Pitanja o religijama i kultovimaPitanja o religijama i kultovima

Da li je Isus jedini put do Neba?

Koja je prava religija za mene?

Koja je definicija kulta?

Koji je najbolji način da se evangelizira neko ko je u kultu ili lažnoj religiji?

Kako mogu da prepoznam lažnog učitelja/lažnog proroka?

Ko su Jehovini svedoci i kakva su njihova verovanja?

Da li su Mormnoni kult? U šta Mormoni veruju?

Da li hrišćani treba da su tolerantni kada se radi o veri drugih ljudi?

Šta je islam i u šta veruju muslimani?

Kakva je razlika između religije i duhovnosti?

Da li je sajentologija hrišćanska denominacija ili kult?

Zašto ima toliko mnogo religija? Da li sve religije vode do Boga?

Šta je judaizam i u šta veruju Jevreji?

Šta je hrišćanska nauka?

Šta je Pravoslavna crkva i u šta veruju pravoslavci?

Šta je budizam i u šta veruju budisti?

Šta je hrišćanski gnosticizam?

Pored toliko različitih religija, kako da znam koja od njih je prava?

Šta je hinduizam i u šta veruju hindusi?

Šta Biblija govori o karmi?Vrati se na Srpsku stranuPitanja o religijama i kultovima