Šta su to četiri duhovna zakona?
Pitanje: Šta su to četiri duhovna zakona?

Odgovor:
Četiri Duhovna Zakona su način da se podeli dobra vest o spasenju koje nam je dostupno kroz veru u Isusa Hrista. To je jednostavan način kojim se važne informacije iz Evandjelja predstavljaju kroz četiri principa ili tačke.

Prvi od Četiri Duhovna Zakona je: "Bog te voli i za tvoj život ima predivan plan." Jovan 3:16 nam kaže, " Jer je Bog tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u Njega - ne propadne, nego da ima večni život." Jovan 10:10 nam daje razlog Isusovog dolaska, "Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju." Šta nas sprečava da imamo Božiju ljubav? Šta nas sprečava da imamo izobilan život?

Drugi od Četiri Duhovna Zakona je: "Čovečanstvo je iskvareno grehom i samim tim odvojeno od Boga. I zato, ne možemo da znamo Božiji predivan plan za naše živote." Rimljani 3:23 potvrđuju ovu činjenicu, "svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije." Rimljani 6:23 nam pokazuju posledice greha, "smrt je naime plata za greh." Bog nas je stvorio da bi imali zajedništvo sa Njim. Ali, čovečanstvo je donelo greh u svet, i samim tim je odvojeno od Boga. Mi smo uništili odnos koji je Bog nameravao da imamo sa Njim. Šta je rešenje?

Treći od Četiri Duhovna Zakona je, "Isus Hristos je jedina zamena za naš greh. Kroz Isusa Hrista, naši gresi nam mogu biti oprošteni i odnos sa Bogom obnovljen." Rimljani 5:8 nam kažu, "Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici." 1 Korinćanima 15:3-4 nam kaže šta treba da znamo i verujemo da bi smo bili spašeni, "...da je Hristos umro za naše grehe – po Pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećeg dana - po Pismima..." Isus Hristos izjavljuje da je On jedini put do spasenja, u Jovanu 14:6, "Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene." Kako mogu da dobijem ovaj predivan dar spasenja?

Četvrti od Četiri Duhovna Zakona je, "Moramo da poverujemo u Isusa Hrista kao Spasitelja da bi smo primili dar spasenja i da bi smo znali Božiji predivan plan za naš život." Jovan 1:12 nam ovo opisuje, "A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u Njegovo ime." Dela 16:31 jasno kažu, "Poveruj u Gospoda Isusa pa ćeš biti spasen…!" Možemo biti spaseni jedino blagodaću, isključivo verom u Isusa Hrista samog. (Efesci 2:8-9).

Ako želiš da poveruješ u Isusa Hrista kao svog Spasitelja, reci to Bogu sledećim rečima. Izgovaranje ovih reči te neće spasiti, ali vera u Hrista hoće! Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ za tvoje spasenje. "Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da verom u Njega mi može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i verujem Ti za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!"

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuŠta su to četiri duhovna zakona?