ମୋ ନିମନ୍ତେ ସଠିକ୍ ଧର୍ମ କ'ଣ?ପ୍ରଶ୍ନ: ମୋ ନିମନ୍ତେ ସଠିକ୍ ଧର୍ମ କ'ଣ?

ଉତ୍ତର:
ଫାଷ୍ଟ୍ ଫୁଡ୍ ରେସ୍ତୋରାଁ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯେପରି ଚାହୁଁ ଠିକ୍ ସେପରି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରନ୍ତି? କିଛି କଫି ଦୋକାନ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଶହ ଶହ ସୁସ୍ବାଦୁ ଓ ପ୍ରକାରର କଫି ଥିବା ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି | ଏପରିକି ଗୃହ ଓ କାର୍ କ୍ରୟ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଚାହୁଥିବା ବିକଳ୍ପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡିକ ଦେଖୁ | ଆମେ କେବଳ ଚକୋଲେଟ୍, ଭାନିଲା ବା ଷ୍ଟ୍ର'ବେରୀ ଜଗତରେ ଆଉ ବାସ କରୁନାହୁଁ | ବିକଳ୍ପ ରାଜା ଅଟେ | ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ |

ତେବେ ଏକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଟେ? ଏକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯାହା ଦୋଷ-ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ଦାବୀ କରେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଅନେକ ଗୁଡିଏ 'କର' ଓ 'କରନାହିଁ' ସହ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ ? ମୁଁ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଏହା ସେଗୁଡିକ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ | କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରିୟ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆଇସ୍ କ୍ରୀମ୍ କୁ ଯେପରି ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁ, ସେପରି ଧର୍ମ ଏକ ପସନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟ ଅଟେ କି?

ଆମର ମନୋନିବେଶ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସ୍ବର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହିକିଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିବ? - ଧରନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ୍ କିମ୍ବା କନଫୁସିୟସ୍, ବୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଚାର୍ଲସ୍ ତେଜ୍ ରୁସଲ୍ କିମ୍ବା ଯୋଷେଫ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିକିଁ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିବ? ଏ ସମସ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ କ'ଣ ସ୍ଵର୍ଗକୁ ନିଏ ନାହି? ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ମୂଳତଃ ସମାନ ନାହାନ୍ତି କି? ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସ୍ଵର୍ଗକୁ କଢାଇ ନିଏ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଯେପରି ସମସ୍ତ ପଥ ଇଣ୍ଡିଆନା (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ପ୍ରଦେଶ) କୁ କଢାଇ ନେଇ ନ ଥାଏ |

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଅଧିକାରରେ କେବଳ ଯୀଶୁ ଜଣେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ | ମହମ୍ମଦ୍, କନଫୁସିୟସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧିରେ କ୍ଷୟ ପାଇ ରହିଛନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ନିଷ୍ଠୁର ରୋମୀୟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ତିନିଦିନ ପରେ କବରରୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ | ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଆମ ମନୋନିବେଶରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ | ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଅଧିକାର ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ |

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସପକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ | ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଅଧିକ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚାକ୍ଷୁସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି | ତାହା ଅତି ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ | ପାଞ୍ଚ ଶହ ଜଣଙ୍କ ସ୍ବରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ | ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି | ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃତ, କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଶରୀରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଯୀଶୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ନାହାଁନ୍ତି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ନାହିଁ ! ସମାଧି ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା! ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି କି? ବହୁତ କଷ୍ଟ | ଏପରି ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅତି ଜାଗ୍ରତ ପହରା ଦିଆଯାଇଥିଲା | ତାଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଅନୁଗାମୀଗଣ ତାହାଙ୍କ ଗିରଫ ଓ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧରେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିବା ସହ ଭୟାଳୁ ମାଛ ଧରାଳୀମାନଙ୍କର ଏକ ମାମୁଲି ଦଳ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଓ ପେସାଦାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅସଙ୍ଗତ ମନେ ହୁଏ | ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଶହୀଦ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା | ସରଳ କଥା ହେଉଛି - ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ବହୀନ ବୋଲି କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ !

ପୁନଶ୍ଚ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ବିଦିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି | ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ; ଅତଏବ, ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁ | ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପଥ ବୋଲି ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ଦାବୀ କରନ୍ତି (ଯୋହନ ୧୪:୬) | ସେହି ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ପଥ ନୁହଁନ୍ତି; ଯୀଶୁ ପଥ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଥ ନୁହଁନ୍ତି | ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଅଟନ୍ତି |

ଏବଂ ସେହି ଯୀଶୁ ହି କୁହନ୍ତି, "ରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି " (ମାଥିଉ ୧୧:୨୮) | ଏହା ଏକ କଠିନତମ ଜଗତ ଓ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ଅଟେ | ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ, ମାନସିକ କ୍ଷତାକ୍ତ ଓ ଯୁଦ୍ଧ-ଭୟାଳୁ | ଏ କଥାରେ ଏକମତ ଅଟନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ପୁନଃସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା କେବଳ ଧର୍ମ? ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ମୃତ "ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ" ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ? ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ଧର୍ମବିଧି? ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ନୁହଁନ୍ତି - ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ !

ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ 'ଧର୍ମ' ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷମାଶୀଳତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି (ପ୍ରେରିତ ୧୦:୪୩) | ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ "ଧର୍ମ" ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି (ଯୋହନ ୧୦:୧୦) | ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ "ଧର୍ମ" ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଵର୍ଗରେ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଗୃହ ଚାହୁଁଛନ୍ତି (ଯୋହନ ୩:୧୬) | ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଵିଶ୍ଵାସ ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି; ଆପଣ ଏହାଦ୍ବାରା ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନାହି | ଆପଣଙ୍କର ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରେ ଵିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତୁ; ଆପଣ ହତାଶ ହେବେ ନାହି |

ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ "ସଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ" ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ନମୁନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦତ୍ତ ହେଲା | ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ | କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖିଲେ ହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ | ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି କେବଳ ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଵିଶ୍ଵାସ ଥିବା ବିଷୟଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ | "ଈଶ୍ଵର", ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ | କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଥିଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଦଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କଠାରେ ଵିଶ୍ଵାସ କରିବା ଦ୍ବାରା ମୁଁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି | ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଵିଶ୍ଵାସ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି | ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଦାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳତା, ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ! ଆମେନ୍ !"

ଏଠାରେ ଆପଣ ଯାହା ପଢିଲେ ସେହି କାରଣରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ? ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା "ମୁଁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି" ବୋତାମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁମୋ ନିମନ୍ତେ ସଠିକ୍ ଧର୍ମ କ'ଣ?