Mitä ovat Jumalan ominaispiirteet? Millainen Jumala on?
Kysymys: Mitä ovat Jumalan ominaispiirteet? Millainen Jumala on?

Vastaus:
Raamattu, Jumalan sana, kertoo meille millainen Jumala on ja millainen Hän ei ole. llman Raamatun auktoriteettia Jumalan ominaispiirteiden selittämisyritykset eivät olisi sen parempia kuin mattimeikäläisen mielipide, joka usein ymmärtää Jumalan väärin (Job 42:7). On varsinaista vähättelyä sanoa, että meidän on tärkeää yrittää ymmärtää, millainen Jumala on! Jos emme ymmärrä sitä, alamme todennäköisesti pystyttää, jahdata ja palvoa vääriä jumalia, mikä on Hänen tahtonsa vastaista (2 Moos. 20:3-5).

Jumalasta voidaan tietää vain se, mitä Hän on itse päättänyt paljastaa itsestään. Yksi Jumalan ominaisuuksista on ”valo”, mikä tarkoittaa sitä, että Hän itse antaa tietoa itsestään (Jes. 60:19, Jaak. 1:17). Sitä tosiasiaa ei pitäisi jättää huomiotta, että Jumala on tehnyt itsensä tunnetuksi (Hepr. 4:1). Luomakunta, Raamattu ja lihaksi tullut Sana (Jeesus Kristus) auttavat meitä ymmärtämään, millainen Jumala on.

Kaikki alkaa siitä, että ymmärrämme Jumalan olevan Luojamme ja meidän olevan osa Hänen luomistyötään (1 Moos. 1:1; Ps. 24:1). Jumala sanoi, että ihminen luotiin Hänen kuvakseen. Ihminen on muun luomakunnan yläpuolella ja luomakunta annettiin ihmisen hallittavaksi (1 Moos. 1:26-28). Luomakunta on lankeemuksen turmelema, mutta tarjoaa silti välähdyksiä Jumalan töistä (1 Moos. 3:17-18; Room. 1:19-20). Miettimällä luomakunnan laajuutta, monimutkaisuutta, kauneutta ja järjestystä voimme saada aavistuksen Jumalan suuruudesta.

Jumalan nimistä voi olla hyötyä yrittäessämme selvittää, millainen Jumala on. Jumalan nimiä ovat esimerkiksi seuraavat:

Elohim - Vahva, jumalallinen (1 Moos. 1:1)
Adonai – Herra; ilmaisee herran ja palvelijan suhdetta (2 Moos. 4:10,13)
El Elyon - Korkein, Vahvin (1 Moos. 14:20)
El Roi – Vahva, joka näkee (1 Moos. 16:13)
El Shaddai – Kaikkivaltias Jumala (1 Moos. 17:1)
El Olam – Ikuinen Jumala (Jes. 40:28)
Jahve – HERRA ”Minä olen”; tarkoittaa ikuista, itsestään olemassa olevaa Jumalaa (2 Moos. 3:13,14).

Jumala on ikuinen eli Hänellä ei ollut alkua eikä Hänen olemassaolonsa koskaan lopu. Hän on kuolematon ja ääretön (5 Moos. 33:27; Ps. 90:2; 1 Tim. 1:17). Jumala on muuttumaton, mikä merkitsee sitä, että Hän pysyy aina samana ja siksi Hän on myös absoluuttisen luotettava (Mal. 3:6; 4 Moos. 23:19; Ps. 102:26,27). Jumala on vertaansa vailla, ei ole ketään Hänen kaltaistaan teoiltaan tai olemukseltaan; Hän on ainutlaatuinen ja täydellinen (2 Sam. 7:22; Ps. 86:8; Jes. 40:25; Matt. 5:48). Jumala on mittaamaton, tutkimaton; Häntä ei voi täysin tutkia eikä täydellisesti ymmärtää (Jes. 40:28; Ps. 145:3; Room. 11:33,34).

Jumala on oikeudenmukainen eli Hän ei katso henkilöön siinä mielessä, että hänellä olisi suosikkeja (5 Moos. 32:4; Ps. 18:30). Jumala on kaikkivaltias; Hän voi tehdä mitä vain, mutta Hänen toimintansa on aina sopusoinnussa Hänen luonteensa kanssa (Ilm. 19:6; Jer. 32:17,27). Jumala on kaikkialla läsnä oleva; tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikissa ja kaikessa on jumala tai jumaluus (Ps. 139:7-13; Jer. 23:23). Jumala on kaikkitietävä eli Hän tietää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden, jopa sen, mitä ajattelemme minäkin hetkenä. Koska Hän tietää kaiken, Hänen tuomionsa on aina oikeudenmukainen (Ps. 139:1-5; Snl. 5:21).

Jumala on yksi, mikä tarkoittaa ei vain sitä, että mitään muuta Jumalaa ei ole, vaan myös sitä, että vain Hän on palvontamme ja omistautumisemme arvoinen (5 Moos. 6:4). Jumala on vanhurskas; Jumala ei voi sivuuttaa eikä sivuuta vääryyttä tai rikkomuksia. Juuri Jumalan oikeudenmukaisuuden ja vanhurskauden tähden Jeesuksen piti ottaa kantaakseen meidän syntimme ja kokea Jumalan tuomio, että me voisimme saada syntimme anteeksi (2 Moos. 9:27; Matt. 27:45-46; Room. 3:21-26).

Jumala on kaikkivaltias, Hän on kaiken yläpuolella; Hänen luomakuntansa ei kokonaisuudessaankaan voi tehdä tyhjiksi Hänen päämääriään (Ps. 93:1; 95:3; Jer. 23:20). Jumala on henki eli Hän on näkymätön (Joh. 1:18; 4:24). Jumala on kolminaisuus, eli kolme yhdessä, jotka kaikki ovat samaa olemusta ja samanveroisia. Jumala on totuus; Hän pysyy moraalisesti täydellisenä eikä voi valehdella (Ps. 117:2; 1 Sam. 15:29).

Jumala on pyhä eli Hän on erossa kaikesta moraalisesta epäpuhtaudesta ja vihamielinen sitä kohtaan. Jumala näkee kaiken pahan ja se vihastuttaa Häntä. Jumala on kuin kuluttava tuli (Jes. 6:3; Hab. 1:13; 2 Moos 3:2,4,5; Hepr. 12:29). Jumala on armollinen ja Hänen armoonsa kuuluu hyvyys, ystävällisyys, laupeus ja rakkaus. Ilman Jumalan armoa Hänen pyhyytensä erottaisi meidät Hänestä. Näin ei onneksi ole, sillä Hän todella haluaa tuntea meistä jokaisen henkilökohtaisesti (2 Moos. 34:6; Ps. 31:19; 1 Piet. 1:3; Joh. 3:16; Joh. 17:3).

Koska Jumala on ääretön, kukaan ihminen ei pysty täydellisesti kuvailemaan Häntä. Raamatun välityksellä voimme kuitenkin oppia Hänestä paljon. Jatkakaamme yhdessä vain rohkeasti Hänen etsimistään (Jer. 29:13).


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä ovat Jumalan ominaispiirteet? Millainen Jumala on?