Otići na nebo - kako mogu biti siguran šta je moja večna destinacija?Pitanje: Otići na nebo - kako mogu biti siguran šta je moja večna destinacija?

Odgovor:
Suočite se sa istinom. Dan kada ćemo svi mi zakoračiti u večnost može doći mnogo brže nego što mislimo. Dok se pripremamo za taj trenutak, treba da znamo sledeću istinu—neće svi otići na nebo. Kako možemo biti sigurni da smo mi ti koji ćemo provesti večnost u nebu? Pre nekih 2,000 godina, apostoli Petar i Jovan su propovedali Evanđelje o Isusu Hristu pred velikom gomilom ljudi u Jerusalimu. Tada je Petar izrekao jednu duboku misao koja odjekuje i u našem post modernističkom svetu: “Nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom, danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje” (Dela Apostolska 4:12).

Možda je tada bila, no u sadašnjem svetu gde važi da “svi putevi vode u nebo”, ova poruka nije politički ispravna. Postoje mnogi koji misle da mogu da imaju nebo a da nemaju Isusa. Oni žele lepa obećanja slave, ali ne žele da se uznemiravaju zbog krsta, a još manje zbog onog koji je visio na njemu i umro tamo za grehe svih koji će verovati u njega. Mnogi ne žele da prihvate Isusa kao jedini put i su odlučni da nađu drugi put. Ali sam Isus nas upozorava da ne postoji drugi put i da je posledica ne prihvatanja ove istine, večnost u paklu. On nam je jednostavno rekao: “Ko veruje u Sina ima večni život; a ko je neposlušan Sinu neće videti života, nego gnev Božiji ostaje na njemu” (Jovan 3:36).

Neki raspravljaju da je isključivo uskogrudo sa Božije strane da je dao samo jedan način da se ode na nebo. Ali, iskreno rečeno, ako uzmemo u obzir kako je čovečanstvo u svom pobunjeništvu odbacilo Boga, isljučivo je širokogrudo s njegove strane da nam je dao i jedan. Mi zaslužujemo osudu a umesto toga on nam daje način na koji da je izbegnemo, tako što je poslao svog jedinorodnog Sina da umre za naše grehe. Bilo da neko na ovo gleda kao na uskogrudo ili širokogrudo, to je istina i hrišćani treba da održe poruku jasnom, neokaljanom, da je jedini put do neba kroz Isusa Hrista.

Mnodgi ljudi danas veruju u razvodnjenu poruku evanđelja koja zaobilazi poruku pokajanja za njihove grehove. Oni žele da veruju u Boga koji ih voli, ne osuđuje ih i ne traži od njih da se pokaju ili promene svoj način života. Oni možda kažu nešto slično kao: “Ja verujem u Isusa Hrista, ali moj Bog ne sudi. Moj Bog ne bi nikada poslao nekog u pakao.” Međutim, ovde ne možemo da imamo i jedno i drugo. Ako ispovedamo da smo hrišćani, moramo da verujemo u Hrista onakvog kakvim se on pretsavlja—jedan i jedinstveni put na nebo. Da poreknemo ovo, označava da poreknemo Isusa samog, zato što je on bio taj koji je rekao: “Ja sam put, istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene” (Jovan 14:6).

Pitanje i dalje ostaje: ko će u stvari ući u Božije carstvo? Kako mogu da osiguram moju večnu destinaciju? Odgovor na ova pitanja se vidi u jasno predstavljenoj razlici između onih koji imaju večni život i onih koji ga nemaju.“Ko ima Sina ima život, ko nema Sina Božijeg, nema života” (Prva Jovanova 5:12). Oni koji veruju u Hrista, koji su prihvatili njegovu žrtvu kao platu za njihove grehe, i koji ga slede u poslušnosti će provesti večnost na nebu. Oni koji ga odbace, neće. “Ko veruje u njega – tome se ne sudi; a ko ne veruje – već je osuđen, što nije verovao u ime Jedinorodnog Sina Božijeg” (Jovan 3:18).

I koliko god da je nebo prekrasno za one koji izaberu Isusa Hrista kao Spasitelja, pakao će biti toliko gore mesto za one koji ga odbace. Naša poruka izgubljenima bi bila prenošena mnogo brže ako bi smo mogli da shvatimo šta će Božija svetost i pravednost učiniti onima koji odbace potpuno oproštenje u njegovom Sinu, Isusu Hristu. Osoba ne može da čita Bibliju ozbiljno a da to ne vidi iznova i iznova – crta je povučena. Biblija je vrlo jasna kada kaže da postoji samo jedan i jedini put do neba—kroz Isusa Hrista. On nam je dao sledeće upozorenje: “Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze” (Matej 7:13-14).

Postoji samo jedan put na nebo i oni koji slede taj put mogu biti sigurni da če stići tamo. Ali ne slede svi taj put. A ti, da li ga ti slediš?

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuOtići na nebo - kako mogu biti siguran šta je moja večna destinacija?