ସମସ୍ତ ପାପ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ଅଟେକି?ପ୍ରଶ୍ନ: ସମସ୍ତ ପାପ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ଅଟେକି?

ଉତ୍ତର:
ମାଥିଉ ୫:୨୧-୨୮ରେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାମନା କରିବା ସହ ଏବଂ ନରହତ୍ୟା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ରଖିବା ସହ ସମାନ | ଅଥଚ, ଏହା ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଯେ, ସେହି ସମସ୍ତ ପାପ ସମାନ ଅଟନ୍ତି | ଯୀଶୁ ଫାରୁଶୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ, ପାପ ହେଉଛି ପାପ ଯଦି ଆପଣ ତାହା ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରୁଅଛନ୍ତି | ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି | ଈଶ୍ବର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ତା'ର ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତି ଏହି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି | ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ, ଆମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହାର ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ (ମାଥିଉ ୧୨:୩୪) |

ତେଣୁ, ଯଦିଓ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ, କାମନା ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାର ଉଭୟ ପାପ, ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ସେଗୁଡିକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି | ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ଘୃଣା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟେ, ଯଦିଓ ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ଅଟେ | ପାପର ମାନ ରହିଛି | କେତେକ ପାପ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପାପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତର | ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ, ଉଭୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପରିଣାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ବର୍ଗ ଏବଂ ନରକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତ ପାପ ସମାନ ଅଟେ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ରାସ୍ତା କଢାଏ (ରୋମୀୟ ୬:୨୩) | କେତେ "କ୍ଷୁଦ୍ର" ହେଉ ପଛକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ଏକ ଅସୀମ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ, ଏବଂ ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ଏକ ଅସୀମ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏପରି ଏକ ପାପ ନାହିଁ ଯାହା ବହୁତ ବଡ ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ବର କ୍ଷମା କରିପାରିବେନାହିଁ | ଯୀଶୁ ପାପର ପାଉଣାକୁ ଶୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ (୧ଯୋହନ ୨:୨) | ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ (୨କରିନ୍ଥୀୟ ୫:୨୧) | ସମସ୍ତ ପାପ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମାନ କି? ହଁ ଏବଂ ନା | କଠୋରତାରେ? ନା | ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବା ଦଣ୍ଡରେ? ହଁ | କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ କି? ହଁ |ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁସମସ୍ତ ପାପ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ଅଟେକି?