ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?ପ୍ରଶ୍ନ: ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଉତ୍ତର:
ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଦଶମାଂଶ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି | କେତେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଶମାଂଶ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତିଶୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ | ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ଥିବା ବାଇବଲ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି | ଦଶମାଂଶ/ଦାନ ଦେବା ଏକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଟେ | ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବେଳେବେଳେ ସେପରି ହୁଏନାହିଁ |

ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଏକ ପୁରାତନ ନିୟମ ଧାରଣା | ଦଶମାଂଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଇଶ୍ରାୟେଲ ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଶତକଡା ଦଶ ଦେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ/ମନ୍ଦିରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ (ଲେବୀୟ ୨୭:୩୦; ଗଣନା ୧୮:୨୬; ଦ୍ବିତୀୟ ବିବରଣ ୧୪:୨୩; ୨ବଂଶାବଳୀ ୩୧:୫) | ବାସ୍ତବରେ, ପୁରାତନ ନିୟମ ବହୁ ଦଶମାଂଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯାହା ଆଜିର ଦଶମାଂଶ ଭାବେ ଯାହା ବିଚାର କରାଯାଏ ସେପରି ଶତକଡା ୧୦ ଭାଗ ନ ହୋଇ ଏକାଠି କଲେ ଶତକଡା ୨୩.୩ ହେଉଥିଲା | କେତେକ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଦଶମାଂଶ ବଳିଦାନ ପ୍ରଥାରେ ଯାଜକ ଏବଂ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ଥିବା କର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା | ନୂତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଦଶମାଂଶ ପଦ୍ଧତି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ | ପାଉଲ ଦର୍ଶାନ୍ତି ଯେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ପୃଥକ୍ ରଖିବା ଉଚିତ୍ | (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୬:୧-୨) |

ନୂତନ ନିୟମର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆୟର କିଛି ଶତକଡା ପୃଥକ୍ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା "କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା" ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୬:୨) | ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେକ ପୁରାତନ ନିୟମର ଦଶମାଂଶ ଚିତ୍ରରୁ ଶତକଡା ଦଶ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ଏହାକୁ "ବାଞ୍ଚନୀୟର ଅତିକମ୍" ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି | ନୂତନ ନିୟମ ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ବ ଏବଂ ଲାଭ ସକଳ ବିଷୟରେ କୁହେ | ଆମେ ସାଧ୍ୟମତେ ଦେବାକୁ ହେବ | ବେଳେବେଳେ ତାହା ଶତକଡା ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେବାର ବୁଝାଏ; ବେଳେବେଳେ ତାହା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବୁଝାଏ | ଏହି ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନର ସକ୍ଷମତା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଦଶମାଂଶରେ ଅଂଶୀ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା/ଏବଂ କେତେ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ (ଯାକୁବ ୧:୫) | ସର୍ବୋପରି, ସମସ୍ତ ଦଶମାଂଶ ଏବଂ ଦାନ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏବଂ ଈଶ୍ବରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେବା କରିବାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ | "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି, ସେହିପରି କରୁ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତା ହେତୁରୁ ନୁହେଁ; କାରଣ ଈଶ୍ବର ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି" (୨କରିନ୍ଥୀୟ ୯:୭) |ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?