Mikä on kristillinen maailmankatsomus?Kysymys: Mikä on kristillinen maailmankatsomus?

Vastaus:
"Maailmankatsomus" tarkoittaa näkemystä maailmasta tietystä näkökulmasta katsoen. "Kristillinen maailmankatsomus" tarkoittaa täten maailman tarkastelua kristillisestä näkökulmasta. Jokaisen yksilön maailmankatsomus on hänen kaiken kattava näkemyksensä, kaikkien arvojen ja normien kooste, maailmasta. Tällä tavoin hän yrittää ymmärtää todellisuuden. Hän tekee päivittäiset päätöksensä maailmankatsomuksensa perusteella, siksi se on erittäin tärkeä.

Useat eri ihmiset katsovat pöydällä olevaa omenaa. Kasvitieteilijä katsoo tuota omenaa ja hän yrittää tunnistaa lajikkeen. Taiteilija näkee siinä maiseman ja hän haluaa maalata sen. Kauppias näkee siinä hyödykkeen ja hän varastoi sen myyntiä varten. Lapsi näkee siinä välipalan ja hän haluaa syödä sen. Suhtautumisemme mihin tahansa tilanteeseen perustuu siihen, kuinka me suhtaudumme maailmaan kokonaisuudessaan. Jokainen maailmankatsomus, kristillinen ja ei-kristillinen, joutuu vastaamaan ainakin seuraaviin kolmeen kysymykseen:

1) Mistä me olemme tulleet? (Ja miksi me olemme täällä?)
2) Mikä maailmassa on vialla?
3) Kuinka se voidaan korjata?

Yleisin maailmankatsomus nykyisin on naturalismi, joka vastaa näihin kolmeen kysymykseen seuraavasti: 1) Me olemme sattumanvaraisten luonnonprosessien tulos ja vailla mitään todellista tarkoitusta. 2) Me emme arvosta luontoa, niin kuin meidän pitäisi sitä arvostaa. 3) Me voimme pelastaa maailman ekologian ja luonnonsuojelun avulla. Naturalistinen maailmankatsomus (se tarkoittaa: luonnossa havaittavat ilmiöt ovat parhaiten selitettävissä luontoon pohjautuvilla syillä) on tuottanut monia sille läheistä sukua olevia filosofian suuntia, kuten moraalinen relativismi, eksistentialismi, pragmatismi ja utopismi.

Kristillinen maailmankatsomus taasen vastaa näihin kolmeen kysymykseen raamatullisesti: 1) Me olemme Jumalan luomia, tarkoituksena maailman hallitseminen ja kumppanuus Hänen kanssaan (1. Moos. 1:27-28; 2:15). 2) Me olemme tehneet syntiä Jumalaa vastaan ja sen seurauksena koko maailma on kirouksen alla (1. Moos. 3). 3) Jumala itse on lunastanut maailman Poikansa Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta (1. Moos. 3:15; Luuk. 19:10), ja jonakin päivänä Hän palauttaa luomakunnan sen aikaisempaan, täydelliseen, tilaansa (Jesaja 65:17-25). Kristillinen maailmankatsomus saa meidät uskomaan absoluuttisiin arvoihin, ihmeisiin, ihmisarvoon, ja pelastuksen mahdollisuuteen.

On tärkeää muistaa, että maailmankatsomus on kaiken kattava. Se vaikuttaa elämän jokaiseen alueeseen, rahasta moraaliin, ja politiikasta taiteeseen. Oikea kristillisyys sisältää paljon muutakin kuin seurakunnan tilaisuuksissa esille tulevat ajatukset. Raamatun opettama kristillisyys on itsessään maailmankatsomus. Raamattu ei koskaan tee eroa uskonnollisen ja tavallisen arkielämän välillä; kristillinen elämätapa on ainoa sen esittämä elämäntapa. Jeesus sanoi olevansa "tie, totuus ja elämä" (Joh. 14:6) ja näin sanoessaan Hänestä tuli meidän maailmankatsomuksemme.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on kristillinen maailmankatsomus?