Ako sa môžem vyhnúť peklu?
Otázka: Ako sa môžem vyhnúť peklu?

Odpoveď:
Neísť do pekla je jednoduchšie, než si myslíte. Niektorí ľudia veria, že musia dodržiavať desatoro celý svoj život, aby nešli do pekla. Niektorí ľudia veria, že musia dodržiavať určité obrady a rituály, aby nešli do pekla. Niektorí ľudia veria, že nie je žiadny spôsob, ako môžeme vedieť, či pôjdeme do pekla. Žiaden z týchto názorov nie je správny. Biblia veľmi jasne hovorí o tom, ako sa človek môže vyhnúť peklu po smrti.

Biblia opisuje peklo ako desivé a strašné miesto. Peklo je popísané ako „večný oheň“ (Matúš 25:41), „neuhasiteľný oheň“ (Matúš 3:12), „hanba a večná hrôza“ (Daniel 12:2), miesto, kde „oheň nehasne“ (Marka 9:44-49) a je „večná záhuba“ (2. Tesalonickým 1:9). Zjavenie Jána 20:10 opisuje peklo ako „ohnivé a sírové jazero“, kde sú bezbožní „mučení dňom i nocou na veky vekov“ (Zjavenie 20:10). Samozrejme, že peklo je miesto, ktorému by sme sa mali vyhnúť.

Prečo vôbec peklo existuje a prečo tam Boh niektorých ľudí posiela? Biblia nám hovorí, že Boh má „pripravené“ peklo pre diabla a padlých anjelov potom, čo sa vzbúrili proti Nemu (Matúš 25:41). Tí, ktorí odmietajú Božiu ponuku odpustenia budú trpieť rovnakým večným osudom diabla a padlých anjelov. Prečo je peklo nevyhnutné? Každý hriech je proti Bohu (Žalm 51:4), a pretože Boh je nekonečná a večná bytosť, iba nekonečný a večný trest je dostačujúci. Peklo je miesto, kde sú Božie sväté a bezúhonné požiadavky spravodlivosti vykonávané. Peklo je miesto, kde Boh odsudzuje hriech a všetkých tých, ktorí ho odmietajú. Biblia jasne ukazuje, že sme všetci zhrešili (Kazateľ 7:20, Rímskym 3:10-23) a ako výsledok hriechu, všetci si zaslúžia ísť do pekla.

Takže, ako môžeme nejsť do pekla? Vzhľadom na to, že len nekonečný a večný trest je dostatočný, musí byť zaplatená nekonečná a večná cena. Boh sa stal človekom v osobe Ježiša Krista. V Ježišovi Kristovi, Boh žil medzi nami, učil nás a uzdravoval, ale tieto veci neboli Jeho konečným poslaním. Boh sa stal človekom (Ján 1:1, 14), aby mohol zomrieť za nás. Ježiš, Boh v ľudskej podobe, zomrel na kríži. Pretože je Boh, Jeho smrť bola nekonečná a večná podľa hodnoty, ktorou zaplatil plnú cenu za hriech (1. Jána 2:2). Boh nás vyzýva, aby sme prijali Ježiša Krista ako Spasiteľa a tak prijali Jeho smrť ako úplnú a spravodlivú odplatu za naše hriechy. Boh sľubuje, že každý, kto verí v Ježiša (Ján 3:16), dôveruje Mu ako Spasiteľovi (Ján 14:6), bude spasený, t. j. nepôjde do pekla.

Boh nechce, aby niekto išiel do pekla (2. Petrova 3:9). Preto Boh zabezpečil konečnú, dokonalú a dostatočnú obeť v náš prospech. Ak nechceš ísť do pekla, prijmi Ježiša ako svojho Spasiteľa. Je to tak jednoduché. Povedz Bohu, že si uvedomuješ, že si hriešnik a že si zaslúžiš ísť do pekla. Vyhlás Bohu, že veríš v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Poďakuj sa Bohu za darované odpustenie a vyslobodenie z pekla. Jednoduchá viera a dôvera v Ježiša Krista ako Spasiteľa je spôsob, ako sa môžeš vyhnúť peklu!

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAko sa môžem vyhnúť peklu?