Czym jest satanizm? 

Pytanie: Czym jest satanizm?

Odpowiedź:
Satanizm nie jest łatwym pojęciem do zdefiniowania. Istnieje kilka podziałów w satanizmie. W przeciwieństwie do chrześcijan, sataniści różnią się między sobą w wielu podstawowych, fundamentalnych zasadach jakie wyznają. Chrześcijanie mogą mieć inne zdanie w jakiejś sprawie lub przekonanie na temat interpretacji jakiegoś konkretnego fragmentu Biblii, ale wierzą w te same, fundamentalne zasady dotyczące tego, że Jezus jest Synem Bożym, który zapłacił cenę za nasze grzechy umierając za nas na krzyżu i powstał z martwych. Sataniści kłócą się między sobą na temat tego, czy szatan w ogóle istniał i czy czczą jego czy samych siebie. Mówiąc krótko, są zdezorientowaną grupą związaną własnymi kłamstwami. Ew. Jana 8.44 być może odnosi się do satanistów: „Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”

To właśnie ze względu na te kłamstwa istnieje taka rozbieżność ideologiczna w satanizmie. Niektóre praktyki satanistyczne są stałe i niezmienne, a jedność satanistyczna wynika bardziej z rytuałów aniżeli z systemu wierzeń. Sataniści robią pewne rzeczy; niekoniecznie muszą wierzyć w pewne rzeczy.

Większość satanistów, czcicieli diabła, diabolistów, lucyferian czy członków kościoła szatana twierdzi, że mają wspólne korzenie z satanizmem LeVayan. Nazwa pochodzi od Antona LeVey, autora Biblii szatana i założyciela Pierwszego Kościoła Szatana. LeVey przypuszczalnie rozpoczął działalność Pierwszego Kościoła Szatana w 1966r. Przypisał sam sobie władzę do wszystkiego co złe i rozpoczął cotygodniowe wykłady za 2$ od osoby. W ten sposób powstał pierwszy kościół.

Jedną z podstawowych cech wspólnych wszystkich odłamów satanizmu jest wywyższenie samego siebie. We wszystkich formach satanizmu zakłada się, że życie jest po to aby z niego korzystać, a samolubstwo jest zaletą człowieka. Niektórzy sataniści utrzymują, że jedyną formą istnienia jaką kiedykolwiek poznają będzie to życie na ziemi. Zatem, czciciele diabła żyją chwilą, a ich kredo to: brzuch i rozpusta.

Satanizm zakłada posłuszeństwo szatanowi, nawet jeśli niektórzy w Kościele Szatana wierzą, że nie istnieje żaden bóg czy zło. Większość wyznawców Kościoła Szatana wierzy również, że nie istnieje dla nich żaden odkupiciel czy ktoś taki. Każda osoba jest w pełni odpowiedzialna za swoje życie. Jednak mimo wszystko modlą się do szatana gdy odprawiają pewne rytuały, prosząc go o to, aby jego suwerenna moc miała wpływ na ich życie. Tego rodzaju myślenie ukazuje wpływ kłamstwa i zwiedzenia w jakie popadli w swojej filozofii. To, czy sataniści wierzą w samego szatana czy też nie, nie ma większego znaczenia. W gruncie rzeczy efekt jest taki sam- ich dusze należą do niego i, jeśli Boża łaska nie stanie się ich udziałem, spędzą wieczność w piekle.

Zatem podsumowując, sataniści mogą, ale nie muszą być zaangażowani w czczenie szatana, jednak ich świadomym celem jest BRAK uwielbienia dla jedynego, prawdziwego Boga. W liście św. Pawła do Rzymian odnajdujemy istotę i motywy satanistów. „A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; Są oni pełni wszelkiej nieprawości…” (1.28-29a). Ludziom, którzy zostali zwiedzenie przez szatana i wpędzeni w taki styl życia, trudno jest pojąć Bożą koncepcję łaski i wolności. Zamiast tego, żyją dla samych siebie i dzięki samym sobie.

2 rozdział 2 listu św. Piotra zawiera ostrzeżenie dla każdego, kto podążyłby za szatanem albo za kimś innym aniżeli Bogiem: „Ludzie ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami nadętymi a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje” (wersety 17-19).Powrót na polską stronę głównąCzym jest satanizm?