Šta je to Rimski Put ka spasenju?Pitanje: Šta je to Rimski Put ka spasenju?

Odgovor:
Rimski Put ka spasenju je jedan od načina da se Evanđelje spasenja podeli sa drugima koristeći stihove iz poslanice Rimljanima. To je jednostavan, ali ujedno moćan metod kojim se objašnjava zašto nam je potrebno spasenje, kako je Bog obezbedio spasenje, kako možemo da primimo spasenje i šta su posledice spasenja.

Prvi stih u Rimskom Putu ka spasenju je Rimljani 3:23, "Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije." Svi smo zgrešili. Svi smo uradili nešto zbog čega je Bog nezadovoljan. Niko nije nevin. Rimljani 3:10-18 nam daju detaljnu sliku kako greh izgleda u našim životima. Drugi Biblijski pasus U Rimskom putu ka spasenju, Rimljani 6:23, nas uči o posledicama greha - "Smrt je, naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je – večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem." Kazna koju smo zaslužili zbog naših greha je smrt. Ne samo fižička, već i duhovna smrt!

Treći stih u Rimskom Putu spasenja nastavlja tamo gde su Rimljani 6:23 stali, " a blagodatni dar Božiji je – večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem." Rimljani 5:8 izjavljuju, "Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici." Isus Hrist je umro za nas! Isusova smrt je platila cenu naših greha. Isusovo vaskrsenje je dokaz da je Bog prihvatio Isusovu smrt kao platu za naše grehe.

Četvrta stanica na Rimskom putu spasenja je Rimljani 10:9, " Ako, dakle, svojim ustima ispovediš da je Isus Gospod i poveruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš spasen." Zato što je Isus umro umesto nas, sve što treba da uradimo je da verujemo u Njega, verujući u Njegovu smrt kao platu za naše grehe – i bićemo spaseni! Rimljani 10:13 ponavljaju, "jer: svako ko prizove ime Gospodnje, biće spasen." Isus je umro da bi platio kaznu za naše grehe i spasio nas večne smrti. Spasenje, oproštenje greha, je dostupno svima koji poveruju u Isusa Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja.

Krajnji aspekt U Rimskom Putu ka spasenju je posledica spasenja. Rimljani 5:1 imaju ovu predivnu poruku, "Pošto smo, dakle, opravdani verom, imamo mir s Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista." Kroz Isusa Hrista možemo da imamo odnos mira sa Bogom. Rimljani 8:1 nas uče, "Stoga , sad nema osude za one koji su u Hristu Isusu." Zbog Isusove smrti za nas, nikada nećemo biti osuđeni za naše grehe. I na kraju, imamo ovo Božije obećanje u Rimljanima 8:38-39, "Ubeđen sam naime, da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, niti kakvo drugo stvorenje, ne može rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem."

Da li bi želeo da slediš Rimski Put ka spasenju? Ako želiš, evo jedne jednostavne molitve koju možeš da moliš Bogu. Izgovaranje ove molitve je način da kažeš Bogu da se oslanjaš na Isusa Hrista za svoje spasenje. Same reči te neće spasiti. Samo vera u Isusa Hrista spašava! " Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da verom u Njega mi može biti oprošteno. Uz tvoju pomoć, ja se okrećem od svojih greha i verujem Ti za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!"

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuŠta je to Rimski Put ka spasenju?