Pitäisiko kristityn kuntoilla? Mitä Raamattu opettaa terveydestä?Kysymys: Pitäisiko kristityn kuntoilla? Mitä Raamattu opettaa terveydestä?

Vastaus:
Niin kuin monilla elämän aloilla, myös kuntoilussa voidaan mennä liian pitkälle. Jotkut ihmiset keskittyvät ainoastaan hengelliseen elämään ja laiminlyövät fyysisen olotilansa. Toiset keskittyvät liiaksi hyvässä kunnossa pysymiseen ja laiminlyövät hengellisen kasvun ja kypsymisen. Kumpikaan asenne ei edusta raamatullista tasapainoa. 1. Tim. 4:8 opettaa meille, "Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä." Huomaa, että tämä jae ei kiellä ruumiillisen harjoituksen tarvetta. Sen sijaan se opettaa kuntoilun olevan hyödyllistä, mutta sanoo samalla uskon olevan vieläkin hyödyllisempää.

Apostoli Paavali myös viittaa fyysiseen harjoitukseen valottaessaan hengellistä totuutta 1. Kor. 9:24-27. Hän vertaa kristillistä elämää kilpajuoksuun. Mutta meidän tavoittelemamme palkinto on iankaikkinen kruunu, joka ei koskaan himmene. 2. Tim. 2:5:ssä Paavali sanoo, "Ei myöskään urheilija saa voitonseppelettä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti." Paavali käyttää urheiluun liittyvää vertausta jälleen 2. Tim. 4:7:ssä: "Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni." Vaikka nämä raamatunjakeet eivät keskitykään ruumiilliseen harjoitukseen, se tosiasia, että Paavali hyödyntää urheilutermejä opettaakseen meille hengellisiä totuuksia osoittaa Paavalin suhtautuneen ruumiilliseen kuntoiluun ja kilpailuun positiivisesti. Me olemme sekä fyysisiä että hengellisiä luomuksia. Vaikka hengellinen puoli olemuksestamme on raamatullisessa mielessä tärkeämpi, meidän ei pidä laiminlyödä hengellistä eikä fyysistä puolta terveydestämme.

Näin ollen ei ole laisinkaan väärin, jos kristitty kuntoilee. Raamattu opettaa selvästi, että meidän on pidettävä huolta kehoistamme (1. Kor. 6:19-20). Samanaikaisesti Raamattu varoittaa meitä olemasta turhamaisia (1. Samuel 16:7; Sananl. 31:30; 1. Piet. 3:3-4). Kuntoilun tarkoitus ei ole parantaa fyysisiä ominaisuuksiamme niin, että muut ihmiset huomaavat meidät ja ihailevat meitä. Sen sijaan kuntoilun päämääränä on kohentaa terveydentilaamme niin, että meidän fyysinen energiamme mahdollistaa paremman omistautumisen hengellisille päämäärille.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Pitäisiko kristityn kuntoilla? Mitä Raamattu opettaa terveydestä?