Koje su to Božije osobine? Kakav je Bog?Pitanje: Koje su to Božije osobine? Kakav je Bog?

Odgovor:
Dok pokušavamo da odgovorimo na ovo pitanje, dobra vest je, da postoji mnogo toga što se može otkriti o Bogu! Onima koji istražuju ovo pitanje, možda će biti od pomoći ako prvo pročitaju tekst do kraja, a onda se vrate na odabrane Biblijske odlomke radi daljeg pojašnjenja. Biblijske reference su u potpunosti neophodne, jer bez Bibliskog autoriteta, ova zbirka reči neće biti ništa više od ljudskog mišljenja; što je samo po sebi često neispravno u razumevanju Boga (Jov 42:7). Reći da je za nas važno da pokušamo da razumemo kakav je Bog, je ogromno potcenjivanje! Ako to ne uradimo, to će dovesti do toga da se usmerimo i jurimo za lažnim bogovima da bi ih slavili, što je protivno Njegovoj volji. (Druga Mojsijeva 20:3-5).

Samo ono što je Bog izabrao da otkrije o Sebi, to možemo da znamo. Jedna od Božijih osibina ili kvaliteta je "svetlo", što znači da je On sam taj koji otkriva informacije o Sebi (Isaija 60:19, Jakov 1:17). Ne treba zanemariti tu činjenicu da je Bog taj koji nam je otkrio samog Sebe, u suprotnom nećemo ući u Njegov mir.(Jevreji 4:1). Stvorenje, Biblija i Reč koja je postala telo (Isus Hristos) će nam pomoći da otkrijemo kakav je Bog.

Hajde da počnemo sa razumevanjem da je Bog naš Stvoritelj i da smo mi deo Njegovog stvorenja. (Prva Mojsijeva 1:1 Psalam 24:1). Bog je rekao da je čovek stvoren na Njegovu sliku. Čovek je iznad svakog drugog stvorenja i data mu je vlast nad njim. (Prva Mojsijeva 1:26-28). Stvorenje je uprljano 'padom' ali se još može videti delić Njegovog stvaranja (Prva Mojsijeva 3:17-18; Rimljani 1:19-20). Ako razmotrimo veličinu, kompleksnost, lepotu i red stvorenja, možemo da osetimo strahopoštovanje prema Bogu. Čitanje nekih Božijih imena nam može pomoći u traganju za tim kakav je Bog. Ona slede:

Elohim – Onaj koji je jak, božanski (Prva Mojsijeva 1:1)
Adonaj – Gospod, upućuje na odnos služenja (Druga Mojsijeva 4:10,13)
El Elion – Uzvišeni,Onaj koji je najjači (Prva Mojsijeva 14:20)
El Roj – Onaj koji je jak i koji vidi (Prva Mojsijeva 16:13)
El Šadaj – Svemogući Bog (Prva Mojsijeva 17:1)
El Olam – večni Bog (Isaija 40:28)
Jahve - GOSPOD "Ja sam", što znači večno samo-postojanje Božije (Druga Mojsijeva 3:13,14).

Nastavićemo sa istraživanjem drugih Božijih osobina; Bog je večan, što znači da On nema početak i da Njegovom postojanju nema kraja. On je besmrtan, beskonačan (Peta Mojsijeva 33:27; Psalam 90:2; 1 Timoteju 1:17). Bog je bezuslovan, što znači da je nepromenljiv; ovo podrazumeva da je Bog apsolutno pouzdan i verodostojan (Malahija 3:6; Treća Mojsijeva 23:19; Psalam 102:26,27). Bog je neuporediv, što znači da ne postoji niko kao što je On u delu i u bitisanju; On je neprevaziđen i savršen (2 Samuilova 7:22; Psalam 86:8; Isaija 40:25; Matej 5:48). Bog je nedokučiv, što znači da je neistraživ,nemoguće ga je u potpunosti shvatiti (Isaija 40:28; Psalam 145:3; Rimljani 11:33,34).

Bog je pravedan, što znači da On ne gleda na ljude na osnovu favoritizma. (Peta Mojsijeva 32:4; Psalam 18:30). Bog je svemoguć, što znači da je svemoćan; može da uradi sve što želi, ali sve što radi je uvek u skladu sa Njegovim drugim karakternim osobinama (Otkrivenje 19:6; Jeremija 32:17,27). Bog je sveprisutan, što znači da je uvek prisutan, svugde; ovo ne znači da je sve Bog (Psalam 139:7-13; Jeremija 23:23). Bog je sveznajući, što znači da zna prošlost, sadašnjost i budućnost, ćak i sve što mislimo u svakom trenutku; s obzirom da On uvek sve zna, On će svoju pravednost uvek sprovoditi na pravičan način. (Psalam 139:1-5; Priče Solomonove 5:21).

Bog je jedan, što znači da ne postoji ni jedan drugi, ali isto da je On jedini u stanju da ispuni naše najdublje potrebe i čežnje naših srca, i da je On jedini dostojan da primi naše slavljenje i posvećenje. (Peta Mojsijeva 6:4). Bog je pravedan, što znači da Bog ne može i neće preći preko nepravednosti; zbog Njegove pravednosti i ispravnosti, da bi nam gresi bili oprošteni Isus je morao da prođe kroz Božiju osudu kada je na sebe preuzeo naše grehe. (Druga Mojsijeva 9:27; Matej 27:45-46; Rimljani 3:21-26).

Bog je suveren, što znači da je On vrhovni; čitavo Njegovo stvorenje zajedno, svesno ili nesvesno ne može da spreči njegove namere (Psalam 93:1; 95:3; Jeremija 23:20). Bog je duh, što znači da je nevidljiv (Jovan 1:18; 4:24). Bog je Trojstvo, što znači da je On tri u jednom, u suštini isti, jednak u sili i slavi. Zapazi da u prvom Biblijskom citatu, 'ime' je u jednini iako se odnosi na tri različite Osobe- “Otac, Sin, Sveti Duh” (Matej 28:19; Marko 1:9-11). Bog je istina, što znači da je On u saglasnosti sa svim što jeste, i da će ostati neiskvaren i da On ne može da laže. (Psalam 117:2; 1 Samuilova 15:29).

Bog je svet, što znači da je odvojen od svih moralnih skrnavljenja i da je neprijateljski nastrojen prema tome. Bog vidi svo zlo i to ga gnevi; Vatra se obično spominje u Bibliji zajedno sa svetošću. Bog se opisuje kao vatra koja proždire (Isaija 6:3; Avakum 1:13; Druga Mojsijeva 3:2,4,5; Jevrejima 12:29). Bog je blagodatan – ovo podrazumeva Njegovu dobrotu, ljubaznost, milosrđe i ljubav – ove reči su samo senka onoga šta stvarno Njegova dobrota jeste. Da nije Njegove blagodati izgleda da bi nas Njegove ostale osobine odvojile od Njega. Treba da smo zahvalni da nije tako, i da On želi da nas lično upozna. (Druga Mojsijeva 34:6; Psalam 31:19; 1 Petrova 1:3; Jovan 3:16; Jovan 17:3).

Ovo je bio samo skroman pokušaj da odgovorimo na pitanje Božije veličine. Molim te da se ohrabriš i nastaviš da ga tražiš” (Jeremija 29:13).Vrati se na Srpsku stranuKoje su to Božije osobine? Kakav je Bog?