Pitanja o ljudskom roduPitanja o ljudskom rodu

Šta to znači da je čovek stvoren na sliku Božiju, kao što je On (Postanje 1:26-27)?

Da li se sastojimo od dva ili tri dela? Da li smo telo, duša i duh - ili - telo, duša-duh?

Šta je razlika između duše i duha?

Zašto su ljudi u Prvoj Mojsijevoj (Postanju) živeli tako duge živote?

Koje je poreklo različitih rasa?

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudma i diskriminaciji?

Zašto nas je Bog stvorio?

Da li postoji starosna granica koliko dugo može da čovek živi?

Da li smo svi deca Božija, ili su to samo hrišćani?

Koje je hrišćansko viđenje kloniranja ljudi?

Šta Biblija govori o kremaciji? Da li bi trebalo da hrišćani budu kremirani?

Šta Biblija govori o eutanaziji?

Šta znači da smo divno stvoreni (Psalam 139:14)?

Da li ljudi zaista imaju slobodnu volju?

Da li svi imaju „prazninu koju samo Bog može da ispuni?

Da li čovek može da živi bez Boga?

Kako nastaju ljudske duše?

Da li je ljudska duša večna ili besmrtna?Vrati se na Srpsku stranuPitanja o ljudskom rodu