Mitä Raamattu sanoo avioerosta ja uudelleen avioitumisesta?Kysymys: Mitä Raamattu sanoo avioerosta ja uudelleen avioitumisesta?

Vastaus:
Ensinnäkin, oltiinpa avioerosta mitä mieltä hyvänsä, on tärkeää muistaa Raamatun sanat: ”Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala” (Mal. 2:16a). Raamatun mukaan Jumalan suunnitelma on, että avioliitto on elinikäinen sitoumus. ”He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” (Matt. 19:6). Jumala kuitenkin ymmärtää, että avioliitossa on kyse kahdesta syntisestä ihmisestä, joten avioerojakin esiintyy. Vanhassa testamentissa Hän sääti lakeja turvatakseen eroavien oikeudet, erityisesti naisten (5. Moos. 24:1-4). Jeesus korosti, että nämä lait säädettiin ihmisten kovasydämisyyden vuoksi, ei siksi että Jumala olisi niitä halunnut (Matt. 19:8).

Kiista siitä, salliiko Raamattu avioeron ja uudelleen avioitumisen, keskittyy pääasiassa Jeesuksen sanoihin Matteuksen evankeliumissa (Matt. 5:32 ja 19:9). Sanonta ”muun syyn kuin haureuden tähden” on ainoa asia Raamatussa, joka mahdollisesti antaa Jumalan luvan avioerolle ja uudelle avioliitolle. Monet tulkitsijat ymmärtävät tämän ”poikkeuslausekkeen” viittaavan ”aviolliseen uskottomuuteen” kihlausaikana. Juutalaisen tavan mukaan miehen ja naisen katsottiin olevan naimisissa jo silloin, kun he olivat vasta kihloissa. Haureus tänä kihlausaikana olisi silloin ainoa pätevä eron syy.

Kreikan sana, joka on käännetty ”haureus”, voi tarkoittaa millaista seksuaalisen moraalittomuuden muotoa tahansa. Se voi tarkoittaa haureutta, prostituutiota, aviorikosta jne. Jeesus tarkoittaa mahdollisesti sitä, että avioero on sallittu, jos on kyse seksuaalisesta siveettömyydestä. Seksuaalinen suhde on aivan olennainen osa aviollista yhteyttä: ”niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi” (1. Moos. 2:24; Matt. 19:5; Ef. 5:31). Siksi tuon yhteyden rikkominen avioliiton ulkopuolisilla seksuaalisuhteilla saattaisi olla luvallinen syy erota. Siinä tapauksessa Jeesus ajattelee tässä kohdassa myös uudelleen avioitumista. Sanonta ”ja menee naimisiin toisen kanssa” (Matt. 19:9) osoittaa, että avioero ja uudelleen avioituminen ovat sallittuja poikkeuslausekkeen tapauksessa, mikä se sitten tulkitaankaan olevan. On tärkeää huomata, että vain syyttömälle osapuolelle annetaan lupa mennä uudelleen naimisiin. Vaikka tekstissä ei sitä sanota, mahdollisuus uudelleen avioitumiseen eron jälkeen on Jumalan armoa loukattua osapuolta kohtaan, ei sitä kohtaan, joka harjoitti haureutta. On ehkä olemassa tapauksia, joissa syyllinen osapuoli saa mennä uudestaan naimisiin – mutta tässä kohdassa ei opeteta sellaista.

Jotkut ymmärtävät 1. Kor. 7:15:n olevan toinen poikkeus, joka sallii uudelleen avioitumisen, jos uskosta osaton puoliso eroaa uskovasta. Tämä kohta ei kuitenkaan mainitse uudelleen avioitumista vaan sanoo ainoastaan, että uskovan ei ole pakko jatkaa avioliittoa, jos uskosta osaton puoliso haluaa erota. Toiset väittävät, että seksuaalinen väärinkäyttö (puolison tai lapsen) on pätevä eron syy, vaikka sitä ei sellaisena mainita Raamatussa. Vaikka asia voi hyvinkin olla näin, tulkinnalle ei ole suoraa Jumalan Sanan tukea.

Joskus poikkeuslausekkeesta kiistellessä unohtuu se tosiasia, että mitä haureus sitten tarkoittaakaan, se sallii eron, ei vaadi eroa. Jopa aviorikoksen tapahduttua aviopari voi Jumalan armon avulla oppia antamaan anteeksi ja ruveta rakentamaan avioliittoaan uudestaan. Jumala on antanut meille anteeksi vielä paljon enemmän. Voimme varmasti seurata Hänen esimerkkiään ja antaa anteeksi jopa aviorikoksen (Ef. 4:32). Monissa tapauksissa puoliso ei kuitenkaan tee parannusta vaan jatkaa seksuaalista moraalittomuutta. Tällaisessa tapauksessa voi ehkä soveltaa Matt. 19:9:ää. Monet myös avioituvat uudestaan liian pikaisesti eron jälkeen, vaikka Jumala saattaisi haluta heidän pysyvän naimattomina. Jumala kutsuu joskus jotakuta pysymään naimattomana, jotta heidän huomionsa ei jakaantuisi (1. Kor. 7:32-35). Uudelleen avioituminen eron jälkeen saattaa olla vaihtoehto joissakin olosuhteissa, mutta se ei ole ainoa vaihtoehto.

On huolestuttavaa, että vakaumuksellisten kristittyjen avioeroluvut ovat melkein yhtä suuret kuin uskosta osattomien. Raamattu tekee täysin selväksi, että Jumala vihaa eroa (Mal. 2:16) ja että sovinnon ja anteeksiannon tulisi olla uskovan elämän tunnusmerkkejä (Luuk. 11:4; Ef. 4:32). Jumala kuitenkin tietää, että eroja tapahtuu, myös Hänen lastensa parissa. Eronneen ja/tai uudelleen avioituneen uskovan ei pitäisi tuntea olevansa yhtään vähemmän Jumalan rakastama, vaikka ero ja/tai uudelleen avioituminen ei kuuluisikaan mahdollisen poikkeuslausekkeen piiriin (Matt. 19:9). Jumala käyttää usein jopa syntiin langenneita kristittyjä omiin tarkoitusperiinsä.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä Raamattu sanoo avioerosta ja uudelleen avioitumisesta?