Kysymyksiä RaamatustaKysymyksiä Raamatusta

Mikä Raamattu on?

Onko Raamattu todella Jumalan Sana?

Onko Raamatussa virheitä, ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia?

Onko Raamattu tähdellinen nykyaikana?

Kuinka ja milloin Raamatun kaanon saatettiin loppuun?

Mikä on oikea tapa opiskella Raamattua?

Mitä tarkoitetaan sillä, että Raamattu on innoitettu?

Miksi meidän pitäisi opiskella Raamattua?

Täytyykö minun uskoa Raamatun virheettömyyteen pelastuakseni?

Onko Raamattu turmeltunut tai onko sitä muutettu, muokattu tai vääristelty?

Onko mahdollista, että Raamattuun lisätään muita kirjoja?

Mitkä ovat Vanhan ja Uuden testamentin eroavaisuudet?

Mitkä ovat Raamatun kadonneet kirjat?

Mitä tarkoittaa sola scriptura?

Mikä on Raamatun kaanon?

Mistä on hyvä aloittaa Raamatun lukeminen?

Ketkä kirjoittivat Raamatun kirjat?

Miksi Jumala antoi meille neljä evankeliumia?

Miksi on tärkeää uskoa Raamatun virheettömyyteen?


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Kysymyksiä Raamatusta