କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ରାମବାର ଥିଲା, ଶନିବାର ନା ରବିବାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ କି?


ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ରାମବାର ଥିଲା, ଶନିବାର ନା ରବିବାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ କି?

ଉତ୍ତର:
ଅନେକ ସମୟରେ ଦାବୀ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ, ବିଶ୍ରମାବାର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ୨୦:୧୧ରେ ଥିବା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ "ଈଶ୍ବର ଏଦନରେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ" । ଯଦିଓ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା (ଆଦି ୨:୩) ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବିଶ୍ରାମବାର ନିୟମର ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ହୋଇଥିଲା, ଇଶ୍ରାୟେଲ ସନ୍ତାନମାନେ କିଣାନ ଦେଶ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ରାମବାର ରହିଥିବାର ବାଇବଲ କୌଣସିଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଶାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବାର ଆଭାସ ନାହିଁ ।

ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଷ୍ଟ କରେ ଯେ, ଈଶ୍ବର ଏବଂ ଇଶ୍ରାୟେଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ ଏକ ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ ଥିଲା: "ଏହେତୁ ଇଶ୍ରାୟେଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିୟମ ରୂପେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଦିନ ପାଳନ କରିବେ । ତାହା ଆମ୍ଭ ଓ ଇଶ୍ରାୟେଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଚିହ୍ନ ହେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଛ' ଦିନରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଆଶ୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ" (ଯାତ୍ରା ୩୧:୧୬-୧୭) ।

ଦ୍ବିତୀୟ ବିବରଣ ୫ରେ, ଇଶ୍ରାୟେଲମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢୀଙ୍କୁ ମୋଶା ଦଶାଆଜ୍ଞା ପୁନଃପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ, ୧୨ ରୁ ୧୪ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମଦିନ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲାପରେ ମୋଶା ଇଶ୍ରାୟେଲ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ରାମଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବାର କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି: "ତୁମ୍ଭେ ସ୍ମରଣ କରିବ ଯେ, ତୁମ୍ଭେ ମିସର ଦେଶରେ ଦାସ ହୋଇଥିଲ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ବର ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହସ୍ତ ଓ ବିସ୍ତାରିତ ବାହୁ ଦ୍ବାରା ସେଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ; ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ବର ବିଶ୍ରାମଦିନ ପାଳନାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି" (ଦ୍ବିତୀୟ ବିବରଣ ୫:୧୫) ।

ବିଶ୍ରାମଦିନ ଇଶ୍ରାୟେଲକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ତାହା ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନେ ମିଶରୀୟ ଦାସତ୍ବ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି । ବିଶ୍ରାମଦିନ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ: ବିଶ୍ରାମଦିନ ନିୟମ ଅଧିନରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ରାମଦିନରେ ତା' ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ (ଯାତ୍ରା ୧୬:୨୯), ସେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ପାରିବନାହିଁ (ଯାତ୍ରା ୩୫:୩), ଏବଂ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଶୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇପାରିବ ନାହିଁ (ଦ୍ବିତୀୟ ବିବରଣ ୫:୧୪) । ବିଶ୍ରାମଦିନ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା (ଯାତ୍ରା ୩୧:୧୫; ଗଣନା ୧୫:୩୨-୩୫) ।

ନୂତନ ନିୟମ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡିକର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚାରିଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଦେଖାଏ: ୧) ଯେତେବେଳେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଆକାରରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଦିନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସର୍ବଦା ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥାଏ (ମାଥିଉ ୨୮:୧, ୯, ୧୦; ମାର୍କ ୧୬:୯; ଲୂକ ୨୪:୧, ୧୩, ୧୫; ଯୋହନ ୨୦:୧୯, ୨୬) । ୨) ବିଶ୍ରାମଦିନ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବାର ଏକମାତ୍ର ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଏହା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସମାଜଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା (ପ୍ରେରିତ ୧୩ ରୁ ୧୮ ଅଧ୍ୟାୟ) । ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, "ଯେପରି ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଯିହୂଦୀ ପରି ହେଲି" (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୯:୨୦) । ପାଉଲ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀତାରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମାଜଗୃହକୁ ଯାଇ ନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କର ହୃତବୋଧ ଜନ୍ମାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ । ୩) ପାଉଲ ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି "ଏଣିକି ମୁଁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି" (ପ୍ରେରିତ ୧୮:୬), ବିଶ୍ରାମଦିନ ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏବଂ ୪) ବିଶ୍ରାମଦିନକୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ମାରକ ତାହାର ବିପରୀତକୁ ସୂଚାଏ (କଲସୀୟ ୨:୧୬ ରେ ଥିବା ଉପରେ ଲିଖିତ ୩ ବିଷୟର ବ୍ୟତିକ୍ରମଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ) ।

ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ୪ ନମ୍ବର ବିଷୟକୁ ଅତି ନିରୀଖେଇ ଚାହିଁଲେ ବିଶ୍ରାମଦିନ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ନିୟମ ବିଶ୍ବାସୀମାନଙ୍କର ଯେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ରବିବାର "ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ବିଶ୍ରାମଦିନ"ର ଏକ ଧାରଣା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରେ, ପାଉଲ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କଲାପରେ ବିଶ୍ରାମଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, "ଅତଏବ, ଭୋଜନପାନ କିଅବା ପର୍ବ, ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଚାର ନ କରୁ; ସେହିସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟାମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ" (କଲସୀୟ ୨:୧୬-୧୭) । ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମଦିନ କ୍ରୁଶରେ ଲୋପ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ "ବିଧିବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଥିଲା ତାହା ସେ ଲୋପ" କରିଅଛନ୍ତି (କଲସୀୟ ୨:୧୪) ।

ଏହି ଧାରଣାଟି ନୂତନ ନିୟମରେ ଏକଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଇଛି: "ଜଣେ ଲୋକ ଏକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଜଣେ ସବୁ ଦିନକୁ ସମାନରୂପେ ମାନ୍ୟ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ମନରେ ସ୍ଥିର ବୋଧ କରୁ । ଯେ ବିଶେଷ ଦିନ ମାନେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ମାନେ" (ରୋମୀୟ ୧୪:୫-୬କ) । "କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ; ବରଞ୍ଚ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ କିପରି ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଫେରିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହିସବୁର ଦାସ ହେବାକୁ ଇଛା କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦିନ, ମାସ ପର୍ବ ଓ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାଅ " (ଗାଲାତୀୟ ୪:୯-୧୦) ।

କିନ୍ତୁ କେତେକ ଦାବୀ କରନ୍ତି ଯେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୩୨୧ରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନ୍ (Constantine)ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏକ ବୈଧାନିକ ଆଦେଶ ବିଶ୍ରାମଦିନକୁ ଶନିବାରରୁ ରବିବାରକୁ "ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା" । କେଉଁ ଦିନ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ସହଭାଗୀତା ବା ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଦିନଟିକୁ ବିଶ୍ରାମଦିନ (ଶନିବାର) ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ । ଅଥଚ, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମଦିନ ଲେଖାଥିବା ସ୍ବଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡିକ ଅଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ପ୍ରେରିତ ୨୦:୭ ଦର୍ଶାଏ "ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋଟୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ" ୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୬:୨ରେ ପାଉଲ କରିନ୍ଥରେ ଥିବା ବିଶ୍ବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି କୁହନ୍ତି "ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ନିକଟରେ କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ ।" ଯେହେତୁ ୨କରିନ୍ଥୀୟ ୯:୧୨ରେ ପାଉଲ ଏହି ଦାନକୁ "ସେବା" ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି, ଏହି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ରବିବାର ଉପାସନା ସେବା ସହ ନିହାତି ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବ । ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଧାରଣ ସମବେତ ଦିନଟି ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଶନିବାର ନ ହୋଇ ରବିବାର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଉଥିଲା ।

ବିଶ୍ରାମଦିନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଶ୍ରାୟେଲୀୟମାନଙ୍କୁ । ବିଶ୍ରାମଦିନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଶନିବାର ଅଟେ, ଏହା ରବିବାର ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମଦିନ ହେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ, ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି (ଗାଲାତୀୟ ୪:୧-୨୬; ରୋମୀୟ ୬:୧୪) । ବିଶ୍ରାମଦିନ ପାଳନ ଶନିବାର ହେଉ କିମ୍ବା ରବିବାର ହେଉ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପାଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ କରେନାହିଁ । ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ରବିବାର ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଅଟେ (ପ୍ରକାଶିତ ୧:୧୦) ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରେ । ଆମ୍ଭେମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୋହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଅଟୁ । ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେ ଏକ ବିଶ୍ରାମଦିନ ବିଶ୍ରାମ ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ୍, "ଜଣେ ଲୋକ ଏକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଜଣେ ସବୁ ଦିନକୁ ସମାନରୂପେ ମାନ୍ୟ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ମନରେ ସ୍ଥିର ବୋଧ କରୁ" (ରୋମୀୟ ୧୪:୫) । ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ବରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ, କେବଳ ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ନୁହେଁ ।ଓଡିଆ ପେଜ୍ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁକେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ରାମବାର ଥିଲା, ଶନିବାର ନା ରବିବାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ କି?