Voivatko taivaassa olevat ihmiset katsoa maahan ja nähdä meidät vielä maan päällä elävät ihmiset?Kysymys: Voivatko taivaassa olevat ihmiset katsoa maahan ja nähdä meidät vielä maan päällä elävät ihmiset?

Vastaus:
Heprealaiskirjeessä 12:1 sanotaan, "Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi..." Joidenkin mielestä tämä "todistajien pilvi" koostuu taivaassa olevista ihmisistä, jotka katsovat maahan. Tämä ei ole oikea tulkinta. Heprealaiskirjeen luvussa 11 puhutaan ihmisistä, joiden uskoa Jumala kiitteli. Nämä ihmiset muodostavat "todistajien pilven". He ovat todistajia siten, että he ovat meidän esimerkkejämme, eivätkä siten, että he pitävät meitä silmällä. He ovat Kristuksen ja Jumalan ja totuuden todistajia. Hepr. 12:1 jatkuu, "...pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme." Meitä edeltäneiden kristittyjen uskon ja uutteruuden pitäisi rohkaista meitä seuraamaan heidän esimerkkiään.

Raamattu ei nimenomaisesti kerro, voivatko nämä ihmiset nähdä meidät vielä maan päällä olevat vai eivät. On erittäin epätodennäköistä, että he voivat nähdä meidät. Miksi on näin? Ensinnäkin, he näkisivät toisinaan tilanteita, jotka aiheuttaisivat heille surua ja tuskaa, nimittäin, synnillisiä tekoja ja pahuutta. Koska taivaassa ei ole surua, kyyneleitä tai murhetta (Ilm. 21:4), maanpäällisten tapahtumien seuraaminen ei näytä mahdolliselta. Toiseksi, taivaassa olevat ihmiset ovat niin uppoutuneita Jumalan palvomiseen ja taivaallisista riemuista nauttimiseen, että ei näytä todennäköiseltä, että heillä olisi suurtakaan halua seurata elämää maan päällä. Se tosiasia, että he ovat vapaita synnistä ja kokevat Jumalan läsnäolon taivaassa varmastikin vie heidän kaiken huomionsa. Vaikka on tosin mahdollista, että Jumala sallii taivaassa olevien ihmisten seurata rakkaittensa elämää, Raamattu ei anna mitään syitä uskoa siihen, että näin todella tapahtuu.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Voivatko taivaassa olevat ihmiset katsoa maahan ja nähdä meidät vielä maan päällä elävät ihmiset?