तो छ कि यदि सबैकुराको एउटा कारण हुनुपर्दछ भने, परमेश्वरको पनि एउटा कारण हुनुपर्दछ । निष्कर्षचाहिँ त्यो हो कि यदि परमेश्वरलाई एउटा कारण चाहिन्थ्यो भने, तब त परमेश्वर परमेश्वरनै हुनुहुन्न (अनि यदि परमेश्वर, परमेश्वर हुनुहुन्न भने, तब त त्यहाँ अवश्य पनि परमेश्वर हुनुहुन्न । योचाहिँ “परमेश्वरलाई कसले बनाउनुभयो ?” भन्ने आधारभूत प्रश्नको अझ केही परिस्कृत रुप हो । शून्यबाट केही पनि आउँदैन भनेर सबैले जान्दछ । यसैले, यदि परमेश्वर “केही” हुनुहुन्छ भने, तब त उहाँको पनि एउटा कारण हुनुनै पर्दछ, ठीक हो ?

प्रश्नचाहिँ अलमलाउने खालको छ किनभने यसले परमेश्वर कहिँकतैबाट आउनुभयो भन्ने झूटो अनुमानमा लैजाँदछ अनि त्यसपछि त्योचाहिँ कहाँबाट हुनसक्दछ त भन्ने प्रश्न गर्दछ । जवाफचाहिँ यस्तो हुन्छ कि प्रश्नले कुनै अर्थ सम्म पनि लगाउँदैन । यो त यसरी सोधिएको जस्तो हो, “नीलो कस्तो गन्हाउँछ ?” नीलो कुनै सुगन्ध दिने वस्तुहरुको वर्गमा पर्दैन, यसैले प्रश्न आफैमा नै गल्ती छ । त्यसरी नै, परमेश्वर सृष्टि गरिएका अथवा कारण रहेका कुराहरुको वर्गमा हुनुहुन्न । परमेश्वर त कारणरहित र विना सृष्टिको हुनुहुन्छ — उहाँको त अस्तित्वमात्र हुँदछ ।

यसलाई हामी कसरी जान्दछौं त ? हामी जान्दछौं कि शून्यबाट केही पनि आउँदैन । यसैले, यदि त्यहाँ कुनैपनि कुराहो अस्तित्व नभएको एउटा सामान्य समय थियो भने, तब त कुनै पनि कुरो कहिल्यै अस्तित्वमा आउने थिएन । तर वस्तुहरुको अस्तित्व हुँदछ । त्यसकारण, त्यहाँ कुनै कुरो पूर्णरुपले शून्य हुन नसक्ने हुनाले, कुनै कुराको जहिले पनि अस्तित्वमा हुनुपर्दथ्यो । त्यस सदैव अस्तित्वमा रहने वस्तुलाई नै हामी परमेश्वर भन्दछौं । परमेश्वर विनाकारणको अस्तित्व हुनुहुन्छ जसले. अरु सबै कुरालाई अस्तित्वमा ल्याउनुभयो । परमेश्वर विनासृष्टिको सृष्टिकत्र्ता हुनुहुन्छ जसले ब्रमाहण्ड र यसमा भएको सबै कुरो सृष्टि गर्नुभयो ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपरमेश्वरलाई कसले सृष्टि गरे ? परमेश्वर कहाँबाट आउनुभयो ?