Mitä on agnostismi?Kysymys: Mitä on agnostismi?

Vastaus:
Agnostismin mukaan Jumalan olemassaoloa on mahdotonta tietää tai todistaa. Sana "agnosis" tarkoittaa "epätietoisuutta". Agnostismi on ateismin rehellisempi ilmenemismuoto. Ateismin mukaan Jumalaa ei ole olemassa - näkökanta, jota ei voi todistaa. Agnostismi väittää, että Jumalan olemassaoloa ei voida todistaa tai kieltää; emme voi tietää, onko Jumalaa vai ei. Tässä suhteessa agnostismi on oikeassa. Jumalan olemassaoloa ei voida kokemusperäisesti todistaa tai kieltää.

Raamatun mukaan meidän on uskon kautta hyväksyttävä Jumalan olemassaolo. Hepr. 11:6 kuuluu seuraavasti, "Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä." Jumala on henki (Joh. 4:24), joten Häntä ei voi nähdä tai koskettaa. Jos Jumala ei ilmaise itseään, Hän on näkymätön aisteillemme (Room. 1:20). Raamattu julistaa, että Jumalan olemassaolo on nähtävissä maailmankaikkeudessa (Ps. 19:1-4), luomakunnassa (Room. 1:18-22), ja se on vahvistettu sydämissämme (Saarn. 3:11).

Agnostikot eivät halua tehdä päätöstä Jumalan olemassaolon puolesta tai sitä vastaan. He eivät halua tehdä päätöstä kumpaankaan suuntaan. Teistit uskovat Jumalan olemassaoloon. Ateistit uskovat, että Jumalaa ei ole. Agnostikot uskovat, että meidän ei pidä uskoa tai epäillä Jumalan todellisuutta, koska on mahdotonta tietää puolin tai toisin.

Tuosta näkökulmasta tarkastellen on paljon järkevämpää olla teisti kuin ateisti. Jos ei kumpaakaan näkökantaa voi todistaa tai kumota, näyttäisi järkevältä käyttää kaikki voimanponnistelut sen kannan tutkimiseen, joka antaa äärettömän ja iankaikkisen paljon paremmat lopputulokset.

On aivan normaalia epäillä. Tässä maailmassa on paljon asioita, joita me emme ymmärrä. Usein ihmiset epäilevät Jumalan todellisuutta, koska he eivät ymmärrä tai hyväksy Jumalan tekemiä tai sallimia asioita. Rajalliset ihmiset eivät saisi kuitenkaan olettaa täysin ymmärtävänsä ääretöntä Jumalaa. Room. 11:33-34 julistaa, "Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa!

Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä?" Meidän täytyy uskoa Jumalaan uskon kautta ja luottaa Hänen menetelmiinsä. Jumala on valmis ja halukas tekemään itsensä tunnetuksi ihmeellisillä tavoilla niille, jotka uskovat Häneen. 5. Moos. 4:29 kertoo, "Muiden kansojen seassa te sitten etsitte Herraa, Jumalaanne, ja myös löydätte hänet, kun vain käännytte hänen puoleensa vilpittömästi ja koko sydämestänne."


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on agnostismi?