Aké sú kroky k spaseniu?
Otázka: Aké sú kroky k spaseniu?

Odpoveď:
Mnoho ľudí hľadá „kroky k spaseniu.“ Ľudia majú radi predstavu určitého návodu s piatimi krokmi, ktoré, ak nasledujú, ako výsledok budú mať spasenie. Príkladom tohto je islam s jeho piatimi piliermi. Podľa islamu, ak poslúchate päť pilierov, spasenie bude udelené. Pretože myšlienka o procese krok za krokom ku spáse je príťažlivý, veľa ľudí v kresťanskej komunite robia tú chybu, že prezentujú spasenie ako výsledok procesu krok-za-krokom. Rimokatolíci majú sedem sviatostí. Rôzne kresťanské denominácie pridali krst, verejné spovede, odvrátenie od hriechu, hovorenie v jazykoch, atď., ako kroky k spaseniu. Biblia však predstavuje iba jeden krok k spáse. Keď sa žalárnik Filipín spýtal Pavla: „čo mám urobiť, aby som bol spasený?“, Pavel odpovedal: „ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený“ (Skutky 16:30-31).

Viera v Ježiša Krista ako Spasiteľa je jediný „krok“ k spaseniu. Posolstvo Biblie je úplne jasné. Všetci sme zhrešili proti Bohu (Rímskym 3:23). Pre náš hriech si zaslúžime byť večne oddelení od Boha (Rímskym 6:23). Pre Jeho lásku k nám (Ján 3:16), Boh vzal na seba ľudskú podobu a zomrel namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si my zaslúžili (Rímskym 5:8, 2. Korintským 5:21). Boh sľubuje odpustenie hriechov a večný život v nebi všetkým, ktorí príjmu z milosti skrze vieru Ježiša Krista ako Spasiteľa (Ján 1:12, 3:16, 5:24, Skutky 16:31).

Spasenie nie je o určitých krokoch, ktoré musíme nasledovať, aby sme získali spasenie. Áno, kresťania by mali byť pokrstení. Áno, kresťania by mali verejne vyznať Krista ako Spasiteľa. Áno, kresťania by sa mali odvrátiť od hriechu. Áno, kresťania by mali zaviazať svoje životy v poslušnosť Bohu. Avšak, toto nie sú kroky ku spáse. Toto sú výsledky spásy. Pre náš hriech si nemôžeme v žiadnom zmysle zarobiť spasenie. Mohli by sme nasledovať 1.000 krokov, ale ani to by nestačilo. To je dôvod, prečo Ježiš musel zomrieť na našom mieste. Sme úplne neschopní zaplatiť svoj dlh za hriech voči Bohu alebo sa sami očistiť od hriechu. Iba Boh mohol dosiahnuť naše spasenie, a tak aj urobil. Boh sám dokončil „kroky“, a tým ponúka spásu všetkým, ktorí by ju prijali od Neho.

Spasenie a odpustenie hriechov nie je o nasledovaní krokov. Jedná sa o prijatie Krista ako Spasiteľa a uznanie, že On urobil všetku prácu pre nás. Boh vyžaduje jeden krok od nás - prijatie Ježiša Krista ako Spasiteľa a plne Mu dôverovať, že On je cesta spasenia. To je to, čo odlišuje kresťanskú vieru od všetkých ostatných svetových náboženstiev, z ktorých každé má zoznam krokov, ktoré musia byť dodržané na získanie spasenia. Kresťanská viera uznáva, že Boh už dokončil kroky a jednoducho nás vyzýva, aby sme Ho prijali vo viere.

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAké sú kroky k spaseniu?