Rôzne biblické otázkyRôzne biblické otázky

Existuje taká vec, ako je absolútna pravda / univerzálna pravda?

Kto boli dvanásti (12) učeníci / apoštoli Ježiša Krista?

Čo je to Desať prikázaní?

Dovoľuje Biblia otroctvo?

Musia kresťania poslúchať zákony krajiny?

Prečo sa Židia a Arabi / Moslimovia neznášajú?

Majú domáci miláčikovia / zvieratá svoje nebo? Majú domáci miláčikovia / zvieratá dušu?

Zaznamenáva Biblia smrť apoštolov? Ako zomrel každý z apoštolov?

Prečo si Boh vybral Izrael, aby boli Jeho vyvoleným ľudom?

Dáva Boh vízie ľuďom aj dnes? Mali by veriaci očakávať, že vízie sú súčasťou ich kresťanstva?

Aký je kresťanský názor na parapsychológiu?

Výklad kresťanského sna? Sú naše sny od Boha?

Existujú také veci ako sú votrelci, alebo UFO?

Prečo Boh prikázal Abrahámovi, aby obetoval Izáka?

Čo Biblia chápe pod viazaním a rozväzovaním?

Čo boli krížiacke výpravy?

Čo je to veľké poverenie?

Čo sa stalo v medzizákonnom období?

Mali by kresťanky nosiť šperky alebo make-up?

Kto bol Melchisedek?

Čo to znamená mať osobný vzťah s Bohom?

Mali by kresťania počúvať sekulárnu hudbu?

Aký ma význam to, že bola chrámova opona roztrhnutá keď Ježiš zomrel?

Čo bol Pavlov osteň v tele?

Čo je to Sion? Čo je vrch Sion? Čo znamená biblický Sion?


Rôzne biblické otázky