Pitanja o anđelima i demonimaPitanja o anđelima i demonima

Šta Biblija kaže o anđelima?

Šta Biblija kaže o demonima?

Ko je Satana?

Šta Biblija kaže o opsednutosti demonima / demonskoj opsednutosti? Da li je to danas još moguće? Ako jeste, koji su simptomi?

Da li hrišćanin može da bude opsednut demonima?

Ko su bili sinovi Božiji i ćerke čovečije prema Prvoj Mojsijevoj 6:1-4?

Šta su serafimi? Da li su serafimi anđeli?

Zašto je Bog dozvolio sotoni i demonima da zgreše?

Ko je anđeo Gospodnji?

Da li su anđeli muškog ili ženskog roda?

Šta su arhanđeli?

Da li postnanemo anđeli pošto umremo?

Šta su heruvimi? Da li su heruvimi anđeli?

Da li hrišćani danas mogu da obavljaju egzorcizam?

Da li su demoni pali anđeli?

Da li imamo anđele čuvare?

Ko i šta su nefilimi (vrsta divova)?

Kako, zašto i kada je Satana ispao iz raja?Vrati se na Srpsku stranuPitanja o anđelima i demonima