Kako da ne odem u pakao?Pitanje: Kako da ne odem u pakao?

Odgovor:
Da ne odeš u pakao je mnogo lakše nego što misliš. Neki ljudi veruju da treba da drže Deset zapovesti ceo svoj život da ne bi otišli u pakao. Neki ljudi veruju da treba da ispunjavaju određene običaje i rituale da ne bi otišli u pakao. Neki ljudi veruju da nikako ne možemo biti sigurni da li ćemo na kraju otići u pakao ili ne. Niti jedan od ovih pogleda nije ispravan. Biblija vrlo jasno govori kako jedna osoba može da izbegne pakao posle smrti.

Biblija opisuje pakao kao jedno zastrašujuće i užasno mesto. Pako je opisan kao “večni oganj” (Matej 25:41), “neugasiv oganj ” (Matej 3:12), “sramota i večna osuda” (Danilo 12:2), mesto gde “oganj se ne gasi” (Marko 9:44-49), i “večna propast” (Druga Solunjanima 1:9). Otkrivenje 20:10 opisuje pakao kao “vatreno i sumporno jezero ” gde će zli “biti mučeni dan i noć u sve vekove” (Otkrivenje 20:10). Očigledno, pakao je mesto koje treba da izbegnemo.

Zašto uopšte postoji pakao i zašto Bog šalje neke ljude tamo? Biblija nam kaže da je Bog “pripremio” pakao za đavola i pale anđele pošto su se pobunili protiv njega (Matej 25:41). Oni koji odbiju Božije oproštenje će imati istu večnu sudbinu kao đavo i pali anđeli. Zašto je pakao neophodan? Svi gresi su u suštini protiv Boga (Psalam 51:4), a pošto je Bog neograničen i večan, samo neograničena i večna kazna je dovoljna. Pakao je mesto gde se Božiji sveti i pravedni zahtevi za pravednošću ispunjavaju. Pakao je mesto gde Bog osuđuje greh kao i one koji ga odbace. Biblija je jasna u tome da smo svi zgrešili (Knjiga Propovednika 7:20; Rimljanima 3:10-23), tako da, kao rezultat toga zaslužujemo da odemo u pakao.

Kako onda možemo da izbegnemo pakao? S obzirom da samo jedna neograničena i večna kazna je dovoljna, jedna neograničena i večna cena mora biti plaćena. Bog je postao ljudsko biće u osobi Isusa Hrista. U Isusu Hristu, Bog je živeo među nama, učio nas, isceljavao nas—ali ove stvari nisu bile njegova krajnja misija. Bog je postao ljudsko biće (Jovan 1:1, 14) tako da bi mogao da umre za nas. Isus, Bog u ljudskom telu, je umro na krstu. Njegova smrt kao Boga je bila neograničena i večna po svojoj vrednost, plaćajući punu cenu za greh (Prva Jovanova 2:2). Bog nas je pozvao da primimo Isusa Hrista kao Spasitelja, prihvatajući njegovu smrt kao potpunu i pravednu platu za naše grehove. Bog je obećao da će svako ko veruje u Isusa (Jovan 3:16), verujući jedino u njega kao Spasitelja (Jovan 14:6), biti spašen, tj. neće ići u pakao.

Bog ne želi da bilo ko ide u pakao (Druga Petrova 3:9). To je razlog da je Bog dao ultimativnu, savršenu i dovoljnu žrtvu za nas. Ako ne želiš da ideš u pakao, prihvati Isusa kao svog Spasitelja. Toliko je jednostavno. Reci Bogu da shvataš da si grešnik i da zaslužuješ da ideš u pakao. Reci Bogu da veruješ u Isusa Hrista kao svog Spasitelja. Zahvali Bogu što ti je omogućio spasenje i oslobodio te od pakla. Jednostavna vera u Isusa Hrista kao Spasitelja, je način da izbegneš pakao!

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuKako da ne odem u pakao?