Millainen on preteristinen näkemys lopun ajoista?Kysymys: Millainen on preteristinen näkemys lopun ajoista?

Vastaus:
Preteristit tulkitsevat Ilmestyskirjan siten, että se on symbolinen kuvaus alkuseurakunnan sisäisistä konflikteja eikä lopun ajan tapahtumista. Preterismi eli aikahistoriallinen tulkinta kieltää suurimmaksi osaksi sen, että Ilmestyskirja käsittelee tulevaisuuden tapahtumia. Preterismi yhdistää allegorisen ja symbolisen tulkintatavan sen periaatteen mukaisesti, että Ilmestyskirja ei käsittely tarkoin määriteltyjä tulevaisuuden tapahtumia. Pohjimmiltaan preterismi opettaa, että kaikki Uuden testamentin lopun aikoja käsittelevät ennustukset täyttyivät vuonna 70, jolloin roomalaiset hyökkäsivät Jerusalemiin tuhoten sen ja Israelin.

Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3 seurakunnille kirjoitetut kirjeet olivat kirjoitetut ensimmäisen vuosisadan aikaisille seurakunnille ja niillä on käytännöllistä merkitystä myös nykyajan seurakunnille. Mutta jos lukuja 6-22 tulkittaisiin samalla tavoin kuin kaikkia muita Raamatun ennustuksia, niiden tulkittaisiin käsittelevän tulevaisuuteen liittyviä tapahtumia. Ilmestyskirjan ennustuksien allegoriseen tulkitsemiseen ei ole mitään perusteita. Aiemmin toteutuneet ennustukset täyttyivät kirjaimellisesti. Esimerkiksi, kaikki Kristukseen ensimmäiseen tulemiseen liittyvät Vanhan testamentin ennustukset täyttyivät kirjaimellisesti Jeesuksessa. Kristus saapui ennustettuun aikaan (Daniel 9:25-26). Kristus syntyi neitsyestä (Jesaja 7:14). Hän kärsi ja kuoli syntiemme tähden (Jesaja 53:5-9). Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä sadoista Jumalan profeetoille Vanhassa testamentissa antamista ennustuksista, jotka ovat tallennetut Raamattuun ja jotka toteutuivat kirjaimellisesti. Ei yksinkertaisesti ole järkevää yrittää allegorisoida täyttymättömiä ennustuksia tai ymmärtää niitä millään muulla tavalla kuin mitä niiden normaali lukeminen saa ne merkitsemään.

Kaiken lisäksi, preterismi tulkitsee Ilmestyskirjaa ristiriitaisella tavalla. Lopun aikoja koskevan preteristisen tulkintatavan mukaan, Ilmestyskirjan luvut 6-18 ovat symbolisia ja allegorisia, eivätkä ne kuvaile todellisia tapahtumia. Kuitenkin preteristit tulkitsevat luvun19 kirjaimellisesti. Jeesus Kristus palaa takaisin kirjaimellisesti ja fyysisessä olomuodossa. Mutta sitten preteristit tulkitsevat vuorostaan luvun 20 allegorisesti, kun taas luvut 21-22 tulkitaan ainakin osittain kirjaimellisesti siinä mielessä, että uusi taivas ja uusi maa ovat todellisia tulevaisuuden tapahtumia. Kukaan ei voi kieltää, ettei Ilmestyskirja sisällä ihmeellisiä ja joskus pään pyörälle saattavia tapahtumia. Kukaan ei kiellä sitä, ettei Ilmestyskirjassa joskus kuvattaisi tapahtumia vertauskuvallisesti. Kuitenkin jos summamutikassa valiten kielletään tietyiltä Ilmestyskirjan kohdilta kirjaimellinen tulkinta, silloin tuhotaan perusteet minkä tahansa Raamatun kirjan kirjaimelliselta tulkinnalta. Jos sinetit, pasuunat, maljat, todistajat, 144,000, peto, väärä profeetta, tuhatvuotinen valtakunta, jne. ovat allegorisia tai symbolisia, millä perusteilla voimme väittää Kristuksen toisen tulemisen tai uuden maan olevan todellisia? Tämä on preterismin heikkous - se jättää Ilmestyskirjan tulkitsemisen lukijan mielipiteen varaan. Sen sijaan meidän pitää lukea sitä, uskoa siihen ja noudattaa sen opetuksia - kirjaimellisesti ja tarkasti.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Millainen on preteristinen näkemys lopun ajoista?