Šta to znači da Isus spašava?Pitanje: Šta to znači da Isus spašava?

Odgovor:
“Isus spašava” je popularni slogan na nalepnicama za kola, znacima sa sportskih utakmica, čak se može videti na banerima koje vuku mali avioni po nebu. Tužno je, no malo je onih koji kad vide taj natpis “Isus spašava” uistinu razumeju šta to znači. Postoji neverovatna količina sile i istine upakovane u ove dve reči.

Isus spašava, ali ko je Isus?
Većina ljudi razumeju da je Isus čovek koji je živeo u Izraelu otprilike pre 2000 godina. U suštini svaka religija na svetu vidi Isusa kao dobrog učitelja i/ili proroka. I iako su ove činjenice apsolutna istina o Isusu, one ne daju punu sliku ko je Isus u stvari, niti objašnjavaju kako ili zašto Isus spašava. Isus je Bog u ljudskom obliku (Jovan 1:1, 14). Isus je Bog, došao na zemlju, kao istinsko ljudsko biće (Prva Jovanova 4:2). Bog je postao ljudsko biće u osobi Isusa da bi nas spasio. To nas vodi do sledećeg pitanja : zašto treba da budemo spašeni?

Isus spašava, ali zašto treba da budemo spašeni?
Biblija tvrdi da je svako ljudsko biće koje je ikad živelo, grešilo (Knjiga Propovednika 7:20; Rimljanima 3:23). Da zgrešiš, znači da uradiš nešto, bilo u mislima, rečima, ili delima koje je suprotno Božijem savršenom i svetom karakteru. Zbog našeg greha, svi zaslužujemo Božiju osudu (Jovan 3:18, 36). Bog je savršeno pravedan, tako da on ne može da dozvoli da greh i zlo prođu nekažnjeno. Sobzirom da je Bog neograničen i večan, i s obzirm da su svi gresi u krajnjoj liniji protiv Boga (Psalam 51:4), samo jedna neograničena i večna kazna je dovoljna. Večna smrt je jedina pravedna osuda za greh. Zato je potrebno da budemo spašeni.

Isus spašava, ali kako?
Zato što smo zgrešili protiv jednog neograničenog Boga, ili neko ko je ograničen (kao mi) mora da plati za naše grehe za neograničeno vreme, ili jedna neograničena ličnost (kao što je Isus) mora da plati jednom za naše grehe. Nema druge opcije. Isus nas je spasio tako što je umro umesto mas. U osobi Isusa Hrista, Bog je žrtvovao sebe umesto nas, plaćajući beskonačnu i večnu cenu koju je samo on mogao da plati (Druga Korinćanima 5:21; Prva Jovanova 2:2). Isus je preuzeo kaznu koju mi zaslužujemo da bi nas spaso od užasne večne sudbine, pravedne posledice našeg greha. Zbog njegove velike ljubavi prema nama, Isus je položio svoj život (Jovan 15:13), plaćajući kaznu koju smo mi zaslužili, a nismo mogli da platimo. Isus je onda bio vaskrsnut, pokazujući da je njegova smrt uistinu bila dovoljna da plati kaznu za naše grehove (Prva Korinćanima 15).

Isus spašava, ali koga?
Isus spašava sve koji će primiti njegov dar spasenja. Isus spašava sve koji u potpunosti jedino veruju u njegovu žrtvu za greh (Jovan 3:16; Dela Apostolska 16:31). Iako je Isusova žrtva bila savršeno dovoljna da plati kaznu za grehe celog čovečanstva, Isus spašava samo one koji lično prime njegov skupoceni dar (Jovan 1:12).

Ako sada shvataš šta znači da Isus spašava, i želiš da poveruješ u njega kao ličnog Spasitelja, treba da si siguran da shvataš i veruješ sledeće, kao izraz tvoje vere, komuniciraj sledeće sa Bogom. “Bože, znam da sam grešnik, i znam da zbog mog greha zaslužujem da budem večno odvojen od tebe. Iako to ne zaslužujem, hvala ti što me voliš i što si obezbedio žrtvu za moje grehe kroz smrt i vaskrsenje Isusa Hrista. Verujem da je Isus umro za moje grehe i verujem da samo on može da me spasi. Od ovog trenutka nadalje, pomozi mi da živim moj život za tebe umesto za greh. Pomozi mi da živim ostatak mog života u zahvalnosti za čudesno spasenje koje si mi omogućio.Hvala ti Isuse, zato što si me spasao!”

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuŠta to znači da Isus spašava?