විවිධ (සංකීර්ණ)බයිබල් ප්‍රශ්නවිවිධ (සංකීර්ණ)බයිබල් ප්‍රශ්න

ගෝලයන් 12 දෙනා කව්ද? / ගෝලයන් යේසුස් වහන්සේගේ අපෝස්තුලුවරුන්ද?

සම්පූර්ණ සත්‍ය / විශ්වීය සත්‍ය එවැනි දෙයක් තිබේද?

දස පණත නම් කුමක්ද?

යුදෙව්වන් හා ආරාබීන් / මුස්ලිම්වරු එකිනෙකා එපා කරන්නේ ඇයි?

අපෝස්තුලුවරුන්ගේ මරණ පිළිබඳව බයිබලය වාර්තා (සටහන්) කරයිද? අපෝස්තුලුවරුන් එක් එක්කෙනා මැරුණේ කෙසේද?

දේශයේ නීතියට කිතුනුවන් කීකරුවිය යුතුද?

සුරතල් සතුන් / සතුන් ස්වර්ගයට යනවාද?සුරතල් සතුන්ට / සතුන්ට ආත්මයක් තියෙනවාද?

දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායෙලය තමාගේ තෝරාගත් සෙනග ලෙසට තෝරාගත්තේ ඇයි?

දෙවියන් වහන්සේ අදටත් මනුෂ්‍යයන්ට දර්ශන දෙනවාද? ඇදහිලිවන්තයන් දර්ශන ඔවුන්ගේ කතුනු ජීවිතයේ කොටසක් හැටියට සිතිය යුතුද?

බයිබලය වහල්කමට කමා කරනවාද?

අධ්‍යාත්මිකත්වය පිළිබඳව කිතුනුවන්ගේ අදහස කුමක්ද?

ආගන්තුකයින් (විදේශිකයින්) හඳුනා නොගත් පියාසර වස්තු එවැනි දෙයක් තිබේද?

කිතුනු සිහින පරිවර්ථනය? අපගේ සිහින දෙවියන් වහන්සේගෙන්ද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටවිවිධ (සංකීර්ණ)බයිබල් ප්‍රශ්න