Koji su koraci ka spasenju?Pitanje: Koji su koraci ka spasenju?

Odgovor:
Mnogi ljudi traže “korake ka spasenju.” Ljudima se sviđa ideja uputstva sa instrukcijama kako da u pet koraka, ako ih sledimo, dobijemo spasenje. Jedan primer za ovo je Islam i njegovih Pet Stubova. Prema Islamu, ako čovek drži Pet Stubova, spasenje mu je zagarantovano. Zbog toga što je sama ideja procesa korak po korak primamljiva, mnogi hrišćani prave tu grešku pretstavljajući spasenje kao rezultat procesa koprak po korak. Rimokatolici imaju sedam sakramenata. Druge hrišćanske denominacije dodaju krštenje, javno ispovedanje, okretanje od greha, govorenje u jezicima, itd., kao korake ka spasenju. Ali Biblija pretstavlja samo jedan korak ka spasenju. Kada je čuvar zatvora u Filipima pitao Pavla: “Šta treba da činim da bih se spasao?”, Pavle je odgovorio: “Poveruj u Gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen” (Dela Apostolska 16:30-31).

Vera U Isusa Hrista kao Spasitelja je jedini “korak” ka spasenju. Biblijska poruka je izobilno jasna. Svi mi smo zgrešili protiv Boga (Rimljanima 3:23). Zbog našeg greha, zaslužujemo da budemo večno odvojeni od Boga(Rimljanima 6:23). Zbog njegove ljubavi prema nama(Jovan 3:16), Bog je uzeo ljudski oblik i umro umesto nas, preuzimajući kaznu koju smo mi zaslužili (Rimljanima 5:8; Druga Korinćanima 5:21). Bog obećava oproštenje greha i večni život na nebu svima koji, po Božijoj blagodati prime, Isusa Hrista kao Spasitelja (Jovan 1:12; 3:16; 5:24; Dela Apostolska 16:31).

Kod spasenja se ne radi o određenim koracima koje treba da napravimo da bi zaslužili spasenje. Da, hrišćani treba da budu kršteni. Da, hrišćani treba javno da ispovedaju Hrista kao Spasitlja. Da hrišćanin treba da se okrene od greha. Da, hrišćani treba da posvete svoje živote za poslušnost Bogu. Međutim, ovo nisu koraci ka spasenju. To je rezultat spasenja. Zbog našeg greha, ni na koji način mi ne možemo da zaslužimo spasenje. Možemo da sledimo 1000 koraka, no to neće biti dovoljno. Zato je Isus morao da umre umesto nas. Mi smo apsolutno nesposobni da platimo cenu našeg greha pred Bogom ili da se očistimo od greha. Samo Bog može da ispuni naše spasenje, i On je to i uradio. Sam Bog je završio “korake” i samim tim ponudio spasenje svima koji će ga primiti kroz njega.

Kod spasenja i oproštenje grehova se ne radi o tome da napravimo određene korake. Radi se o primanju Hrista kao Spasitelja i priznavanju da je on uradio sve za nas. Bog traži od nas samo jedan korak—da primimo Isusa Hrista kao Spaitelja i u potpunosti verujemo samo njemu za spasenje.To je ono što razlikuje hrišćansku veru od svake druge religije, od kojih svaka ima listu koraka koja mora da se sledi da bi se se čovek spasio. Hrišćanska vera prepoznaje da je Bog već dovršio korake i jednostavno nas zove da ga primimo u veri.

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuKoji su koraci ka spasenju?